Đèn anfaco, den anfaco

Đèn anfaco, den anfaco

Đèn anfaco, den anfaco

0
Connect: ĐIỆN NƯỚC QUỐC DŨNG - FANPAGE ĐIỆN NƯỚC QUỐC DŨNG - CHANEL
ANFACO

Đèn Vách Ngoại Thất Anfaco VACH032X

Đèn Vách Ngoại Thất Anfaco VACH032X

950.000 vnđ 523.000 vnđ

Mua hàng

Đèn Vách Ngoại Thất Anfaco VACH031X

Đèn Vách Ngoại Thất Anfaco VACH031X

950.000 vnđ 523.000 vnđ

Mua hàng

Đèn Vách Ngoại Thất Anfaco VACH021

Đèn Vách Ngoại Thất Anfaco VACH021

588.000 vnđ 325.000 vnđ

Mua hàng

Đèn rọi cỏ sân vườn RC 02 3W

Đèn rọi cỏ sân vườn RC 02 3W

430.000 vnđ 237.000 vnđ

Mua hàng

Đèn rọi cỏ sân vườn NC 02 3W

Đèn rọi cỏ sân vườn NC 02 3W

430.000 vnđ 237.000 vnđ

Mua hàng

Đèn rọi cỏ sân vườn NC 02 9W

Đèn rọi cỏ sân vườn NC 02 9W

750.000 vnđ 413.000 vnđ

Mua hàng

Đèn rọi cỏ sân vườn NC 03 5W

Đèn rọi cỏ sân vườn NC 03 5W

620.000 vnđ 341.000 vnđ

Mua hàng

Đèn rọi cỏ sân vườn NC 03 9W

Đèn rọi cỏ sân vườn NC 03 9W

810.000 vnđ 445.000 vnđ

Mua hàng

Thanh rây đèn chiếu tiêu điểm 1m5

Thanh rây đèn chiếu tiêu điểm 1m5

302.000 vnđ 197.000 vnđ

Mua hàng

Thanh rây đèn chiếu tiêu điểm 1m

Thanh rây đèn chiếu tiêu điểm 1m

202.000 vnđ 132.000 vnđ

Mua hàng

Đèn chiếu tiêu điểm AFC 866T 12W

Đèn chiếu tiêu điểm AFC 866T 12W

610.000 vnđ 336.000 vnđ

Mua hàng

Đèn chiếu tiêu điểm AFC 866D 7W

Đèn chiếu tiêu điểm AFC 866D 7W

410.000 vnđ 226.000 vnđ

Mua hàng

Đèn chiếu tiêu điểm AFC 865 28W

Đèn chiếu tiêu điểm AFC 865 28W

990.000 vnđ 545.000 vnđ

Mua hàng

Đèn chiếu tiêu điểm AFC 863T 24W

Đèn chiếu tiêu điểm AFC 863T 24W

990.000 vnđ 545.000 vnđ

Mua hàng

Đèn chiếu tiêu điểm AFC 862T 18W

Đèn chiếu tiêu điểm AFC 862T 18W

710.000 vnđ 391.000 vnđ

Mua hàng

Đèn chiếu tiêu điểm AFC 862T 12W

Đèn chiếu tiêu điểm AFC 862T 12W

510.000 vnđ 281.000 vnđ

Mua hàng

Đèn chiếu tiêu điểm AFC 861T 24W

Đèn chiếu tiêu điểm AFC 861T 24W

950.000 vnđ 523.000 vnđ

Mua hàng

Đèn chiếu tiêu điểm AFC 888D-N LED 12W

Đèn chiếu tiêu điểm AFC 888D-N LED 12W

630.000 vnđ 347.000 vnđ

Mua hàng

Đèn chiếu tiêu điểm AFC 888T-N LED 12W

Đèn chiếu tiêu điểm AFC 888T-N LED 12W

630.000 vnđ 347.000 vnđ

Mua hàng

Đèn chiếu tiêu điểm AFC 888D-R LED 12W

Đèn chiếu tiêu điểm AFC 888D-R LED 12W

630.000 vnđ 347.000 vnđ

Mua hàng

Đèn chiếu tiêu điểm AFC 888T-R LED 12W

Đèn chiếu tiêu điểm AFC 888T-R LED 12W

630.000 vnđ 347.000 vnđ

Mua hàng

Đèn mâm ốp trần AFC 577 LED 24W 1C

Đèn mâm ốp trần AFC 577 LED 24W 1C

630.000 vnđ 347.000 vnđ

Mua hàng

Đèn mâm ốp trần AFC 577 LED 17W 1C

Đèn mâm ốp trần AFC 577 LED 17W 1C

510.000 vnđ 281.000 vnđ

Mua hàng

Đèn mâm ốp trần AFC 577 LED 13W 1C

Đèn mâm ốp trần AFC 577 LED 13W 1C

420.000 vnđ 231.000 vnđ

Mua hàng

Đèn mâm ốp trần AFC 577 LED 7W 1C

Đèn mâm ốp trần AFC 577 LED 7W 1C

290.000 vnđ 160.000 vnđ

Mua hàng

Đèn mâm ốp trần AFC 578 LED 24W 1C

Đèn mâm ốp trần AFC 578 LED 24W 1C

630.000 vnđ 347.000 vnđ

Mua hàng

Đèn mâm ốp trần AFC 578 LED 17W 1C

Đèn mâm ốp trần AFC 578 LED 17W 1C

510.000 vnđ 281.000 vnđ

Mua hàng

Đèn mâm ốp trần AFC 578 LED 13W 1C

Đèn mâm ốp trần AFC 578 LED 13W 1C

420.000 vnđ 231.000 vnđ

Mua hàng

Đèn mâm ốp trần AFC 578 LED 7W 1C

Đèn mâm ốp trần AFC 578 LED 7W 1C

290.000 vnđ 160.000 vnđ

Mua hàng

Đèn mâm ốp trần AFC 576 LED 24W 1C

Đèn mâm ốp trần AFC 576 LED 24W 1C

710.000 vnđ 391.000 vnđ

Mua hàng

Đèn mâm ốp trần AFC 576 LED 17W 1C

Đèn mâm ốp trần AFC 576 LED 17W 1C

580.000 vnđ 319.000 vnđ

Mua hàng

Đèn mâm ốp trần AFC 576 LED 13W 1C

Đèn mâm ốp trần AFC 576 LED 13W 1C

480.000 vnđ 264.000 vnđ

Mua hàng

Đèn mâm ốp trần AFC 576 LED 7W 1C

Đèn mâm ốp trần AFC 576 LED 7W 1C

340.000 vnđ 187.000 vnđ

Mua hàng

Đèn mâm ốp trần AFC 575 LED 24W 1C

Đèn mâm ốp trần AFC 575 LED 24W 1C

710.000 vnđ 391.000 vnđ

Mua hàng

Đèn mâm ốp trần AFC 575 LED 17W 1C

Đèn mâm ốp trần AFC 575 LED 17W 1C

580.000 vnđ 319.000 vnđ

Mua hàng

Đèn mâm ốp trần AFC 575 LED 13W 1C

Đèn mâm ốp trần AFC 575 LED 13W 1C

480.000 vnđ 264.000 vnđ

Mua hàng

Đèn mâm ốp trần AFC 575 LED 7W 1C

Đèn mâm ốp trần AFC 575 LED 7W 1C

340.000 vnđ 187.000 vnđ

Mua hàng

Đèn mâm ốp trần AFC 574 LED 22W 1C

Đèn mâm ốp trần AFC 574 LED 22W 1C

780.000 vnđ 429.000 vnđ

Mua hàng

Đèn mâm ốp trần AFC 574 LED 18W 1C

Đèn mâm ốp trần AFC 574 LED 18W 1C

630.000 vnđ 347.000 vnđ

Mua hàng

Đèn mâm ốp trần AFC 574 LED 12W 1C

Đèn mâm ốp trần AFC 574 LED 12W 1C

398.000 vnđ 219.000 vnđ

Mua hàng

Đèn mâm ốp trần AFC 574 LED 6W 1C

Đèn mâm ốp trần AFC 574 LED 6W 1C

295.000 vnđ 163.000 vnđ

Mua hàng

Đèn mâm ốp trần AFC 573 LED 22W 1C

Đèn mâm ốp trần AFC 573 LED 22W 1C

780.000 vnđ 429.000 vnđ

Mua hàng

Đèn mâm ốp trần AFC 573 LED 18W 1C

Đèn mâm ốp trần AFC 573 LED 18W 1C

630.000 vnđ 347.000 vnđ

Mua hàng

Đèn mâm ốp trần AFC 573 LED 12W 1C

Đèn mâm ốp trần AFC 573 LED 12W 1C

398.000 vnđ 219.000 vnđ

Mua hàng

Đèn mâm ốp trần AFC 573 LED 6W 1C

Đèn mâm ốp trần AFC 573 LED 6W 1C

295.000 vnđ 163.000 vnđ

Mua hàng

Đèn mâm ốp trần LED AFC 556 LED 22W 3C

Đèn mâm ốp trần LED AFC 556 LED 22W 3C

1.050.000 vnđ 578.000 vnđ

Mua hàng

Đèn mâm ốp trần LED AFC 556 LED 18W 3C

Đèn mâm ốp trần LED AFC 556 LED 18W 3C

820.000 vnđ 451.000 vnđ

Mua hàng

Đèn mâm ốp trần LED AFC 556 LED 12W 3C

Đèn mâm ốp trần LED AFC 556 LED 12W 3C

590.000 vnđ 325.000 vnđ

Mua hàng

Đèn mâm ốp trần LED AFC 556 LED 6W 3C

Đèn mâm ốp trần LED AFC 556 LED 6W 3C

395.000 vnđ 218.000 vnđ

Mua hàng

Đèn mâm ốp trần LED AFC 555 LED 22W 3C

Đèn mâm ốp trần LED AFC 555 LED 22W 3C

1.050.000 vnđ 578.000 vnđ

Mua hàng

Đèn mâm ốp trần LED AFC 555 LED 18W 3C

Đèn mâm ốp trần LED AFC 555 LED 18W 3C

820.000 vnđ 451.000 vnđ

Mua hàng

Đèn mâm ốp trần LED AFC 555 LED 12W 3C

Đèn mâm ốp trần LED AFC 555 LED 12W 3C

590.000 vnđ 325.000 vnđ

Mua hàng

Đèn mâm ốp trần LED AFC 555 LED 6W 3C

Đèn mâm ốp trần LED AFC 555 LED 6W 3C

395.000 vnđ 218.000 vnđ

Mua hàng

Đèn mâm ốp trần LED AFC 556 Xám Bạc LED 22W 3C

Đèn mâm ốp trần LED AFC 556 Xám Bạc LED 22W 3C

1.050.000 vnđ 578.000 vnđ

Mua hàng

Đèn mâm ốp trần LED AFC 556 Nâu LED 22W 3C

Đèn mâm ốp trần LED AFC 556 Nâu LED 22W 3C

1.050.000 vnđ 578.000 vnđ

Mua hàng

Đèn mâm ốp trần LED AFC 556 Nâu LED 18W 3C

Đèn mâm ốp trần LED AFC 556 Nâu LED 18W 3C

820.000 vnđ 451.000 vnđ

Mua hàng

Đèn mâm ốp trần LED AFC 556 Nâu LED 12W 3C

Đèn mâm ốp trần LED AFC 556 Nâu LED 12W 3C

590.000 vnđ 325.000 vnđ

Mua hàng

đèn mâm ốp trần LED AFC 556 Nâu LED 6W 3C

đèn mâm ốp trần LED AFC 556 Nâu LED 6W 3C

395.000 vnđ 218.000 vnđ

Mua hàng

Đèn mâm ốp trần LED AFC 556 Nâu LED 6W 1C

Đèn mâm ốp trần LED AFC 556 Nâu LED 6W 1C

295.000 vnđ 163.000 vnđ

Mua hàng

Đèn mâm ốp trần LED AFC 555 Nâu LED 6W 1C

Đèn mâm ốp trần LED AFC 555 Nâu LED 6W 1C

295.000 vnđ 163.000 vnđ

Mua hàng

Đèn mâm ốp trần LED AFC 555 Nâu LED 22W 3C

Đèn mâm ốp trần LED AFC 555 Nâu LED 22W 3C

1.050.000 vnđ 578.000 vnđ

Mua hàng

Đèn mâm ốp trần LED AFC 555 Nâu LED 18W 3C

Đèn mâm ốp trần LED AFC 555 Nâu LED 18W 3C

820.000 vnđ 451.000 vnđ

Mua hàng

Đèn mâm ốp trần LED AFC 555 Nâu LED 12W 3C

Đèn mâm ốp trần LED AFC 555 Nâu LED 12W 3C

590.000 vnđ 325.000 vnđ

Mua hàng

Đèn mâm ốp trần LED AFC 555 Nâu LED 6W 3C

Đèn mâm ốp trần LED AFC 555 Nâu LED 6W 3C

395.000 vnđ 218.000 vnđ

Mua hàng

Đèn mâm ốp trần LED AFC 555 Xám Bạc LED 22W 3C

Đèn mâm ốp trần LED AFC 555 Xám Bạc LED 22W 3C

1.050.000 vnđ 578.000 vnđ

Mua hàng

Đèn downlight led AFC 505D 3W 1C

Đèn downlight led AFC 505D 3W 1C

190.000 vnđ 105.000 vnđ

Mua hàng

Đèn downlight led AFC 505V 3W 1C

Đèn downlight led AFC 505V 3W 1C

190.000 vnđ 105.000 vnđ

Mua hàng

Đèn downlight led AFC 510B 3W 1C

Đèn downlight led AFC 510B 3W 1C

190.000 vnđ 105.000 vnđ

Mua hàng

Đèn downlight led AFC 510 3W 1C

Đèn downlight led AFC 510 3W 1C

190.000 vnđ 105.000 vnđ

Mua hàng

Đèn downlight led AFC 510B 4W 1C

Đèn downlight led AFC 510B 4W 1C

215.000 vnđ 119.000 vnđ

Mua hàng

Đèn downlight led AFC 510 4W 1C

Đèn downlight led AFC 510 4W 1C

215.000 vnđ 119.000 vnđ

Mua hàng

Đèn downlight led AFC LED PULY 07 10W

Đèn downlight led AFC LED PULY 07 10W

370.000 vnđ 204.000 vnđ

Mua hàng

Đèn downlight led AFC 684 20W 1C

Đèn downlight led AFC 684 20W 1C

840.000 vnđ 462.000 vnđ

Mua hàng

Đèn downlight led AFC 684 15W 1C

Đèn downlight led AFC 684 15W 1C

560.000 vnđ 308.000 vnđ

Mua hàng

Đèn downlight led AFC 684 10W 1C

Đèn downlight led AFC 684 10W 1C

390.000 vnđ 215.000 vnđ

Mua hàng

Đèn downlight led AFC 682 40W 1C

Đèn downlight led AFC 682 40W 1C

1.300.000 vnđ 715.000 vnđ

Mua hàng

Đèn downlight led AFC 682 30W 1C

Đèn downlight led AFC 682 30W 1C

990.000 vnđ 545.000 vnđ

Mua hàng

Đèn downlight led AFC 682 24W 1C

Đèn downlight led AFC 682 24W 1C

850.000 vnđ 468.000 vnđ

Mua hàng

 Đèn downlight led AFC 682 15W 1C

Đèn downlight led AFC 682 15W 1C

700.000 vnđ 385.000 vnđ

Mua hàng

Đèn downlight led AFC 682 10W 1C

Đèn downlight led AFC 682 10W 1C

580.000 vnđ 319.000 vnđ

Mua hàng

Đèn downlight led AFC 682 7W 1C

Đèn downlight led AFC 682 7W 1C

390.000 vnđ 215.000 vnđ

Mua hàng

Đèn downlight led AFC 683 12W 1C

Đèn downlight led AFC 683 12W 1C

450.000 vnđ 248.000 vnđ

Mua hàng

Đèn downlight led AFC 683 7W 1C

Đèn downlight led AFC 683 7W 1C

340.000 vnđ 187.000 vnđ

Mua hàng

Đèn downlight led AFC 506B 5W 1C

Đèn downlight led AFC 506B 5W 1C

240.000 vnđ 132.000 vnđ

Mua hàng

Đèn downlight led AFC 506V 5W 1C

Đèn downlight led AFC 506V 5W 1C

240.000 vnđ 132.000 vnđ

Mua hàng

Đèn downlight led AFC 503V 3W 1C

Đèn downlight led AFC 503V 3W 1C

220.000 vnđ 121.000 vnđ

Mua hàng

Đèn downlight led AFC 501V 3W 1C

Đèn downlight led AFC 501V 3W 1C

220.000 vnđ 121.000 vnđ

Mua hàng

Đèn downlight led AFC 501T 3W 1C

Đèn downlight led AFC 501T 3W 1C

220.000 vnđ 121.000 vnđ

Mua hàng

Đèn downlight led AFC 539 10W 1C

Đèn downlight led AFC 539 10W 1C

320.000 vnđ 176.000 vnđ

Mua hàng

Đèn downlight led AFC 539 7W 1C

Đèn downlight led AFC 539 7W 1C

250.000 vnđ 138.000 vnđ

Mua hàng

Đèn downlight led AFC 539 5W 1C

Đèn downlight led AFC 539 5W 1C

230.000 vnđ 127.000 vnđ

Mua hàng

Đèn downlight led AFC 539 3W 1C

Đèn downlight led AFC 539 3W 1C

200.000 vnđ 110.000 vnđ

Mua hàng

Đèn downlight led AFC 529 20W 1C

Đèn downlight led AFC 529 20W 1C

498.000 vnđ 274.000 vnđ

Mua hàng

Đèn downlight led AFC 529 15W 1C

Đèn downlight led AFC 529 15W 1C

408.000 vnđ 225.000 vnđ

Mua hàng

Đèn downlight led AFC 529 10W 1C

Đèn downlight led AFC 529 10W 1C

318.000 vnđ 175.000 vnđ

Mua hàng

Đèn downlight led AFC 529A 20W 1C

Đèn downlight led AFC 529A 20W 1C

498.000 vnđ 274.000 vnđ

Mua hàng

Đèn downlight led AFC 529A 15W 1C

Đèn downlight led AFC 529A 15W 1C

408.000 vnđ 225.000 vnđ

Mua hàng

Đèn downlight led AFC 529A 7W 1C

Đèn downlight led AFC 529A 7W 1C

284.000 vnđ 157.000 vnđ

Mua hàng

Đèn downlight led AFC 523 15W 1C

Đèn downlight led AFC 523 15W 1C

390.000 vnđ 215.000 vnđ

Mua hàng

Đèn downlight led AFC 523 10W 1C

Đèn downlight led AFC 523 10W 1C

305.000 vnđ 168.000 vnđ

Mua hàng

Đèn downlight led AFC 523 7W 1C

Đèn downlight led AFC 523 7W 1C

240.000 vnđ 132.000 vnđ

Mua hàng

Đèn downlight led AFC 523 5W 1C

Đèn downlight led AFC 523 5W 1C

220.000 vnđ 121.000 vnđ

Mua hàng

Đèn downlight led AFC 676 3W 1C

Đèn downlight led AFC 676 3W 1C

150.000 vnđ 83.000 vnđ

Mua hàng

Đèn downlight led AFC 437 12W 3C

Đèn downlight led AFC 437 12W 3C

376.000 vnđ 207.000 vnđ

Mua hàng

Đèn downlight led AFC 437 9W 3C

Đèn downlight led AFC 437 9W 3C

320.000 vnđ 176.000 vnđ

Mua hàng

Đèn downlight led AFC 437 7W 3C

Đèn downlight led AFC 437 7W 3C

296.000 vnđ 163.000 vnđ

Mua hàng

Đèn downlight led AFC 437V 12W 3C

Đèn downlight led AFC 437V 12W 3C

376.000 vnđ 207.000 vnđ

Mua hàng

Đèn downlight led AFC 437V 9W 3C

Đèn downlight led AFC 437V 9W 3C

320.000 vnđ 176.000 vnđ

Mua hàng

Đèn downlight led AFC 437V 7W 3C

Đèn downlight led AFC 437V 7W 3C

296.000 vnđ 163.000 vnđ

Mua hàng

Đèn downlight led AFC 448 25W 1C

Đèn downlight led AFC 448 25W 1C

810.000 vnđ 446.000 vnđ

Mua hàng

Đèn downlight led AFC 448 20W 1C

Đèn downlight led AFC 448 20W 1C

670.000 vnđ 369.000 vnđ

Mua hàng

Đèn downlight led AFC 448 15W 1C

Đèn downlight led AFC 448 15W 1C

520.000 vnđ 286.000 vnđ

Mua hàng

Đèn downlight led AFC 448 13W 1C

Đèn downlight led AFC 448 13W 1C

420.000 vnđ 231.000 vnđ

Mua hàng

Đèn downlight led AFC 435T 3C 12W

Đèn downlight led AFC 435T 3C 12W

360.000 vnđ 198.000 vnđ

Mua hàng

Đèn downlight led AFC 435T 3C 9W

Đèn downlight led AFC 435T 3C 9W

310.000 vnđ 171.000 vnđ

Mua hàng

Đèn downlight led AFC 435T 3C 7W

Đèn downlight led AFC 435T 3C 7W

276.000 vnđ 152.000 vnđ

Mua hàng

Đèn downlight led AFC 433 3C 12W

Đèn downlight led AFC 433 3C 12W

360.000 vnđ 198.000 vnđ

Mua hàng

Đèn downlight led AFC 433 3C 9W

Đèn downlight led AFC 433 3C 9W

310.000 vnđ 171.000 vnđ

Mua hàng

Đèn downlight led AFC 433 3C 7W

Đèn downlight led AFC 433 3C 7W

276.000 vnđ 152.000 vnđ

Mua hàng

Đèn downlight led AFC 442 3C 12W

Đèn downlight led AFC 442 3C 12W

340.000 vnđ 187.000 vnđ

Mua hàng

Đèn downlight led AFC 442 3C 9W

Đèn downlight led AFC 442 3C 9W

300.000 vnđ 165.000 vnđ

Mua hàng

Đèn downlight led AFC 442 3C 7W

Đèn downlight led AFC 442 3C 7W

266.000 vnđ 147.000 vnđ

Mua hàng

Đèn downlight LED 3 chế độ AFC 668 3C 18W

Đèn downlight LED 3 chế độ AFC 668 3C 18W

560.000 vnđ 308.000 vnđ

Mua hàng

Đèn downlight LED 3 chế độ AFC 668 3C 15W

Đèn downlight LED 3 chế độ AFC 668 3C 15W

510.000 vnđ 281.000 vnđ

Mua hàng

Đèn downlight LED 3 chế độ AFC 669 15W 3C

Đèn downlight LED 3 chế độ AFC 669 15W 3C

530.000 vnđ 292.000 vnđ

Mua hàng

Đèn downlight LED 3 chế độ AFC 669 9W 3C

Đèn downlight LED 3 chế độ AFC 669 9W 3C

335.000 vnđ 185.000 vnđ

Mua hàng

Đèn downlight LED 3 chế độ AFC 669 4W 3C

Đèn downlight LED 3 chế độ AFC 669 4W 3C

276.000 vnđ 152.000 vnđ

Mua hàng

Đèn downlight led AFC 669 9W 1C

Đèn downlight led AFC 669 9W 1C

220.000 vnđ 121.000 vnđ

Mua hàng

Đèn downlight led AFC 669 4W 1C

Đèn downlight led AFC 669 4W 1C

170.000 vnđ 94.000 vnđ

Mua hàng

Bộ máng đèn led T8 DTT814W - Anfaco

Bộ máng đèn led T8 DTT814W - Anfaco

295.000 vnđ 162.000 vnđ

Mua hàng

Đèn áp trần Led AFC 019 12W 1C

Đèn áp trần Led AFC 019 12W 1C

360.000 vnđ 198.000 vnđ

Mua hàng

Đèn áp trần Led AFC 019 15W 1C

Đèn áp trần Led AFC 019 15W 1C

400.000 vnđ 220.000 vnđ

Mua hàng

Đèn áp trần Led AFC 077 12W 1C

Đèn áp trần Led AFC 077 12W 1C

320.000 vnđ 176.000 vnđ

Mua hàng

Đèn áp trần Led AFC 077 15W 1C

Đèn áp trần Led AFC 077 15W 1C

370.000 vnđ 204.000 vnđ

Mua hàng

Đèn áp trần Led AFC 078 12W 1C

Đèn áp trần Led AFC 078 12W 1C

313.000 vnđ 173.000 vnđ

Mua hàng

Đèn áp trần Led AFC 078 15W 1C

Đèn áp trần Led AFC 078 15W 1C

360.000 vnđ 198.000 vnđ

Mua hàng

Đèn áp trần Led AFC 081 12W 1C

Đèn áp trần Led AFC 081 12W 1C

313.000 vnđ 173.000 vnđ

Mua hàng

Đèn áp trần Led AFC 081 15W 1C

Đèn áp trần Led AFC 081 15W 1C

360.000 vnđ 198.000 vnđ

Mua hàng

Đèn áp trần Led AFC 082 15W 1C

Đèn áp trần Led AFC 082 15W 1C

360.000 vnđ 198.000 vnđ

Mua hàng

Đèn áp trần Led AFC 082 12W 1C

Đèn áp trần Led AFC 082 12W 1C

313.000 vnđ 173.000 vnđ

Mua hàng

Đèn áp trần Led AFC 092 12W 1C

Đèn áp trần Led AFC 092 12W 1C

380.000 vnđ 209.000 vnđ

Mua hàng

Đèn áp trần Led AFC 093 12W 1C

Đèn áp trần Led AFC 093 12W 1C

380.000 vnđ 209.000 vnđ

Mua hàng

Đèn áp trần Led AFC 094 12W 1C

Đèn áp trần Led AFC 094 12W 1C

380.000 vnđ 209.000 vnđ

Mua hàng

Đèn áp trần Led AFC 114 12W 1C

Đèn áp trần Led AFC 114 12W 1C

330.000 vnđ 182.000 vnđ

Mua hàng

Đèn áp trần Led AFC 150 12W 1C

Đèn áp trần Led AFC 150 12W 1C

380.000 vnđ 209.000 vnđ

Mua hàng

Đèn áp trần Led AFC 151 12W 1C

Đèn áp trần Led AFC 151 12W 1C

380.000 vnđ 209.000 vnđ

Mua hàng

Đèn áp trần Led AFC 152 12W 1C

Đèn áp trần Led AFC 152 12W 1C

380.000 vnđ 209.000 vnđ

Mua hàng

Đèn áp trần Anfaco AFC 050B 22W

Đèn áp trần Anfaco AFC 050B 22W

290.000 vnđ 160.000 vnđ

Mua hàng

Đèn áp trần Anfaco AFC 051B 22W

Đèn áp trần Anfaco AFC 051B 22W

290.000 vnđ 160.000 vnđ

Mua hàng

Đèn áp trần Anfaco AFC 052B 22W

Đèn áp trần Anfaco AFC 052B 22W

290.000 vnđ 160.000 vnđ

Mua hàng

Đèn áp trần Anfaco AFC 019 22W

Đèn áp trần Anfaco AFC 019 22W

260.000 vnđ 143.000 vnđ

Mua hàng

Đèn áp trần Anfaco AFC 019 32W

Đèn áp trần Anfaco AFC 019 32W

340.000 vnđ 187.000 vnđ

Mua hàng

Đèn áp trần Anfaco AFC 077 22W

Đèn áp trần Anfaco AFC 077 22W

206.000 vnđ 114.000 vnđ

Mua hàng

Đèn áp trần Anfaco AFC 077 32W

Đèn áp trần Anfaco AFC 077 32W

260.000 vnđ 143.000 vnđ

Mua hàng

Đèn áp trần Anfaco AFC 078 22W

Đèn áp trần Anfaco AFC 078 22W

196.000 vnđ 108.000 vnđ

Mua hàng

Đèn áp trần Anfaco AFC 078 32W

Đèn áp trần Anfaco AFC 078 32W

250.000 vnđ 138.000 vnđ

Mua hàng

Đèn áp trần Anfaco AFC 081 22W

Đèn áp trần Anfaco AFC 081 22W

196.000 vnđ 108.000 vnđ

Mua hàng

Đèn áp trần Anfaco AFC 081 32W

Đèn áp trần Anfaco AFC 081 32W

250.000 vnđ 138.000 vnđ

Mua hàng

Đèn áp trần Anfaco AFC 082 22W

Đèn áp trần Anfaco AFC 082 22W

196.000 vnđ 108.000 vnđ

Mua hàng

Đèn áp trần Anfaco AFC 082 32W

Đèn áp trần Anfaco AFC 082 32W

250.000 vnđ 138.000 vnđ

Mua hàng

Đèn áp trần Anfaco AFC 092 22W

Đèn áp trần Anfaco AFC 092 22W

282.000 vnđ 156.000 vnđ

Mua hàng

Đèn áp trần Anfaco AFC 093 22W

Đèn áp trần Anfaco AFC 093 22W

282.000 vnđ 156.000 vnđ

Mua hàng

Đèn áp trần Anfaco AFC 094 22W

Đèn áp trần Anfaco AFC 094 22W

282.000 vnđ 156.000 vnđ

Mua hàng

Đèn áp trần Anfaco AFC 114 22W

Đèn áp trần Anfaco AFC 114 22W

220.000 vnđ 121.000 vnđ

Mua hàng

Đèn áp trần Anfaco AFC 150 22W

Đèn áp trần Anfaco AFC 150 22W

282.000 vnđ 156.000 vnđ

Mua hàng

Đèn áp trần Anfaco AFC 151 22W

Đèn áp trần Anfaco AFC 151 22W

282.000 vnđ 156.000 vnđ

Mua hàng

Đèn áp trần Anfaco AFC 152 22W

Đèn áp trần Anfaco AFC 152 22W

282.000 vnđ 156.000 vnđ

Mua hàng

Đèn downlight âm trần AFC 343AL 3.0

Đèn downlight âm trần AFC 343AL 3.0

75.000 vnđ 42.000 vnđ

Mua hàng

Đèn downlight âm trần AFC 343AL 3.5

Đèn downlight âm trần AFC 343AL 3.5

82.000 vnđ 46.000 vnđ

Mua hàng

Đèn downlight âm trần AFC 344AL 2.5

Đèn downlight âm trần AFC 344AL 2.5

70.000 vnđ 39.000 vnđ

Mua hàng

Đèn downlight âm trần AFC 344AL 3.0

Đèn downlight âm trần AFC 344AL 3.0

75.000 vnđ 42.000 vnđ

Mua hàng

Đèn downlight âm trần AFC 344AL 3.5

Đèn downlight âm trần AFC 344AL 3.5

82.000 vnđ 46.000 vnđ

Mua hàng

Đèn downlight âm trần AFC 345AL 2.5

Đèn downlight âm trần AFC 345AL 2.5

70.000 vnđ 39.000 vnđ

Mua hàng

Đèn downlight âm trần AFC 345AL 3.0

Đèn downlight âm trần AFC 345AL 3.0

75.000 vnđ 42.000 vnđ

Mua hàng

Đèn downlight âm trần AFC 345AL 3.5

Đèn downlight âm trần AFC 345AL 3.5

82.000 vnđ 46.000 vnđ

Mua hàng

Đèn downlight âm trần AFC 346AL 2.5

Đèn downlight âm trần AFC 346AL 2.5

70.000 vnđ 39.000 vnđ

Mua hàng

Đèn downlight âm trần AFC 346AL 3.0

Đèn downlight âm trần AFC 346AL 3.0

75.000 vnđ 42.000 vnđ

Mua hàng

Đèn downlight âm trần AFC 346AL 3.5

Đèn downlight âm trần AFC 346AL 3.5

82.000 vnđ 46.000 vnđ

Mua hàng

Đèn downlight âm trần AFC 347AL 2.5

Đèn downlight âm trần AFC 347AL 2.5

70.000 vnđ 39.000 vnđ

Mua hàng

Đèn downlight âm trần AFC 347AL 3.0

Đèn downlight âm trần AFC 347AL 3.0

75.000 vnđ 42.000 vnđ

Mua hàng

Đèn downlight âm trần AFC 347AL 3.5

Đèn downlight âm trần AFC 347AL 3.5

82.000 vnđ 46.000 vnđ

Mua hàng

Đèn downlight âm trần AFC 348AL 2.5

Đèn downlight âm trần AFC 348AL 2.5

70.000 vnđ 39.000 vnđ

Mua hàng

Đèn downlight âm trần AFC 348AL 3.0

Đèn downlight âm trần AFC 348AL 3.0

75.000 vnđ 42.000 vnđ

Mua hàng

Đèn downlight âm trần AFC 348AL 3.5

Đèn downlight âm trần AFC 348AL 3.5

82.000 vnđ 46.000 vnđ

Mua hàng

Đèn downlight âm trần AFC 349AL 2.5

Đèn downlight âm trần AFC 349AL 2.5

70.000 vnđ 39.000 vnđ

Mua hàng

Đèn downlight âm trần AFC 349AL 3.0

Đèn downlight âm trần AFC 349AL 3.0

75.000 vnđ 42.000 vnđ

Mua hàng

Đèn downlight âm trần AFC 349AL 3.5

Đèn downlight âm trần AFC 349AL 3.5

82.000 vnđ 46.000 vnđ

Mua hàng

Đèn downlight âm trần AFC 350AL 2.5

Đèn downlight âm trần AFC 350AL 2.5

70.000 vnđ 39.000 vnđ

Mua hàng

Đèn downlight âm trần AFC 350AL 3.0

Đèn downlight âm trần AFC 350AL 3.0

75.000 vnđ 42.000 vnđ

Mua hàng

Đèn downlight âm trần AFC 350AL 3.5

Đèn downlight âm trần AFC 350AL 3.5

82.000 vnđ 46.000 vnđ

Mua hàng

Đèn downlight âm trần AFC 351AL 2.5

Đèn downlight âm trần AFC 351AL 2.5

70.000 vnđ 39.000 vnđ

Mua hàng

Đèn downlight âm trần AFC 351AL 3.0

Đèn downlight âm trần AFC 351AL 3.0

70.000 vnđ 39.000 vnđ

Mua hàng

Đèn downlight âm trần AFC 351AL 3.5

Đèn downlight âm trần AFC 351AL 3.5

82.000 vnđ 46.000 vnđ

Mua hàng

Đèn downlight âm trần AFC 352AL 2.5

Đèn downlight âm trần AFC 352AL 2.5

70.000 vnđ 39.000 vnđ

Mua hàng

Đèn downlight âm trần AFC 352AL 3.0

Đèn downlight âm trần AFC 352AL 3.0

75.000 vnđ 42.000 vnđ

Mua hàng

Đèn downlight âm trần AFC 352AL 3.5

Đèn downlight âm trần AFC 352AL 3.5

82.000 vnđ 46.000 vnđ

Mua hàng

Đèn downlight âm trần AFC 353AL 2.5

Đèn downlight âm trần AFC 353AL 2.5

70.000 vnđ 39.000 vnđ

Mua hàng

Đèn downlight âm trần AFC 353AL 3.0

Đèn downlight âm trần AFC 353AL 3.0

75.000 vnđ 42.000 vnđ

Mua hàng

Đèn downlight âm trần AFC 353AL 3.5

Đèn downlight âm trần AFC 353AL 3.5

82.000 vnđ 46.000 vnđ

Mua hàng

Đèn downlight âm trần AFC 354AL 2.5

Đèn downlight âm trần AFC 354AL 2.5

70.000 vnđ 39.000 vnđ

Mua hàng

Đèn downlight âm trần AFC 354AL 3.0

Đèn downlight âm trần AFC 354AL 3.0

75.000 vnđ 42.000 vnđ

Mua hàng

Đèn downlight âm trần AFC 354AL 3.5

Đèn downlight âm trần AFC 354AL 3.5

82.000 vnđ 46.000 vnđ

Mua hàng

Đèn downlight âm trần AFC 355AL 2.5

Đèn downlight âm trần AFC 355AL 2.5

70.000 vnđ 39.000 vnđ

Mua hàng

Đèn downlight âm trần AFC 355AL 3.0

Đèn downlight âm trần AFC 355AL 3.0

75.000 vnđ 42.000 vnđ

Mua hàng

Đèn downlight âm trần AFC 355AL 3.5

Đèn downlight âm trần AFC 355AL 3.5

82.000 vnđ 46.000 vnđ

Mua hàng

Đèn downlight âm trần AFC 356AL 2.5

Đèn downlight âm trần AFC 356AL 2.5

70.000 vnđ 39.000 vnđ

Mua hàng

Đèn downlight âm trần AFC 356AL 3.0

Đèn downlight âm trần AFC 356AL 3.0

75.000 vnđ 42.000 vnđ

Mua hàng

Đèn downlight âm trần AFC 356AL 3.5

Đèn downlight âm trần AFC 356AL 3.5

82.000 vnđ 46.000 vnđ

Mua hàng

Đèn downlight âm trần AFC 357AL 2.5

Đèn downlight âm trần AFC 357AL 2.5

70.000 vnđ 39.000 vnđ

Mua hàng

Đèn downlight âm trần AFC 357AL 3.0

Đèn downlight âm trần AFC 357AL 3.0

75.000 vnđ 42.000 vnđ

Mua hàng

Đèn downlight âm trần AFC 357AL 3.5

Đèn downlight âm trần AFC 357AL 3.5

82.000 vnđ 46.000 vnđ

Mua hàng

Đèn downlight âm trần AFC 358AL 2.5

Đèn downlight âm trần AFC 358AL 2.5

70.000 vnđ 39.000 vnđ

Mua hàng

Đèn downlight âm trần AFC 358AL 3.0

Đèn downlight âm trần AFC 358AL 3.0

75.000 vnđ 42.000 vnđ

Mua hàng

Đèn downlight âm trần AFC 358AL 3.5

Đèn downlight âm trần AFC 358AL 3.5

82.000 vnđ 46.000 vnđ

Mua hàng

Đèn downlight âm trần AFC 359AL 2.5

Đèn downlight âm trần AFC 359AL 2.5

70.000 vnđ 39.000 vnđ

Mua hàng

Đèn downlight âm trần AFC 359AL 3.0

Đèn downlight âm trần AFC 359AL 3.0

75.000 vnđ 42.000 vnđ

Mua hàng

Đèn downlight âm trần AFC 359AL 3.5

Đèn downlight âm trần AFC 359AL 3.5

82.000 vnđ 46.000 vnđ

Mua hàng

Đèn downlight âm trần AFC 359V 2.5

Đèn downlight âm trần AFC 359V 2.5

70.000 vnđ 39.000 vnđ

Mua hàng

Đèn downlight âm trần AFC 359V 3.0

Đèn downlight âm trần AFC 359V 3.0

75.000 vnđ 42.000 vnđ

Mua hàng

Đèn downlight âm trần AFC 359V 3.5

Đèn downlight âm trần AFC 359V 3.5

82.000 vnđ 46.000 vnđ

Mua hàng

Đèn downlight âm trần AFC 360 2.5

Đèn downlight âm trần AFC 360 2.5

70.000 vnđ 39.000 vnđ

Mua hàng

Đèn downlight âm trần AFC 360 3.0

Đèn downlight âm trần AFC 360 3.0

75.000 vnđ 42.000 vnđ

Mua hàng

Đèn downlight âm trần AFC 360 3.5

Đèn downlight âm trần AFC 360 3.5

82.000 vnđ 46.000 vnđ

Mua hàng

Đèn downlight âm trần AFC 361 2.5

Đèn downlight âm trần AFC 361 2.5

70.000 vnđ 39.000 vnđ

Mua hàng

Đèn downlight âm trần AFC 361 3.0

Đèn downlight âm trần AFC 361 3.0

75.000 vnđ 42.000 vnđ

Mua hàng

Đèn downlight âm trần AFC 361 3.5

Đèn downlight âm trần AFC 361 3.5

82.000 vnđ 46.000 vnđ

Mua hàng

Đèn downlight âm trần AFC 362 2.5

Đèn downlight âm trần AFC 362 2.5

70.000 vnđ 39.000 vnđ

Mua hàng

Đèn downlight âm trần AFC 362 3.0

Đèn downlight âm trần AFC 362 3.0

75.000 vnđ 42.000 vnđ

Mua hàng

Đèn downlight âm trần AFC 362 3.5

Đèn downlight âm trần AFC 362 3.5

82.000 vnđ 46.000 vnđ

Mua hàng

Đèn downlight âm trần AFC 365 2.5

Đèn downlight âm trần AFC 365 2.5

70.000 vnđ 39.000 vnđ

Mua hàng

Đèn downlight âm trần AFC 365 3.0

Đèn downlight âm trần AFC 365 3.0

75.000 vnđ 42.000 vnđ

Mua hàng

Đèn downlight âm trần AFC 365 3.5

Đèn downlight âm trần AFC 365 3.5

82.000 vnđ 46.000 vnđ

Mua hàng

Đèn downlight âm trần AFC 368B 2.5

Đèn downlight âm trần AFC 368B 2.5

70.000 vnđ 39.000 vnđ

Mua hàng

Đèn downlight âm trần AFC 368B 3.0

Đèn downlight âm trần AFC 368B 3.0

75.000 vnđ 42.000 vnđ

Mua hàng

Đèn downlight âm trần AFC 368B 3.5

Đèn downlight âm trần AFC 368B 3.5

82.000 vnđ 46.000 vnđ

Mua hàng

Đèn downlight âm trần AFC 368D 3.0

Đèn downlight âm trần AFC 368D 3.0

75.000 vnđ 42.000 vnđ

Mua hàng

Đèn downlight âm trần AFC 368T 2.5

Đèn downlight âm trần AFC 368T 2.5

70.000 vnđ 39.000 vnđ

Mua hàng

Đèn downlight âm trần AFC 368T 3.0

Đèn downlight âm trần AFC 368T 3.0

75.000 vnđ 42.000 vnđ

Mua hàng

Đèn downlight âm trần AFC 368T 3.5

Đèn downlight âm trần AFC 368T 3.5

82.000 vnđ 46.000 vnđ

Mua hàng

Đèn downlight âm trần AFC 368V 2.5

Đèn downlight âm trần AFC 368V 2.5

70.000 vnđ 39.000 vnđ

Mua hàng

Đèn downlight âm trần AFC 368V 3.0

Đèn downlight âm trần AFC 368V 3.0

75.000 vnđ 42.000 vnđ

Mua hàng

Đèn downlight âm trần AFC 368V 3.5

Đèn downlight âm trần AFC 368V 3.5

82.000 vnđ 46.000 vnđ

Mua hàng

Đèn downlight âm trần AFC 369B 2.5

Đèn downlight âm trần AFC 369B 2.5

70.000 vnđ 39.000 vnđ

Mua hàng

Đèn downlight âm trần AFC 369B 3.0

Đèn downlight âm trần AFC 369B 3.0

75.000 vnđ 42.000 vnđ

Mua hàng

Đèn downlight âm trần AFC 369B 3.5

Đèn downlight âm trần AFC 369B 3.5

82.000 vnđ 46.000 vnđ

Mua hàng

Đèn downlight âm trần AFC 369D 2.5

Đèn downlight âm trần AFC 369D 2.5

70.000 vnđ 39.000 vnđ

Mua hàng

Đèn downlight âm trần AFC 369D 3.0

Đèn downlight âm trần AFC 369D 3.0

75.000 vnđ 42.000 vnđ

Mua hàng

Đèn downlight âm trần AFC 369D 3.5

Đèn downlight âm trần AFC 369D 3.5

82.000 vnđ 46.000 vnđ

Mua hàng

Đèn downlight âm trần AFC 369V 2.5

Đèn downlight âm trần AFC 369V 2.5

70.000 vnđ 39.000 vnđ

Mua hàng

Đèn downlight âm trần AFC 369V 3.0

Đèn downlight âm trần AFC 369V 3.0

75.000 vnđ 42.000 vnđ

Mua hàng

Đèn downlight âm trần AFC 369V 3.5

Đèn downlight âm trần AFC 369V 3.5

82.000 vnđ 46.000 vnđ

Mua hàng

Đèn downlight âm trần AFC 369X 2.5

Đèn downlight âm trần AFC 369X 2.5

70.000 vnđ 39.000 vnđ

Mua hàng

Đèn downlight âm trần AFC 369X 3.0

Đèn downlight âm trần AFC 369X 3.0

75.000 vnđ 42.000 vnđ

Mua hàng

Đèn downlight âm trần AFC 369X 3.5

Đèn downlight âm trần AFC 369X 3.5

82.000 vnđ 46.000 vnđ

Mua hàng

Đèn downlight âm trần AFC 370 2.5

Đèn downlight âm trần AFC 370 2.5

70.000 vnđ 39.000 vnđ

Mua hàng

Đèn downlight âm trần AFC 370 3.0

Đèn downlight âm trần AFC 370 3.0

75.000 vnđ 42.000 vnđ

Mua hàng

Đèn downlight âm trần AFC 370 3.5

Đèn downlight âm trần AFC 370 3.5

82.000 vnđ 46.000 vnđ

Mua hàng

Đèn downlight âm trần AFC 373 3.0

Đèn downlight âm trần AFC 373 3.0

75.000 vnđ 42.000 vnđ

Mua hàng

Đèn downlight âm trần AFC 374 3.0

Đèn downlight âm trần AFC 374 3.0

75.000 vnđ 42.000 vnđ

Mua hàng

Đèn downlight âm trần AFC 376 3.0

Đèn downlight âm trần AFC 376 3.0

75.000 vnđ 42.000 vnđ

Mua hàng

Đèn downlight âm trần AFC 364T 3.0

Đèn downlight âm trần AFC 364T 3.0

75.000 vnđ 42.000 vnđ

Mua hàng

Đèn downlight âm trần AFC 368D 2.5

Đèn downlight âm trần AFC 368D 2.5

70.000 vnđ 39.000 vnđ

Mua hàng

Đèn downlight âm trần AFC 368D 3.5

Đèn downlight âm trần AFC 368D 3.5

82.000 vnđ 46.000 vnđ

Mua hàng

Đèn mắt ếch AFC 616B

Đèn mắt ếch AFC 616B

53.000 vnđ 30.000 vnđ

Mua hàng

Đèn mắt ếch AFC 616D

Đèn mắt ếch AFC 616D

53.000 vnđ 30.000 vnđ

Mua hàng

Đèn mắt ếch AFC 324

Đèn mắt ếch AFC 324

53.000 vnđ 30.000 vnđ

Mua hàng

Đèn mắt ếch AFC 327

Đèn mắt ếch AFC 327

53.000 vnđ 30.000 vnđ

Mua hàng

Đèn mắt ếch AFC 327V

Đèn mắt ếch AFC 327V

53.000 vnđ 30.000 vnđ

Mua hàng

Đèn mắt ếch AFC 329

Đèn mắt ếch AFC 329

53.000 vnđ 30.000 vnđ

Mua hàng

Đèn mắt ếch AFC 330AL

Đèn mắt ếch AFC 330AL

53.000 vnđ 30.000 vnđ

Mua hàng

Đèn mắt ếch AFC 332

Đèn mắt ếch AFC 332

53.000 vnđ 30.000 vnđ

Mua hàng

Đèn mắt ếch AFC 332D

Đèn mắt ếch AFC 332D

53.000 vnđ 30.000 vnđ

Mua hàng

Đèn mắt ếch AFC 610

Đèn mắt ếch AFC 610

53.000 vnđ 30.000 vnđ

Mua hàng

Đèn mắt ếch AFC 700

Đèn mắt ếch AFC 700

220.000 vnđ 121.000 vnđ

Mua hàng

Đèn mắt ếch AFC 701

Đèn mắt ếch AFC 701

220.000 vnđ 121.000 vnđ

Mua hàng

Đèn mắt ếch AFC 711

Đèn mắt ếch AFC 711

90.000 vnđ 50.000 vnđ

Mua hàng

Đèn mắt ếch AFC 630AL

Đèn mắt ếch AFC 630AL

88.000 vnđ 50.000 vnđ

Mua hàng

Đèn mắt ếch AFC 640AL

Đèn mắt ếch AFC 640AL

88.000 vnđ 50.000 vnđ

Mua hàng

Đèn mắt ếch AFC 645AL

Đèn mắt ếch AFC 645AL

88.000 vnđ 50.000 vnđ

Mua hàng

Đèn mắt ếch AFC 650AL

Đèn mắt ếch AFC 650AL

88.000 vnđ 50.000 vnđ

Mua hàng

Đèn mắt ếch AFC 299

Đèn mắt ếch AFC 299

53.000 vnđ 30.000 vnđ

Mua hàng

Đèn mắt ếch AFC 300

Đèn mắt ếch AFC 300

53.000 vnđ 30.000 vnđ

Mua hàng

Đèn mắt ếch AFC 301

Đèn mắt ếch AFC 301

53.000 vnđ 30.000 vnđ

Mua hàng

Đèn mắt ếch AFC 302

Đèn mắt ếch AFC 302

53.000 vnđ 30.000 vnđ

Mua hàng

Đèn mắt ếch AFC 303

Đèn mắt ếch AFC 303

53.000 vnđ 30.000 vnđ

Mua hàng

Đèn mắt ếch AFC 304

Đèn mắt ếch AFC 304

53.000 vnđ 30.000 vnđ

Mua hàng

Đèn mắt ếch AFC 305

Đèn mắt ếch AFC 305

53.000 vnđ 30.000 vnđ

Mua hàng

Đèn mắt ếch  AFC 334

Đèn mắt ếch AFC 334

53.000 vnđ 30.000 vnđ

Mua hàng

Đèn mắt ếch  AFC 335

Đèn mắt ếch AFC 335

53.000 vnđ 30.000 vnđ

Mua hàng

Đèn mắt ếch AFC 617B

Đèn mắt ếch AFC 617B

53.000 vnđ 30.000 vnđ

Mua hàng

Đèn mắt ếch AFC 617D

Đèn mắt ếch AFC 617D

53.000 vnđ 30.000 vnđ

Mua hàng

Đèn mắt ếch AFC 617V

Đèn mắt ếch AFC 617V

53.000 vnđ 30.000 vnđ

Mua hàng

Đèn mắt ếch AFC 710

Đèn mắt ếch AFC 710

112.000 vnđ 62.000 vnđ

Mua hàng

Đèn mắt ếch AFC 324D

Đèn mắt ếch AFC 324D

53.000 vnđ 30.000 vnđ

Mua hàng

Đèn lon nổi Anfaco AFC 231 3.5

Đèn lon nổi Anfaco AFC 231 3.5

160.000 vnđ 88.000 vnđ

Mua hàng

Đèn lon nổi Anfaco AFC 231 4.0

Đèn lon nổi Anfaco AFC 231 4.0

195.000 vnđ 108.000 vnđ

Mua hàng

Đèn lon nổi Anfaco AFC 232 3.5

Đèn lon nổi Anfaco AFC 232 3.5

160.000 vnđ 88.000 vnđ

Mua hàng

Đèn lon nổi Anfaco AFC 232 4.0

Đèn lon nổi Anfaco AFC 232 4.0

195.000 vnđ 108.000 vnđ

Mua hàng

Đèn lon nổi Anfaco AFC 309B LED 5.0 9W

Đèn lon nổi Anfaco AFC 309B LED 5.0 9W

580.000 vnđ 319.000 vnđ

Mua hàng

Đèn lon nổi Anfaco AFC 308B LED 9W

Đèn lon nổi Anfaco AFC 308B LED 9W

580.000 vnđ 319.000 vnđ

Mua hàng

Đèn lon nổi Anfaco AFC 309A 1E27 glass 5.0

Đèn lon nổi Anfaco AFC 309A 1E27 glass 5.0

260.000 vnđ 143.000 vnđ

Mua hàng

Đèn lon nổi Anfaco AFC 309B 1E27 glass 5.0

Đèn lon nổi Anfaco AFC 309B 1E27 glass 5.0

210.000 vnđ 116.000 vnđ

Mua hàng

Đèn lon nổi Anfaco AFC 309D 1E27 glass 5.0

Đèn lon nổi Anfaco AFC 309D 1E27 glass 5.0

210.000 vnđ 116.000 vnđ

Mua hàng

Đèn chiếu tiêu điểm AFC 867 28W

Đèn chiếu tiêu điểm AFC 867 28W

950.000 vnđ 523.000 vnđ

Mua hàng

Đèn chiếu tiêu điểm AFC 898 28W

Đèn chiếu tiêu điểm AFC 898 28W

950.000 vnđ 523.000 vnđ

Mua hàng

Đèn chiếu tiêu điểm AFC 899 28W

Đèn chiếu tiêu điểm AFC 899 28W

950.000 vnđ 523.000 vnđ

Mua hàng

Đèn chiếu tiêu điểm AFC 900 12W

Đèn chiếu tiêu điểm AFC 900 12W

480.000 vnđ 264.000 vnđ

Mua hàng

Đèn chiếu tiêu điểm AFC 900 18W

Đèn chiếu tiêu điểm AFC 900 18W

750.000 vnđ 413.000 vnđ

Mua hàng

Đèn lon nổi Led AFC 570 7W

Đèn lon nổi Led AFC 570 7W

650.000 vnđ 358.000 vnđ

Mua hàng

Đèn lon nổi Led AFC 570 12W

Đèn lon nổi Led AFC 570 12W

810.000 vnđ 446.000 vnđ

Mua hàng

Đèn lon nổi Led AFC 643T 3W

Đèn lon nổi Led AFC 643T 3W

250.000 vnđ 138.000 vnđ

Mua hàng

Đèn lon nổi Led AFC 643T 7W

Đèn lon nổi Led AFC 643T 7W

350.000 vnđ 193.000 vnđ

Mua hàng

Đèn lon nổi Led AFC 643T 9W

Đèn lon nổi Led AFC 643T 9W

460.000 vnđ 264.000 vnđ

Mua hàng

Đèn lon nổi Led AFC 643D 3W

Đèn lon nổi Led AFC 643D 3W

250.000 vnđ 138.000 vnđ

Mua hàng

Đèn lon nổi Led AFC 643D 7W

Đèn lon nổi Led AFC 643D 7W

350.000 vnđ 193.000 vnđ

Mua hàng

Đèn lon nổi Led AFC 643D 9W

Đèn lon nổi Led AFC 643D 9W

460.000 vnđ 253.000 vnđ

Mua hàng

Đèn lon nổi Led AFC 644T 3W

Đèn lon nổi Led AFC 644T 3W

250.000 vnđ 138.000 vnđ

Mua hàng

Đèn lon nổi Led AFC 644T 7W

Đèn lon nổi Led AFC 644T 7W

350.000 vnđ 193.000 vnđ

Mua hàng

Đèn lon nổi Led AFC 644T 12W

Đèn lon nổi Led AFC 644T 12W

480.000 vnđ 264.000 vnđ

Mua hàng

Đèn lon nổi Led AFC 644D 3W

Đèn lon nổi Led AFC 644D 3W

250.000 vnđ 138.000 vnđ

Mua hàng

Đèn lon nổi Led AFC 644D 7W

Đèn lon nổi Led AFC 644D 7W

350.000 vnđ 193.000 vnđ

Mua hàng

Đèn lon nổi Led AFC 644D 12W

Đèn lon nổi Led AFC 644D 12W

480.000 vnđ 264.000 vnđ

Mua hàng

Đèn pha bảng hiệu LED PHA LED 001 20W

Đèn pha bảng hiệu LED PHA LED 001 20W

610.000 vnđ 336.000 vnđ

Mua hàng

Đèn pha bảng hiệu LED PHA LED 001 30W

Đèn pha bảng hiệu LED PHA LED 001 30W

820.000 vnđ 451.000 vnđ

Mua hàng

Đèn pha bảng hiệu LED PHA LED 001 50W

Đèn pha bảng hiệu LED PHA LED 001 50W

1.150.000 vnđ 633.000 vnđ

Mua hàng

Đèn pha bảng hiệu LED PHA LED 001 100W

Đèn pha bảng hiệu LED PHA LED 001 100W

2.050.000 vnđ 1.128.000 vnđ

Mua hàng

Đèn pha bảng hiệu LED PHA LED 005 10W

Đèn pha bảng hiệu LED PHA LED 005 10W

370.000 vnđ 205.000 vnđ

Mua hàng

Đèn pha bảng hiệu LED PHA LED 005 20W

Đèn pha bảng hiệu LED PHA LED 005 20W

580.000 vnđ 319.000 vnđ

Mua hàng

Đèn pha bảng hiệu LED PHA LED 005 30W

Đèn pha bảng hiệu LED PHA LED 005 30W

740.000 vnđ 407.000 vnđ

Mua hàng

Đèn pha bảng hiệu LED PHA LED 005 50W

Đèn pha bảng hiệu LED PHA LED 005 50W

910.000 vnđ 500.000 vnđ

Mua hàng

Đèn pha bảng hiệu LED PHA LED 005 100W

Đèn pha bảng hiệu LED PHA LED 005 100W

1.700.000 vnđ 935.000 vnđ

Mua hàng

Đèn âm tường cầu thang Âm Tường 009 3W

Đèn âm tường cầu thang Âm Tường 009 3W

270.000 vnđ 149.000 vnđ

Mua hàng

Đèn âm tường cầu thang Âm Tường 009 5W

Đèn âm tường cầu thang Âm Tường 009 5W

380.000 vnđ 209.000 vnđ

Mua hàng

Đèn rọi cỏ sân vườn him cỏ 5W

Đèn rọi cỏ sân vườn him cỏ 5W

450.000 vnđ 248.000 vnđ

Mua hàng

Đèn rọi cỏ sân vườn Ngồi cỏ 6W

Đèn rọi cỏ sân vườn Ngồi cỏ 6W

460.000 vnđ 253.000 vnđ

Mua hàng

Đèn rọi cỏ sân vườn Ngồi cỏ 9W

Đèn rọi cỏ sân vườn Ngồi cỏ 9W

730.000 vnđ 402.000 vnđ

Mua hàng

Đèn rọi cỏ sân vườn Ngồi cỏ 12W

Đèn rọi cỏ sân vườn Ngồi cỏ 12W

880.000 vnđ 484.000 vnđ

Mua hàng

Đèn rọi cỏ sân vườn Ngồi pha 10W

Đèn rọi cỏ sân vườn Ngồi pha 10W

690.000 vnđ 380.000 vnđ

Mua hàng

Đèn vách ngoại thất Vách 01 3Wx2

Đèn vách ngoại thất Vách 01 3Wx2

625.000 vnđ 344.000 vnđ

Mua hàng

Đèn vách ngoại thất Vách 02 4W

Đèn vách ngoại thất Vách 02 4W

930.000 vnđ 512.000 vnđ

Mua hàng

Đèn vách ngoại thất Vách 03 3W

Đèn vách ngoại thất Vách 03 3W

480.000 vnđ 264.000 vnđ

Mua hàng

Đèn vách ngoại thất Vách 04 3Wx2

Đèn vách ngoại thất Vách 04 3Wx2

720.000 vnđ 396.000 vnđ

Mua hàng

Đèn vách ngoại thất Vách 05 3Wx6

Đèn vách ngoại thất Vách 05 3Wx6

1.050.000 vnđ 578.000 vnđ

Mua hàng

Đèn vách ngoại thất Vách 06 15W

Đèn vách ngoại thất Vách 06 15W

1.100.000 vnđ 605.000 vnđ

Mua hàng

Đèn chiếu tiêu điểm AFC 870 LED 12W

Đèn chiếu tiêu điểm AFC 870 LED 12W

920.000 vnđ 506.000 vnđ

Mua hàng

Đèn chiếu tiêu điểm AFC 901

Đèn chiếu tiêu điểm AFC 901

490.000 vnđ 270.000 vnđ

Mua hàng

Đèn chiếu tiêu điểm AFC 877 LED 7W

Đèn chiếu tiêu điểm AFC 877 LED 7W

640.000 vnđ 352.000 vnđ

Mua hàng

Đèn chiếu tiêu điểm AFC 879 LED 7W

Đèn chiếu tiêu điểm AFC 879 LED 7W

640.000 vnđ 352.000 vnđ

Mua hàng

Đèn chiếu tiêu điểm AFC 880 LED 28W

Đèn chiếu tiêu điểm AFC 880 LED 28W

1.120.000 vnđ 616.000 vnđ

Mua hàng

Đèn chiếu tiêu điểm AFC 882 LED 10W

Đèn chiếu tiêu điểm AFC 882 LED 10W

700.000 vnđ 385.000 vnđ

Mua hàng

Đèn chiếu tiêu điểm AFC 882 LED 20W

Đèn chiếu tiêu điểm AFC 882 LED 20W

850.000 vnđ 468.000 vnđ

Mua hàng

Đèn chiếu tiêu điểm AFC 904 LED 12W

Đèn chiếu tiêu điểm AFC 904 LED 12W

930.000 vnđ 512.000 vnđ

Mua hàng

Đèn chiếu tiêu điểm AFC 881 LED 30W

Đèn chiếu tiêu điểm AFC 881 LED 30W

1.260.000 vnđ 693.000 vnđ

Mua hàng

Đèn chiếu tiêu điểm AFC 883 LED 28W

Đèn chiếu tiêu điểm AFC 883 LED 28W

1.120.000 vnđ 616.000 vnđ

Mua hàng

Đèn chiếu tiêu điểm AFC 714 LED 7W

Đèn chiếu tiêu điểm AFC 714 LED 7W

400.000 vnđ 220.000 vnđ

Mua hàng

Đèn chiếu tiêu điểm AFC 884 LED 30W

Đèn chiếu tiêu điểm AFC 884 LED 30W

1.020.000 vnđ 561.000 vnđ

Mua hàng

Đèn chiếu tiêu điểm AFC 887 LED 7W

Đèn chiếu tiêu điểm AFC 887 LED 7W

458.000 vnđ 252.000 vnđ

Mua hàng

Đèn chiếu tiêu điểm AFC 888T-R LED 7W

Đèn chiếu tiêu điểm AFC 888T-R LED 7W

458.000 vnđ 252.000 vnđ

Mua hàng

Đèn chiếu tiêu điểm AFC 888D-R LED 7W

Đèn chiếu tiêu điểm AFC 888D-R LED 7W

458.000 vnđ 252.000 vnđ

Mua hàng

Đèn chiếu tiêu điểm AFC 889T-R LED 7W

Đèn chiếu tiêu điểm AFC 889T-R LED 7W

458.000 vnđ 252.000 vnđ

Mua hàng

Đèn chiếu tiêu điểm AFC 889D-R LED 7W

Đèn chiếu tiêu điểm AFC 889D-R LED 7W

458.000 vnđ 252.000 vnđ

Mua hàng

Đèn chiếu tiêu điểm AFC 885 LED 1W

Đèn chiếu tiêu điểm AFC 885 LED 1W

196.000 vnđ 110.000 vnđ

Mua hàng

Đèn chiếu tiêu điểm AFC 890T LED 30W

Đèn chiếu tiêu điểm AFC 890T LED 30W

980.000 vnđ 539.000 vnđ

Mua hàng

Đèn chiếu tiêu điểm AFC 890D LED 30W

Đèn chiếu tiêu điểm AFC 890D LED 30W

980.000 vnđ 539.000 vnđ

Mua hàng

Đèn chiếu tiêu điểm AFC 891 LED 30W

Đèn chiếu tiêu điểm AFC 891 LED 30W

980.000 vnđ 539.000 vnđ

Mua hàng

Đèn chiếu tiêu điểm AFC 892 LED 30W

Đèn chiếu tiêu điểm AFC 892 LED 30W

980.000 vnđ 539.000 vnđ

Mua hàng

Đèn chiếu tiêu điểm AFC 893T LED 30W

Đèn chiếu tiêu điểm AFC 893T LED 30W

820.000 vnđ 451.000 vnđ

Mua hàng

Đèn chiếu tiêu điểm AFC 893D LED 30W

Đèn chiếu tiêu điểm AFC 893D LED 30W

820.000 vnđ 451.000 vnđ

Mua hàng

Đèn chiếu tiêu điểm AFC 894D LED 30W

Đèn chiếu tiêu điểm AFC 894D LED 30W

950.000 vnđ 523.000 vnđ

Mua hàng

Đèn chiếu tiêu điểm AFC 895D LED 12W

Đèn chiếu tiêu điểm AFC 895D LED 12W

850.000 vnđ 468.000 vnđ

Mua hàng

Đèn chiếu tiêu điểm AFC 896 LED 3W

Đèn chiếu tiêu điểm AFC 896 LED 3W

270.000 vnđ 149.000 vnđ

Mua hàng

Đèn chiếu tiêu điểm AFC 897 LED 7W

Đèn chiếu tiêu điểm AFC 897 LED 7W

270.000 vnđ 149.000 vnđ

Mua hàng

Đèn chiếu tiêu điểm AFC 868 LED 12W

Đèn chiếu tiêu điểm AFC 868 LED 12W

500.000 vnđ 275.000 vnđ

Mua hàng

Đèn chiếu tiêu điểm AFC 868 LED 18W

Đèn chiếu tiêu điểm AFC 868 LED 18W

600.000 vnđ 330.000 vnđ

Mua hàng

Đèn chiếu tiêu điểm AFC 868 LED 30W

Đèn chiếu tiêu điểm AFC 868 LED 30W

950.000 vnđ 523.000 vnđ

Mua hàng

Đèn chiếu tiêu điểm AFC 869 LED 30W

Đèn chiếu tiêu điểm AFC 869 LED 30W

950.000 vnđ 523.000 vnđ

Mua hàng

Đèn chiếu tiêu điểm AFC 888T-N LED 7W

Đèn chiếu tiêu điểm AFC 888T-N LED 7W

458.000 vnđ 252.000 vnđ

Mua hàng

Đèn chiếu tiêu điểm AFC 888D-N LED 7W

Đèn chiếu tiêu điểm AFC 888D-N LED 7W

458.000 vnđ 252.000 vnđ

Mua hàng

Đèn downlight âm trần kiếng AFC 319/2 glass

Đèn downlight âm trần kiếng AFC 319/2 glass

350.000 vnđ 193.000 vnđ

Mua hàng

Đèn lon nổi Led AFC 306B LED 9W

Đèn lon nổi Led AFC 306B LED 9W

550.000 vnđ 303.000 vnđ

Mua hàng

Đèn lon nổi Led AFC 308A LED 9W

Đèn lon nổi Led AFC 308A LED 9W

580.000 vnđ 319.000 vnđ

Mua hàng

Đèn lon nổi Led AFC 308B LED 9W

Đèn lon nổi Led AFC 308B LED 9W

580.000 vnđ 319.000 vnđ

Mua hàng

Đèn lon nổi Led AFC 309B LED 9W

Đèn lon nổi Led AFC 309B LED 9W

580.000 vnđ 319.000 vnđ

Mua hàng

Đèn lon nổi Led AFC 309D LED 6W

Đèn lon nổi Led AFC 309D LED 6W

520.000 vnđ 170.000 vnđ

Mua hàng

Đèn lon nổi Led AFC 551D LED 4W

Đèn lon nổi Led AFC 551D LED 4W

350.000 vnđ 193.000 vnđ

Mua hàng

Đèn lon nổi Led AFC 551D LED 11W

Đèn lon nổi Led AFC 551D LED 11W

580.000 vnđ 319.000 vnđ

Mua hàng

Đèn lon nổi Led AFC 551T LED 4W

Đèn lon nổi Led AFC 551T LED 4W

350.000 vnđ 193.000 vnđ

Mua hàng

Đèn lon nổi Led AFC 551T LED 11W

Đèn lon nổi Led AFC 551T LED 11W

580.000 vnđ 319.000 vnđ

Mua hàng

Đèn lon nổi Led AFC 552AL LED 12W

Đèn lon nổi Led AFC 552AL LED 12W

698.000 vnđ 384.000 vnđ

Mua hàng

Đèn lon nổi Led AFC 307B LED 7W

Đèn lon nổi Led AFC 307B LED 7W

760.000 vnđ 418.000 vnđ

Mua hàng

Đèn lon nổi Led AFC 553 LED 5W

Đèn lon nổi Led AFC 553 LED 5W

320.000 vnđ 176.000 vnđ

Mua hàng

Đèn lon nổi Led AFC 553 LED 7W

Đèn lon nổi Led AFC 553 LED 7W

350.000 vnđ 193.000 vnđ

Mua hàng

Đèn lon nổi Led AFC 553 LED 12W

Đèn lon nổi Led AFC 553 LED 12W

450.000 vnđ 248.000 vnđ

Mua hàng

Đèn lon nổi Led AFC 564 LED 10W

Đèn lon nổi Led AFC 564 LED 10W

850.000 vnđ 468.000 vnđ

Mua hàng

Đèn lon nổi Led AFC 638T LED 3W

Đèn lon nổi Led AFC 638T LED 3W

210.000 vnđ 116.000 vnđ

Mua hàng

Đèn lon nổi Led AFC 638B LED 3W

Đèn lon nổi Led AFC 638B LED 3W

210.000 vnđ 116.000 vnđ

Mua hàng

Đèn lon nổi Led AFC 567 LED 7W

Đèn lon nổi Led AFC 567 LED 7W

418.000 vnđ 230.000 vnđ

Mua hàng

Đèn lon nổi Led AFC 568V LED 10W

Đèn lon nổi Led AFC 568V LED 10W

440.000 vnđ 242.000 vnđ

Mua hàng

Đèn lon nổi Led AFC 566 LED 12W

Đèn lon nổi Led AFC 566 LED 12W

440.000 vnđ 242.000 vnđ

Mua hàng

Đèn lon nổi Led AFC 551T LED 18W

Đèn lon nổi Led AFC 551T LED 18W

660.000 vnđ 363.000 vnđ

Mua hàng

Đèn lon nổi Led AFC 551D LED 18W

Đèn lon nổi Led AFC 551D LED 18W

660.000 vnđ 363.000 vnđ

Mua hàng

Đèn lon nổi Led AFC 638V LED 3W

Đèn lon nổi Led AFC 638V LED 3W

210.000 vnđ 116.000 vnđ

Mua hàng

Đèn lon nổi Led AFC 563 LED 12W

Đèn lon nổi Led AFC 563 LED 12W

450.000 vnđ 248.000 vnđ

Mua hàng

Đèn mâm ốp trần LED AFC 558 LED 12W 1C

Đèn mâm ốp trần LED AFC 558 LED 12W 1C

568.000 vnđ 313.000 vnđ

Mua hàng

Đèn mâm ốp trần LED AFC 558 LED 16W 1C

Đèn mâm ốp trần LED AFC 558 LED 16W 1C

780.000 vnđ 429.000 vnđ

Mua hàng

Đèn mâm ốp trần LED AFC 558A LED 12W 1C

Đèn mâm ốp trần LED AFC 558A LED 12W 1C

568.000 vnđ 313.000 vnđ

Mua hàng

Đèn mâm ốp trần LED AFC 558A LED 16W 1C

Đèn mâm ốp trần LED AFC 558A LED 16W 1C

780.000 vnđ 429.000 vnđ

Mua hàng

Đèn mâm ốp trần LED AFC 559 LED 12W 1C

Đèn mâm ốp trần LED AFC 559 LED 12W 1C

568.000 vnđ 313.000 vnđ

Mua hàng

Đèn mâm ốp trần LED AFC 559 LED 16W 1C

Đèn mâm ốp trần LED AFC 559 LED 16W 1C

780.000 vnđ 429.000 vnđ

Mua hàng

Đèn mâm ốp trần LED AFC 559A LED 12W 1C

Đèn mâm ốp trần LED AFC 559A LED 12W 1C

568.000 vnđ 313.000 vnđ

Mua hàng

Đèn mâm ốp trần LED AFC 559A LED 16W 1C

Đèn mâm ốp trần LED AFC 559A LED 16W 1C

780.000 vnđ 429.000 vnđ

Mua hàng

Đèn mâm ốp trần LED AFC 557V LED 18W + 6W

Đèn mâm ốp trần LED AFC 557V LED 18W + 6W

715.000 vnđ 393.000 vnđ

Mua hàng

Đèn mâm ốp trần LED AFC 557D LED 18W+6W

Đèn mâm ốp trần LED AFC 557D LED 18W+6W

715.000 vnđ 393.000 vnđ

Mua hàng

Đèn mâm ốp trần LED AFC 560V LED 18W+6W

Đèn mâm ốp trần LED AFC 560V LED 18W+6W

715.000 vnđ 393.000 vnđ

Mua hàng

Đèn mâm ốp trần LED AFC 560D LED 18W+6W

Đèn mâm ốp trần LED AFC 560D LED 18W+6W

715.000 vnđ 393.000 vnđ

Mua hàng

Đèn mâm ốp trần LED AFC 555 LED 6W 1C

Đèn mâm ốp trần LED AFC 555 LED 6W 1C

295.000 vnđ 163.000 vnđ

Mua hàng

Đèn mâm ốp trần LED AFC 555 LED 12W 1C

Đèn mâm ốp trần LED AFC 555 LED 12W 1C

398.000 vnđ 220.000 vnđ

Mua hàng

Đèn mâm ốp trần LED AFC 555 LED 18W 1C

Đèn mâm ốp trần LED AFC 555 LED 18W 1C

590.000 vnđ 325.000 vnđ

Mua hàng

Đèn mâm ốp trần LED AFC 555 LED 22W 1C

Đèn mâm ốp trần LED AFC 555 LED 22W 1C

768.000 vnđ 423.000 vnđ

Mua hàng

Đèn mâm ốp trần LED AFC 555 LED 28W 1C

Đèn mâm ốp trần LED AFC 555 LED 28W 1C

1.320.000 vnđ 726.000 vnđ

Mua hàng

Đèn mâm ốp trần LED AFC 555 LED 36W 1C

Đèn mâm ốp trần LED AFC 555 LED 36W 1C

1.790.000 vnđ 985.000 vnđ

Mua hàng

Đèn mâm ốp trần LED AFC 555 LED 48W 1C

Đèn mâm ốp trần LED AFC 555 LED 48W 1C

2.180.000 vnđ 1.200.000 vnđ

Mua hàng

Đèn mâm ốp trần LED AFC 556 LED 6W 1C

Đèn mâm ốp trần LED AFC 556 LED 6W 1C

295.000 vnđ 163.000 vnđ

Mua hàng

Đèn mâm ốp trần LED AFC 556 12W 1C

Đèn mâm ốp trần LED AFC 556 12W 1C

398.000 vnđ 220.000 vnđ

Mua hàng

Đèn mâm ốp trần LED AFC 556 LED 18W 1C

Đèn mâm ốp trần LED AFC 556 LED 18W 1C

590.000 vnđ 325.000 vnđ

Mua hàng

Đèn mâm ốp trần LED AFC 556 LED 22W 1C

Đèn mâm ốp trần LED AFC 556 LED 22W 1C

768.000 vnđ 423.000 vnđ

Mua hàng

Đèn mâm ốp trần LED AFC 556 LED 28W 1C

Đèn mâm ốp trần LED AFC 556 LED 28W 1C

1.320.000 vnđ 726.000 vnđ

Mua hàng

Đèn mâm ốp trần LED AFC 556 LED 36W 1C

Đèn mâm ốp trần LED AFC 556 LED 36W 1C

1.790.000 vnđ 985.000 vnđ

Mua hàng

Đèn mâm ốp trần LED AFC 556 LED 48W 1C

Đèn mâm ốp trần LED AFC 556 LED 48W 1C

2.180.000 vnđ 1.200.000 vnđ

Mua hàng

Đèn mâm ốp trần LED AFC 555 Nâu LED 12W 1C

Đèn mâm ốp trần LED AFC 555 Nâu LED 12W 1C

398.000 vnđ 220.000 vnđ

Mua hàng

Đèn mâm ốp trần LED AFC 555 Nâu LED 18W 1C

Đèn mâm ốp trần LED AFC 555 Nâu LED 18W 1C

590.000 vnđ 325.000 vnđ

Mua hàng

Đèn mâm ốp trần LED AFC 555 Nâu LED 22W 1C

Đèn mâm ốp trần LED AFC 555 Nâu LED 22W 1C

768.000 vnđ 423.000 vnđ

Mua hàng

đèn mâm ốp trần LED AFC 556 Nâu LED 12W 1C

đèn mâm ốp trần LED AFC 556 Nâu LED 12W 1C

398.000 vnđ 220.000 vnđ

Mua hàng

Đèn Mâm Áp Trần LED AFC 556 Nâu LED 18W 1C

Đèn Mâm Áp Trần LED AFC 556 Nâu LED 18W 1C

590.000 vnđ 325.000 vnđ

Mua hàng

đèn mâm ốp trần LED AFC 556 Nâu LED 22W 1C

đèn mâm ốp trần LED AFC 556 Nâu LED 22W 1C

768.000 vnđ 423.000 vnđ

Mua hàng

Panel Led 48W (60x60) - Anfaco

Panel Led 48W (60x60) - Anfaco

1.980.000 vnđ 1.100.000 vnđ

Mua hàng

Đèn downlight LED 3 chế độ AFC 420 3C

Đèn downlight LED 3 chế độ AFC 420 3C

276.000 vnđ 152.000 vnđ

Mua hàng

Đèn downlight LED 3 chế độ AFC 421 3C

Đèn downlight LED 3 chế độ AFC 421 3C

276.000 vnđ 152.000 vnđ

Mua hàng

Đèn downlight LED 3 chế độ AFC 422 3C

Đèn downlight LED 3 chế độ AFC 422 3C

276.000 vnđ 152.000 vnđ

Mua hàng

Đèn downlight LED 3 chế độ AFC 423 3C 7W

Đèn downlight LED 3 chế độ AFC 423 3C 7W

276.000 vnđ 152.000 vnđ

Mua hàng

Đèn downlight LED 3 chế độ AFC 423 3C 9W

Đèn downlight LED 3 chế độ AFC 423 3C 9W

310.000 vnđ 171.000 vnđ

Mua hàng

Đèn downlight LED 3 chế độ AFC 423 3C 12W

Đèn downlight LED 3 chế độ AFC 423 3C 12W

376.000 vnđ 206.000 vnđ

Mua hàng

Đèn downlight LED 3 chế độ AFC 424 3C 7W

Đèn downlight LED 3 chế độ AFC 424 3C 7W

276.000 vnđ 152.000 vnđ

Mua hàng

Đèn downlight LED 3 chế độ AFC 424 3C 9W

Đèn downlight LED 3 chế độ AFC 424 3C 9W

310.000 vnđ 171.000 vnđ

Mua hàng

Đèn downlight LED 3 chế độ AFC 424 3C 12W

Đèn downlight LED 3 chế độ AFC 424 3C 12W

376.000 vnđ 206.000 vnđ

Mua hàng

Đèn downlight LED 3 chế độ AFC 425 3C 7W

Đèn downlight LED 3 chế độ AFC 425 3C 7W

276.000 vnđ 152.000 vnđ

Mua hàng

Đèn downlight LED 3 chế độ AFC 425 3C 9W

Đèn downlight LED 3 chế độ AFC 425 3C 9W

310.000 vnđ 171.000 vnđ

Mua hàng

Đèn downlight LED 3 chế độ AFC 425 3C 12W

Đèn downlight LED 3 chế độ AFC 425 3C 12W

310.000 vnđ 206.000 vnđ

Mua hàng

Đèn downlight LED 3 chế độ AFC 426 3C 7W

Đèn downlight LED 3 chế độ AFC 426 3C 7W

276.000 vnđ 152.000 vnđ

Mua hàng

Đèn downlight LED 3 chế độ AFC 427 3C 7W

Đèn downlight LED 3 chế độ AFC 427 3C 7W

276.000 vnđ 152.000 vnđ

Mua hàng

Đèn downlight LED 3 chế độ AFC 426 3C 9W

Đèn downlight LED 3 chế độ AFC 426 3C 9W

310.000 vnđ 171.000 vnđ

Mua hàng

Đèn downlight LED 3 chế độ AFC 426 3C 12W

Đèn downlight LED 3 chế độ AFC 426 3C 12W

376.000 vnđ 206.000 vnđ

Mua hàng

Đèn downlight LED 3 chế độ AFC 428 3C 7W

Đèn downlight LED 3 chế độ AFC 428 3C 7W

276.000 vnđ 152.000 vnđ

Mua hàng

Đèn downlight LED 3 chế độ AFC 428 3C 9W

Đèn downlight LED 3 chế độ AFC 428 3C 9W

310.000 vnđ 171.000 vnđ

Mua hàng

Đèn downlight LED 3 chế độ AFC 428 3C 12W

Đèn downlight LED 3 chế độ AFC 428 3C 12W

376.000 vnđ 206.000 vnđ

Mua hàng

Đèn downlight LED 3 chế độ AFC 429 3C 7W

Đèn downlight LED 3 chế độ AFC 429 3C 7W

276.000 vnđ 152.000 vnđ

Mua hàng

Đèn downlight LED 3 chế độ AFC 430 3C 7W

Đèn downlight LED 3 chế độ AFC 430 3C 7W

276.000 vnđ 152.000 vnđ

Mua hàng

Đèn downlight LED 3 chế độ AFC 431 3C 7W

Đèn downlight LED 3 chế độ AFC 431 3C 7W

276.000 vnđ 152.000 vnđ

Mua hàng

Đèn downlight LED 3 chế độ AFC 668 3C 4W

Đèn downlight LED 3 chế độ AFC 668 3C 4W

268.000 vnđ 148.000 vnđ

Mua hàng

Đèn downlight LED 3 chế độ AFC 668 3C 6W

Đèn downlight LED 3 chế độ AFC 668 3C 6W

278.000 vnđ 153.000 vnđ

Mua hàng

Đèn downlight LED 3 chế độ AFC 668 3C 9W

Đèn downlight LED 3 chế độ AFC 668 3C 9W

335.000 vnđ 185.000 vnđ

Mua hàng

Đèn downlight LED 3 chế độ AFC 668 3C 12W

Đèn downlight LED 3 chế độ AFC 668 3C 12W

420.000 vnđ 231.000 vnđ

Mua hàng

Đèn downlight LED 3 chế độ AFC 669 6W 3C

Đèn downlight LED 3 chế độ AFC 669 6W 3C

278.000 vnđ 153.000 vnđ

Mua hàng

Đèn downlight LED 3 chế độ AFC 669 12W 3C

Đèn downlight LED 3 chế độ AFC 669 12W 3C

440.000 vnđ 242.000 vnđ

Mua hàng

Đèn downlight LED 3 chế độ AFC 674 3C 7W

Đèn downlight LED 3 chế độ AFC 674 3C 7W

266.000 vnđ 147.000 vnđ

Mua hàng

Đèn downlight LED 3 chế độ AFC 674 3C 9W

Đèn downlight LED 3 chế độ AFC 674 3C 9W

300.000 vnđ 165.000 vnđ

Mua hàng

Đèn downlight LED 3 chế độ AFC 674 3C 12W

Đèn downlight LED 3 chế độ AFC 674 3C 12W

350.000 vnđ 192.000 vnđ

Mua hàng

Đèn downlight LED 3 chế độ AFC 676 3C 7W

Đèn downlight LED 3 chế độ AFC 676 3C 7W

276.000 vnđ 152.000 vnđ

Mua hàng

Đèn downlight LED 3 chế độ AFC 676 3C 9W

Đèn downlight LED 3 chế độ AFC 676 3C 9W

300.000 vnđ 165.000 vnđ

Mua hàng

Đèn downlight LED 3 chế độ AFC 676 3C 12W

Đèn downlight LED 3 chế độ AFC 676 3C 12W

356.000 vnđ 196.000 vnđ

Mua hàng

Đèn downlight LED 3 chế độ AFC 675 3C 7W

Đèn downlight LED 3 chế độ AFC 675 3C 7W

276.000 vnđ 152.000 vnđ

Mua hàng

Đèn downlight LED 3 chế độ AFC 675 3C 9W

Đèn downlight LED 3 chế độ AFC 675 3C 9W

300.000 vnđ 165.000 vnđ

Mua hàng

Đèn downlight LED 3 chế độ AFC 675 3C 12W

Đèn downlight LED 3 chế độ AFC 675 3C 12W

356.000 vnđ 196.000 vnđ

Mua hàng

Đèn downlight LED 3 chế độ AFC 530A 7WA 3C

Đèn downlight LED 3 chế độ AFC 530A 7WA 3C

276.000 vnđ 152.000 vnđ

Mua hàng

Đèn downlight LED 3 chế độ AFC 530A 7WB 3C

Đèn downlight LED 3 chế độ AFC 530A 7WB 3C

300.000 vnđ 165.000 vnđ

Mua hàng

Đèn downlight LED 3 chế độ AFC 530A 12W 3C

Đèn downlight LED 3 chế độ AFC 530A 12W 3C

380.000 vnđ 209.000 vnđ

Mua hàng

Đèn downlight LED 3 chế độ AFC 530B 7WA 3C

Đèn downlight LED 3 chế độ AFC 530B 7WA 3C

276.000 vnđ 152.000 vnđ

Mua hàng

Đèn downlight LED 3 chế độ AFC 530B 7WB 3C

Đèn downlight LED 3 chế độ AFC 530B 7WB 3C

300.000 vnđ 165.000 vnđ

Mua hàng

Đèn downlight LED 3 chế độ AFC 530B 12W 3C

Đèn downlight LED 3 chế độ AFC 530B 12W 3C

380.000 vnđ 209.000 vnđ

Mua hàng

Đèn downlight LED 3 chế độ AFC 530C 7WA 3C

Đèn downlight LED 3 chế độ AFC 530C 7WA 3C

276.000 vnđ 152.000 vnđ

Mua hàng

Đèn downlight LED 3 chế độ AFC 530C 7WB 3C

Đèn downlight LED 3 chế độ AFC 530C 7WB 3C

300.000 vnđ 165.000 vnđ

Mua hàng

Đèn downlight LED 3 chế độ AFC 530C 12W 3C

Đèn downlight LED 3 chế độ AFC 530C 12W 3C

380.000 vnđ 209.000 vnđ

Mua hàng

Đèn downlight LED 3 chế độ AFC 530T 7WA 3C

Đèn downlight LED 3 chế độ AFC 530T 7WA 3C

276.000 vnđ 152.000 vnđ

Mua hàng

Đèn downlight LED 3 chế độ AFC 530T 7WB 3C

Đèn downlight LED 3 chế độ AFC 530T 7WB 3C

300.000 vnđ 165.000 vnđ

Mua hàng

Đèn downlight LED 3 chế độ AFC 530T 12W 3C

Đèn downlight LED 3 chế độ AFC 530T 12W 3C

380.000 vnđ 209.000 vnđ

Mua hàng

Đèn downlight LED 3 chế độ AFC 531B 7WA 3C

Đèn downlight LED 3 chế độ AFC 531B 7WA 3C

276.000 vnđ 152.000 vnđ

Mua hàng

Đèn downlight LED 3 chế độ AFC 531B 7WB 3C

Đèn downlight LED 3 chế độ AFC 531B 7WB 3C

300.000 vnđ 165.000 vnđ

Mua hàng

Đèn downlight LED 3 chế độ AFC 531B 12W 3C

Đèn downlight LED 3 chế độ AFC 531B 12W 3C

380.000 vnđ 209.000 vnđ

Mua hàng

Đèn downlight LED 3 chế độ AFC 531D 7WB 3C

Đèn downlight LED 3 chế độ AFC 531D 7WB 3C

300.000 vnđ 165.000 vnđ

Mua hàng

Đèn downlight LED 3 chế độ AFC 531D 7WA 3C

Đèn downlight LED 3 chế độ AFC 531D 7WA 3C

276.000 vnđ 152.000 vnđ

Mua hàng

Đèn downlight LED 3 chế độ AFC 531D 12W 3C

Đèn downlight LED 3 chế độ AFC 531D 12W 3C

380.000 vnđ 209.000 vnđ

Mua hàng

Đèn downlight LED 3 chế độ AFC 532T 7WA 3C

Đèn downlight LED 3 chế độ AFC 532T 7WA 3C

276.000 vnđ 152.000 vnđ

Mua hàng

Đèn downlight LED 3 chế độ AFC 532T 7WB 3C

Đèn downlight LED 3 chế độ AFC 532T 7WB 3C

300.000 vnđ 165.000 vnđ

Mua hàng

Đèn downlight LED 3 chế độ AFC 532T 12W 3C

Đèn downlight LED 3 chế độ AFC 532T 12W 3C

380.000 vnđ 209.000 vnđ

Mua hàng

Đèn downlight LED 3 chế độ AFC 533B 7WA 3C

Đèn downlight LED 3 chế độ AFC 533B 7WA 3C

276.000 vnđ 152.000 vnđ

Mua hàng

Đèn downlight LED 3 chế độ AFC 533B 7WB 3C

Đèn downlight LED 3 chế độ AFC 533B 7WB 3C

300.000 vnđ 165.000 vnđ

Mua hàng

Đèn downlight LED 3 chế độ AFC 533B 12W 3C

Đèn downlight LED 3 chế độ AFC 533B 12W 3C

380.000 vnđ 209.000 vnđ

Mua hàng

Đèn downlight LED 3 chế độ AFC 533D 7WA 3C

Đèn downlight LED 3 chế độ AFC 533D 7WA 3C

276.000 vnđ 152.000 vnđ

Mua hàng

Đèn downlight LED 3 chế độ AFC 533D 7WB 3C

Đèn downlight LED 3 chế độ AFC 533D 7WB 3C

300.000 vnđ 165.000 vnđ

Mua hàng

Đèn downlight LED 3 chế độ AFC 533D 12W 3C

Đèn downlight LED 3 chế độ AFC 533D 12W 3C

380.000 vnđ 209.000 vnđ

Mua hàng

Đèn downlight LED 3 chế độ AFC 533V 7WA 3C

Đèn downlight LED 3 chế độ AFC 533V 7WA 3C

276.000 vnđ 152.000 vnđ

Mua hàng

Đèn downlight LED 3 chế độ AFC 533V 7WB 3C

Đèn downlight LED 3 chế độ AFC 533V 7WB 3C

300.000 vnđ 165.000 vnđ

Mua hàng

 Đèn downlight LED 3 chế độ AFC 533V 12W 3C

Đèn downlight LED 3 chế độ AFC 533V 12W 3C

380.000 vnđ 209.000 vnđ

Mua hàng

Đèn downlight LED 3 chế độ AFC 534D 7WA 3C

Đèn downlight LED 3 chế độ AFC 534D 7WA 3C

276.000 vnđ 152.000 vnđ

Mua hàng

Đèn downlight LED 3 chế độ AFC 534D 7WB 3C

Đèn downlight LED 3 chế độ AFC 534D 7WB 3C

300.000 vnđ 165.000 vnđ

Mua hàng

Đèn downlight LED 3 chế độ AFC 534D 12W 3C

Đèn downlight LED 3 chế độ AFC 534D 12W 3C

380.000 vnđ 209.000 vnđ

Mua hàng

Đèn downlight LED 3 chế độ AFC 535B 7WA 3C

Đèn downlight LED 3 chế độ AFC 535B 7WA 3C

276.000 vnđ 152.000 vnđ

Mua hàng

Đèn downlight LED 3 chế độ AFC 535B 7WB 3C

Đèn downlight LED 3 chế độ AFC 535B 7WB 3C

300.000 vnđ 165.000 vnđ

Mua hàng

Đèn downlight LED 3 chế độ AFC 535B 12W 3C

Đèn downlight LED 3 chế độ AFC 535B 12W 3C

380.000 vnđ 209.000 vnđ

Mua hàng

Đèn downlight LED 3 chế độ AFC 535D 7WA 3C

Đèn downlight LED 3 chế độ AFC 535D 7WA 3C

276.000 vnđ 152.000 vnđ

Mua hàng

Đèn downlight LED 3 chế độ AFC 535D 7WB 3C

Đèn downlight LED 3 chế độ AFC 535D 7WB 3C

300.000 vnđ 165.000 vnđ

Mua hàng

Đèn downlight LED 3 chế độ AFC 535D 12W 3C

Đèn downlight LED 3 chế độ AFC 535D 12W 3C

380.000 vnđ 209.000 vnđ

Mua hàng

Đèn downlight LED 3 chế độ AFC 535T 7WA 3C

Đèn downlight LED 3 chế độ AFC 535T 7WA 3C

276.000 vnđ 152.000 vnđ

Mua hàng

Đèn downlight LED 3 chế độ AFC 535T 7WB 3C

Đèn downlight LED 3 chế độ AFC 535T 7WB 3C

300.000 vnđ 165.000 vnđ

Mua hàng

Đèn downlight LED 3 chế độ AFC 535T 12W 3C

Đèn downlight LED 3 chế độ AFC 535T 12W 3C

380.000 vnđ 209.000 vnđ

Mua hàng

Đèn downlight LED 3 chế độ AFC 535V 7WA 3C

Đèn downlight LED 3 chế độ AFC 535V 7WA 3C

276.000 vnđ 152.000 vnđ

Mua hàng

Đèn downlight LED 3 chế độ AFC 535V 7WB 3C

Đèn downlight LED 3 chế độ AFC 535V 7WB 3C

300.000 vnđ 165.000 vnđ

Mua hàng

Đèn downlight LED 3 chế độ AFC 535V 12W 3C

Đèn downlight LED 3 chế độ AFC 535V 12W 3C

380.000 vnđ 209.000 vnđ

Mua hàng

Đèn downlight LED 3 chế độ AFC 536D 7WA 3C

Đèn downlight LED 3 chế độ AFC 536D 7WA 3C

276.000 vnđ 152.000 vnđ

Mua hàng

Đèn downlight LED 3 chế độ AFC 536D 7WB 3C

Đèn downlight LED 3 chế độ AFC 536D 7WB 3C

300.000 vnđ 165.000 vnđ

Mua hàng

Đèn downlight LED 3 chế độ AFC 536D 12W 3C

Đèn downlight LED 3 chế độ AFC 536D 12W 3C

380.000 vnđ 209.000 vnđ

Mua hàng

Đèn downlight LED 3 chế độ AFC 536T 7WA 3C

Đèn downlight LED 3 chế độ AFC 536T 7WA 3C

276.000 vnđ 152.000 vnđ

Mua hàng

Đèn downlight LED 3 chế độ AFC 536T 7WB 3C

Đèn downlight LED 3 chế độ AFC 536T 7WB 3C

300.000 vnđ 165.000 vnđ

Mua hàng

Đèn downlight LED 3 chế độ AFC 536T 12W 3C

Đèn downlight LED 3 chế độ AFC 536T 12W 3C

380.000 vnđ 209.000 vnđ

Mua hàng

Đèn downlight LED 3 chế độ AFC 537T 7WA 3C

Đèn downlight LED 3 chế độ AFC 537T 7WA 3C

276.000 vnđ 152.000 vnđ

Mua hàng

Đèn downlight LED 3 chế độ AFC 537T 7WB 3C

Đèn downlight LED 3 chế độ AFC 537T 7WB 3C

300.000 vnđ 165.000 vnđ

Mua hàng

Đèn downlight LED 3 chế độ AFC 537T 12W 3C

Đèn downlight LED 3 chế độ AFC 537T 12W 3C

380.000 vnđ 209.000 vnđ

Mua hàng

Đèn downlight LED 3 chế độ AFC 537V 7WA 3C

Đèn downlight LED 3 chế độ AFC 537V 7WA 3C

276.000 vnđ 152.000 vnđ

Mua hàng

Đèn downlight LED 3 chế độ AFC 537V 7WB 3C

Đèn downlight LED 3 chế độ AFC 537V 7WB 3C

300.000 vnđ 165.000 vnđ

Mua hàng

Đèn downlight LED 3 chế độ AFC 537V 12W 3C

Đèn downlight LED 3 chế độ AFC 537V 12W 3C

380.000 vnđ 209.000 vnđ

Mua hàng

Đèn downlight LED 3 chế độ AFC 538T 7WA 3C

Đèn downlight LED 3 chế độ AFC 538T 7WA 3C

276.000 vnđ 152.000 vnđ

Mua hàng

Đèn downlight LED 3 chế độ AFC 538T 7WB 3C

Đèn downlight LED 3 chế độ AFC 538T 7WB 3C

300.000 vnđ 165.000 vnđ

Mua hàng

Đèn downlight LED 3 chế độ AFC 538T 12W 3C

Đèn downlight LED 3 chế độ AFC 538T 12W 3C

380.000 vnđ 209.000 vnđ

Mua hàng

Đèn led nhà xưởng NX 20W - Anfaco

Đèn led nhà xưởng NX 20W - Anfaco

490.000 vnđ 380.000 vnđ

Mua hàng

Đèn led nhà xưởng NX 30W - Anfaco

Đèn led nhà xưởng NX 30W - Anfaco

630.000 vnđ 440.000 vnđ

Mua hàng

Đèn led nhà xưởng NX 50W - Anfaco

Đèn led nhà xưởng NX 50W - Anfaco

850.000 vnđ 550.000 vnđ

Mua hàng

Đèn led nhà xưởng NX 70W - Anfaco

Đèn led nhà xưởng NX 70W - Anfaco

1.400.000 vnđ 770.000 vnđ

Mua hàng

Đèn led nhà xưởng NX 100W - Anfaco

Đèn led nhà xưởng NX 100W - Anfaco

2.200.000 vnđ 1.150.000 vnđ

Mua hàng

Đèn led nhà xưởng NX 150W - Anfaco

Đèn led nhà xưởng NX 150W - Anfaco

2.800.000 vnđ 1.850.000 vnđ

Mua hàng

Đèn led nhà xưởng NX 200W - Anfaco

Đèn led nhà xưởng NX 200W - Anfaco

4.300.000 vnđ 2.350.000 vnđ

Mua hàng

Đèn đường led DDA 30W - Anfaco

Đèn đường led DDA 30W - Anfaco

1.200.000 vnđ 1.200.000 vnđ

Mua hàng

Đèn đường led DDB 50W - Anfaco

Đèn đường led DDB 50W - Anfaco

1.900.000 vnđ 1.100.000 vnđ

Mua hàng

Đèn đường led DDB 100W - Anfaco

Đèn đường led DDB 100W - Anfaco

2.500.000 vnđ 1.900.000 vnđ

Mua hàng

Đèn đường led DDB 150W - Anfaco

Đèn đường led DDB 150W - Anfaco

3.900.000 vnđ 2.800.000 vnđ

Mua hàng

Đèn áp trần LED 3 chế độ AFC 019 12W 3C

Đèn áp trần LED 3 chế độ AFC 019 12W 3C

430.000 vnđ 237.000 vnđ

Mua hàng

Đèn áp trần LED 3 chế độ AFC 019 15W 3C

Đèn áp trần LED 3 chế độ AFC 019 15W 3C

490.000 vnđ 270.000 vnđ

Mua hàng

Đèn áp trần LED 3 chế độ AFC 020 12W 3C

Đèn áp trần LED 3 chế độ AFC 020 12W 3C

430.000 vnđ 237.000 vnđ

Mua hàng

Đèn áp trần LED 3 chế độ AFC 020 15W 3C

Đèn áp trần LED 3 chế độ AFC 020 15W 3C

490.000 vnđ 270.000 vnđ

Mua hàng

Đèn áp trần LED 3 chế độ AFC 021 12W 3C

Đèn áp trần LED 3 chế độ AFC 021 12W 3C

430.000 vnđ 237.000 vnđ

Mua hàng

Đèn áp trần LED 3 chế độ AFC 021 15W 3C

Đèn áp trần LED 3 chế độ AFC 021 15W 3C

490.000 vnđ 270.000 vnđ

Mua hàng

Đèn áp trần LED 3 chế độ AFC 022 12W 3C

Đèn áp trần LED 3 chế độ AFC 022 12W 3C

430.000 vnđ 237.000 vnđ

Mua hàng

Đèn áp trần LED 3 chế độ AFC 022 15W 3C

Đèn áp trần LED 3 chế độ AFC 022 15W 3C

490.000 vnđ 270.000 vnđ

Mua hàng

Đèn áp trần LED 3 chế độ AFC 023B 12W 3C

Đèn áp trần LED 3 chế độ AFC 023B 12W 3C

430.000 vnđ 237.000 vnđ

Mua hàng

Đèn áp trần LED 3 chế độ AFC 023B 15W 3C

Đèn áp trần LED 3 chế độ AFC 023B 15W 3C

490.000 vnđ 270.000 vnđ

Mua hàng

Đèn áp trần LED 3 chế độ AFC 024 12W 3C

Đèn áp trần LED 3 chế độ AFC 024 12W 3C

430.000 vnđ 237.000 vnđ

Mua hàng

Đèn áp trần LED 3 chế độ AFC 024 15W 3C

Đèn áp trần LED 3 chế độ AFC 024 15W 3C

490.000 vnđ 270.000 vnđ

Mua hàng

Đèn áp trần LED 3 chế độ AFC 025 12W 3C

Đèn áp trần LED 3 chế độ AFC 025 12W 3C

430.000 vnđ 237.000 vnđ

Mua hàng

Đèn áp trần LED 3 chế độ AFC 025 15W 3C

Đèn áp trần LED 3 chế độ AFC 025 15W 3C

490.000 vnđ 270.000 vnđ

Mua hàng

Đèn áp trần LED 3 chế độ AFC 026 12W 3C

Đèn áp trần LED 3 chế độ AFC 026 12W 3C

430.000 vnđ 237.000 vnđ

Mua hàng

Đèn áp trần LED 3 chế độ AFC 026 15W 3C

Đèn áp trần LED 3 chế độ AFC 026 15W 3C

490.000 vnđ 270.000 vnđ

Mua hàng

Đèn áp trần LED 3 chế độ AFC 030 12W 3C

Đèn áp trần LED 3 chế độ AFC 030 12W 3C

430.000 vnđ 237.000 vnđ

Mua hàng

Đèn áp trần LED 3 chế độ AFC 030 15W 3C

Đèn áp trần LED 3 chế độ AFC 030 15W 3C

490.000 vnđ 270.000 vnđ

Mua hàng

Đèn áp trần LED 3 chế độ AFC 031 12W 3C

Đèn áp trần LED 3 chế độ AFC 031 12W 3C

430.000 vnđ 237.000 vnđ

Mua hàng

Đèn áp trần LED 3 chế độ AFC 031 15W 3C

Đèn áp trần LED 3 chế độ AFC 031 15W 3C

490.000 vnđ 270.000 vnđ

Mua hàng

Đèn áp trần LED 3 chế độ AFC 037 12W 3C

Đèn áp trần LED 3 chế độ AFC 037 12W 3C

430.000 vnđ 237.000 vnđ

Mua hàng

Đèn áp trần LED 3 chế độ AFC 037 15W 3C

Đèn áp trần LED 3 chế độ AFC 037 15W 3C

490.000 vnđ 270.000 vnđ

Mua hàng

Đèn áp trần LED 3 chế độ AFC 038 12W 3C

Đèn áp trần LED 3 chế độ AFC 038 12W 3C

430.000 vnđ 237.000 vnđ

Mua hàng

Đèn áp trần LED 3 chế độ AFC 038 15W 3C

Đèn áp trần LED 3 chế độ AFC 038 15W 3C

490.000 vnđ 270.000 vnđ

Mua hàng

Đèn áp trần LED 3 chế độ AFC 039 12W 3C

Đèn áp trần LED 3 chế độ AFC 039 12W 3C

430.000 vnđ 237.000 vnđ

Mua hàng

Đèn áp trần LED 3 chế độ AFC 039 15W 3C

Đèn áp trần LED 3 chế độ AFC 039 15W 3C

490.000 vnđ 270.000 vnđ

Mua hàng

Đèn áp trần LED 3 chế độ AFC 040 12W 3C

Đèn áp trần LED 3 chế độ AFC 040 12W 3C

430.000 vnđ 237.000 vnđ

Mua hàng

Đèn áp trần LED 3 chế độ AFC 040 15W 3C

Đèn áp trần LED 3 chế độ AFC 040 15W 3C

490.000 vnđ 270.000 vnđ

Mua hàng

Đèn áp trần LED 3 chế độ AFC 053B 12W 3C

Đèn áp trần LED 3 chế độ AFC 053B 12W 3C

430.000 vnđ 237.000 vnđ

Mua hàng

Đèn áp trần LED 3 chế độ AFC 077 12W 3C

Đèn áp trần LED 3 chế độ AFC 077 12W 3C

420.000 vnđ 230.000 vnđ

Mua hàng

Đèn áp trần LED 3 chế độ AFC 077 15W 3C

Đèn áp trần LED 3 chế độ AFC 077 15W 3C

470.000 vnđ 260.000 vnđ

Mua hàng

Đèn áp trần LED 3 chế độ AFC 078 12W 3C

Đèn áp trần LED 3 chế độ AFC 078 12W 3C

398.000 vnđ 220.000 vnđ

Mua hàng

Đèn áp trần LED 3 chế độ AFC 078 15W 3C

Đèn áp trần LED 3 chế độ AFC 078 15W 3C

448.000 vnđ 247.000 vnđ

Mua hàng

Đèn áp trần LED 3 chế độ AFC 079 12W 3C

Đèn áp trần LED 3 chế độ AFC 079 12W 3C

398.000 vnđ 220.000 vnđ

Mua hàng

Đèn áp trần LED 3 chế độ AFC 079 15W 3C

Đèn áp trần LED 3 chế độ AFC 079 15W 3C

448.000 vnđ 247.000 vnđ

Mua hàng

Đèn áp trần LED 3 chế độ AFC 081 12W 3C

Đèn áp trần LED 3 chế độ AFC 081 12W 3C

398.000 vnđ 220.000 vnđ

Mua hàng

Đèn áp trần LED 3 chế độ AFC 081 15W 3C

Đèn áp trần LED 3 chế độ AFC 081 15W 3C

448.000 vnđ 247.000 vnđ

Mua hàng

Đèn áp trần LED 3 chế độ AFC 082 12W 3C

Đèn áp trần LED 3 chế độ AFC 082 12W 3C

398.000 vnđ 220.000 vnđ

Mua hàng

Đèn áp trần LED 3 chế độ AFC 082 15W 3C

Đèn áp trần LED 3 chế độ AFC 082 15W 3C

448.000 vnđ 247.000 vnđ

Mua hàng

Đèn áp trần LED 3 chế độ AFC 083 12W 3C

Đèn áp trần LED 3 chế độ AFC 083 12W 3C

398.000 vnđ 220.000 vnđ

Mua hàng

Đèn áp trần LED 3 chế độ AFC 083 15W 3C

Đèn áp trần LED 3 chế độ AFC 083 15W 3C

448.000 vnđ 247.000 vnđ

Mua hàng

Đèn áp trần LED 3 chế độ AFC 084 12W 3C

Đèn áp trần LED 3 chế độ AFC 084 12W 3C

398.000 vnđ 220.000 vnđ

Mua hàng

Đèn áp trần LED 3 chế độ AFC 084 15W 3C

Đèn áp trần LED 3 chế độ AFC 084 15W 3C

448.000 vnđ 247.000 vnđ

Mua hàng

Đèn áp trần LED 3 chế độ AFC 085 15W 3C

Đèn áp trần LED 3 chế độ AFC 085 15W 3C

398.000 vnđ 220.000 vnđ

Mua hàng

Đèn áp trần LED 3 chế độ AFC 087 12W 3C

Đèn áp trần LED 3 chế độ AFC 087 12W 3C

398.000 vnđ 220.000 vnđ

Mua hàng

Đèn áp trần LED 3 chế độ - AFC 092 12W 3C

Đèn áp trần LED 3 chế độ - AFC 092 12W 3C

460.000 vnđ 253.000 vnđ

Mua hàng

Đèn áp trần LED 3 chế độ - AFC 094 12W 3C

Đèn áp trần LED 3 chế độ - AFC 094 12W 3C

460.000 vnđ 253.000 vnđ

Mua hàng

Đèn áp trần LED 3 chế độ AFC 110 12W 3C

Đèn áp trần LED 3 chế độ AFC 110 12W 3C

398.000 vnđ 220.000 vnđ

Mua hàng

Đèn áp trần LED 3 chế độ - AFC 110 15W 3C

Đèn áp trần LED 3 chế độ - AFC 110 15W 3C

448.000 vnđ 247.000 vnđ

Mua hàng

Đèn áp trần LED 3 chế độ - AFC 111 12W 3C

Đèn áp trần LED 3 chế độ - AFC 111 12W 3C

398.000 vnđ 220.000 vnđ

Mua hàng

Đèn áp trần LED 3 chế độ - AFC 111 15W 3C

Đèn áp trần LED 3 chế độ - AFC 111 15W 3C

448.000 vnđ 247.000 vnđ

Mua hàng

Đèn áp trần LED 3 chế độ - AFC 112 12W 3C

Đèn áp trần LED 3 chế độ - AFC 112 12W 3C

398.000 vnđ 220.000 vnđ

Mua hàng

Đèn áp trần LED 3 chế độ - AFC 112 15W 3C

Đèn áp trần LED 3 chế độ - AFC 112 15W 3C

448.000 vnđ 247.000 vnđ

Mua hàng

Đèn áp trần LED 3 chế độ - AFC 113 12W 3C

Đèn áp trần LED 3 chế độ - AFC 113 12W 3C

398.000 vnđ 220.000 vnđ

Mua hàng

Đèn áp trần LED 3 chế độ - AFC 113 15W 3C

Đèn áp trần LED 3 chế độ - AFC 113 15W 3C

448.000 vnđ 247.000 vnđ

Mua hàng

Đèn áp trần LED 3 chế độ - AFC 114 12W 3C

Đèn áp trần LED 3 chế độ - AFC 114 12W 3C

410.000 vnđ 226.000 vnđ

Mua hàng

Đèn áp trần LED 3 chế độ - AFC 119 12W 3C

Đèn áp trần LED 3 chế độ - AFC 119 12W 3C

398.000 vnđ 220.000 vnđ

Mua hàng

Đèn áp trần LED 3 chế độ AFC 119 15W 3C

Đèn áp trần LED 3 chế độ AFC 119 15W 3C

448.000 vnđ 247.000 vnđ

Mua hàng

Đèn áp trần LED 3 chế độ AFC 120 12W 3C

Đèn áp trần LED 3 chế độ AFC 120 12W 3C

398.000 vnđ 220.000 vnđ

Mua hàng

Đèn áp trần LED 3 chế độ AFC 120 15W 3C

Đèn áp trần LED 3 chế độ AFC 120 15W 3C

448.000 vnđ 247.000 vnđ

Mua hàng

Đèn áp trần LED 3 chế độ - AFC 128 12W 3C

Đèn áp trần LED 3 chế độ - AFC 128 12W 3C

398.000 vnđ 220.000 vnđ

Mua hàng

Đèn áp trần LED 3 chế độ - AFC 128 15W 3C

Đèn áp trần LED 3 chế độ - AFC 128 15W 3C

448.000 vnđ 247.000 vnđ

Mua hàng

Đèn áp trần LED 3 chế độ - AFC 129 12W 3C

Đèn áp trần LED 3 chế độ - AFC 129 12W 3C

398.000 vnđ 220.000 vnđ

Mua hàng

Đèn áp trần LED 3 chế độ AFC 129 15W 3C

Đèn áp trần LED 3 chế độ AFC 129 15W 3C

448.000 vnđ 247.000 vnđ

Mua hàng

Đèn áp trần LED 3 chế độ - AFC 130 12W 3C

Đèn áp trần LED 3 chế độ - AFC 130 12W 3C

398.000 vnđ 220.000 vnđ

Mua hàng

Đèn áp trần LED 3 chế độ - AFC 130 15W 3C

Đèn áp trần LED 3 chế độ - AFC 130 15W 3C

448.000 vnđ 247.000 vnđ

Mua hàng

Đèn áp trần LED 3 chế độ - AFC 138 12W 3C

Đèn áp trần LED 3 chế độ - AFC 138 12W 3C

398.000 vnđ 220.000 vnđ

Mua hàng

Đèn áp trần LED 3 chế độ - AFC 138 15W 3C

Đèn áp trần LED 3 chế độ - AFC 138 15W 3C

448.000 vnđ 247.000 vnđ

Mua hàng

Đèn ngồi cỏ LED 3W - Anfaco

Đèn ngồi cỏ LED 3W - Anfaco

320.000 vnđ 176.000 vnđ

Mua hàng

Đèn ghim cỏ Led 3W - Anfaco

Đèn ghim cỏ Led 3W - Anfaco

320.000 vnđ 176.000 vnđ

Mua hàng

Bộ máng đèn led T8 DTT828W - Anfaco

Bộ máng đèn led T8 DTT828W - Anfaco

520.000 vnđ 286.000 vnđ

Mua hàng

Bộ máng đèn led T5 Anfaco 4W

Bộ máng đèn led T5 Anfaco 4W

180.000 vnđ 99.000 vnđ

Mua hàng

Bộ máng đèn led T5 Anfaco 9W

Bộ máng đèn led T5 Anfaco 9W

210.000 vnđ 116.000 vnđ

Mua hàng

Bộ máng đèn LED T5 Anfaco 18W

Bộ máng đèn LED T5 Anfaco 18W

180.000 vnđ 99.000 vnđ

Mua hàng

Đèn AFC T5 Slim Batten 14W Anfaco

Đèn AFC T5 Slim Batten 14W Anfaco

180.000 vnđ 99.000 vnđ

Mua hàng

Âm Tường A1 2W

Âm Tường A1 2W

250.000 vnđ 138.000 vnđ

Mua hàng

Âm Tường A2 3W

Âm Tường A2 3W

370.000 vnđ 205.000 vnđ

Mua hàng

Âm Tường B1 2W

Âm Tường B1 2W

250.000 vnđ 138.000 vnđ

Mua hàng

Âm Tường B2 3W

Âm Tường B2 3W

370.000 vnđ 205.000 vnđ

Mua hàng

Âm Tường C 2W

Âm Tường C 2W

250.000 vnđ 138.000 vnđ

Mua hàng

Âm Tường D 2W

Âm Tường D 2W

250.000 vnđ 138.000 vnđ

Mua hàng

Âm Tường E 3W

Âm Tường E 3W

370.000 vnđ 205.000 vnđ

Mua hàng

Âm Tường K 3W

Âm Tường K 3W

370.000 vnđ 205.000 vnđ

Mua hàng

Đèn downlight âm trần kiếng AFC 319/3 glass

Đèn downlight âm trần kiếng AFC 319/3 glass

460.000 vnđ 253.000 vnđ

Mua hàng

Đèn downlight âm trần kiếng AFC 196D glass 4.0

Đèn downlight âm trần kiếng AFC 196D glass 4.0

116.000 vnđ 64.000 vnđ

Mua hàng

Đèn downlight led AFC 445 7W 1C

Đèn downlight led AFC 445 7W 1C

188.000 vnđ 104.000 vnđ

Mua hàng

Đèn downlight led AFC 445 9W 1C

Đèn downlight led AFC 445 9W 1C

250.000 vnđ 138.000 vnđ

Mua hàng

Đèn downlight âm trần kiếng AFC 312 glass 4.0

Đèn downlight âm trần kiếng AFC 312 glass 4.0

160.000 vnđ 88.000 vnđ

Mua hàng

Đèn downlight led AFC 445 12W 1C

Đèn downlight led AFC 445 12W 1C

298.000 vnđ 164.000 vnđ

Mua hàng

Đèn downlight âm trần kiếng AFC 313 glass 4.0

Đèn downlight âm trần kiếng AFC 313 glass 4.0

170.000 vnđ 94.000 vnđ

Mua hàng

Đèn downlight led AFC 446 7W 1C

Đèn downlight led AFC 446 7W 1C

188.000 vnđ 104.000 vnđ

Mua hàng

Đèn downlight led AFC 446 9W 1C

Đèn downlight led AFC 446 9W 1C

250.000 vnđ 138.000 vnđ

Mua hàng

Đèn downlight led AFC 446 12W 1C

Đèn downlight led AFC 446 12W 1C

298.000 vnđ 164.000 vnđ

Mua hàng

Đèn downlight âm trần kiếng AFC 418 glass 4.0

Đèn downlight âm trần kiếng AFC 418 glass 4.0

160.000 vnđ 88.000 vnđ

Mua hàng

Đèn downlight led AFC 415 7W 1C

Đèn downlight led AFC 415 7W 1C

210.000 vnđ 116.000 vnđ

Mua hàng

Đèn downlight âm trần kiếng AFC 418 glass 5.0

Đèn downlight âm trần kiếng AFC 418 glass 5.0

190.000 vnđ 105.000 vnđ

Mua hàng

Đèn downlight led AFC 415 9W 1C

Đèn downlight led AFC 415 9W 1C

265.000 vnđ 146.000 vnđ

Mua hàng

Đèn downlight âm trần kiếng AFC 418 glass 6.0

Đèn downlight âm trần kiếng AFC 418 glass 6.0

200.000 vnđ 110.000 vnđ

Mua hàng

Đèn downlight led AFC 733V 9W

Đèn downlight led AFC 733V 9W

340.000 vnđ 187.000 vnđ

Mua hàng

Đèn downlight led AFC 734 3W

Đèn downlight led AFC 734 3W

170.000 vnđ 94.000 vnđ

Mua hàng

Đèn downlight led AFC 734 5W

Đèn downlight led AFC 734 5W

230.000 vnđ 127.000 vnđ

Mua hàng

Đèn downlight led AFC 734 9W

Đèn downlight led AFC 734 9W

320.000 vnđ 176.000 vnđ

Mua hàng

Đèn downlight led AFC 734 12W

Đèn downlight led AFC 734 12W

390.000 vnđ 215.000 vnđ

Mua hàng

Đèn downlight led AFC 735 7W

Đèn downlight led AFC 735 7W

260.000 vnđ 143.000 vnđ

Mua hàng

Đèn downlight led AFC 735 12W

Đèn downlight led AFC 735 12W

330.000 vnđ 182.000 vnđ

Mua hàng

Đèn downlight led AFC 736 5W

Đèn downlight led AFC 736 5W

240.000 vnđ 132.000 vnđ

Mua hàng

Đèn downlight led AFC 736 9W

Đèn downlight led AFC 736 9W

330.000 vnđ 182.000 vnđ

Mua hàng

Đèn downlight led AFC 724 5W

Đèn downlight led AFC 724 5W

400.000 vnđ 220.000 vnđ

Mua hàng

Đèn downlight led AFC 723 9W

Đèn downlight led AFC 723 9W

480.000 vnđ 264.000 vnđ

Mua hàng

Đèn downlight led AFC 723 12W

Đèn downlight led AFC 723 12W

580.000 vnđ 319.000 vnđ

Mua hàng

Đèn downlight led AFC 514 LED 9W

Đèn downlight led AFC 514 LED 9W

430.000 vnđ 237.000 vnđ

Mua hàng

Đèn downlight led AFC 515 LED 3W

Đèn downlight led AFC 515 LED 3W

210.000 vnđ 116.000 vnđ

Mua hàng

Đèn downlight led AFC 515 LED 5W

Đèn downlight led AFC 515 LED 5W

290.000 vnđ 160.000 vnđ

Mua hàng

Đèn downlight led AFC 515 LED 9W

Đèn downlight led AFC 515 LED 9W

430.000 vnđ 237.000 vnđ

Mua hàng

Đèn downlight led AFC 516 LED 3W

Đèn downlight led AFC 516 LED 3W

210.000 vnđ 116.000 vnđ

Mua hàng

Đèn downlight led AFC 516 LED 5W

Đèn downlight led AFC 516 LED 5W

290.000 vnđ 160.000 vnđ

Mua hàng

Đèn downlight led AFC 516 LED 9W

Đèn downlight led AFC 516 LED 9W

430.000 vnđ 237.000 vnđ

Mua hàng

Đèn downlight led AFC 517 LED 3W

Đèn downlight led AFC 517 LED 3W

210.000 vnđ 116.000 vnđ

Mua hàng

Đèn downlight led AFC 531D 7WA 1C

Đèn downlight led AFC 531D 7WA 1C

188.000 vnđ 104.000 vnđ

Mua hàng

Đèn downlight led AFC 531D 7WB 1C

Đèn downlight led AFC 531D 7WB 1C

210.000 vnđ 116.000 vnđ

Mua hàng

Đèn downlight led AFC 531D 12W 1C

Đèn downlight led AFC 531D 12W 1C

310.000 vnđ 171.000 vnđ

Mua hàng

Đèn downlight led AFC 531T 7WA 1C

Đèn downlight led AFC 531T 7WA 1C

188.000 vnđ 104.000 vnđ

Mua hàng

Đèn downlight led AFC 531T 7WB 1C

Đèn downlight led AFC 531T 7WB 1C

210.000 vnđ 116.000 vnđ

Mua hàng

Đèn downlight led AFC 531T 12W 1C

Đèn downlight led AFC 531T 12W 1C

310.000 vnđ 171.000 vnđ

Mua hàng

Đèn downlight led AFC 534D 7WA 1C

Đèn downlight led AFC 534D 7WA 1C

188.000 vnđ 104.000 vnđ

Mua hàng

Đèn downlight led AFC 534D 7WB 1C

Đèn downlight led AFC 534D 7WB 1C

210.000 vnđ 116.000 vnđ

Mua hàng

Đèn downlight led AFC 534D 12W 1C

Đèn downlight led AFC 534D 12W 1C

310.000 vnđ 171.000 vnđ

Mua hàng

Đèn downlight led AFC 536T 7WA 1C

Đèn downlight led AFC 536T 7WA 1C

188.000 vnđ 104.000 vnđ

Mua hàng

Đèn downlight led AFC 536T 7WB 1C

Đèn downlight led AFC 536T 7WB 1C

210.000 vnđ 116.000 vnđ

Mua hàng

Đèn downlight led AFC 536T 12W 1C

Đèn downlight led AFC 536T 12W 1C

310.000 vnđ 171.000 vnđ

Mua hàng

Đèn downlight led AFC 424 7W 1C

Đèn downlight led AFC 424 7W 1C

188.000 vnđ 104.000 vnđ

Mua hàng

Đèn downlight led AFC 425 7W 1C

Đèn downlight led AFC 425 7W 1C

188.000 vnđ 104.000 vnđ

Mua hàng

Đèn downlight led AFC 426 7W 1C

Đèn downlight led AFC 426 7W 1C

188.000 vnđ 104.000 vnđ

Mua hàng

Đèn downlight led AFC 427 7W 1C

Đèn downlight led AFC 427 7W 1C

188.000 vnđ 104.000 vnđ

Mua hàng

Đèn downlight led AFC 428 7W 1C

Đèn downlight led AFC 428 7W 1C

188.000 vnđ 104.000 vnđ

Mua hàng

Đèn downlight led AFC 429 7W 1C

Đèn downlight led AFC 429 7W 1C

188.000 vnđ 104.000 vnđ

Mua hàng

Đèn downlight led AFC 676 7W 1C

Đèn downlight led AFC 676 7W 1C

188.000 vnđ 104.000 vnđ

Mua hàng

Đèn downlight led AFC 515 LED 7W

Đèn downlight led AFC 515 LED 7W

300.000 vnđ 165.000 vnđ

Mua hàng

Đèn downlight led AFC 515 LED 12W

Đèn downlight led AFC 515 LED 12W

450.000 vnđ 248.000 vnđ

Mua hàng

Đèn downlight led AFC 516 LED 7W

Đèn downlight led AFC 516 LED 7W

300.000 vnđ 165.000 vnđ

Mua hàng

Đèn downlight led AFC 516 LED 12W

Đèn downlight led AFC 516 LED 12W

450.000 vnđ 248.000 vnđ

Mua hàng

Đèn downlight led AFC 517 LED 7W

Đèn downlight led AFC 517 LED 7W

300.000 vnđ 165.000 vnđ

Mua hàng

Đèn downlight led AFC 517 LED 12W

Đèn downlight led AFC 517 LED 12W

450.000 vnđ 248.000 vnđ

Mua hàng

Đèn downlight led AFC 423 9W

Đèn downlight led AFC 423 9W

250.000 vnđ 138.000 vnđ

Mua hàng

Đèn downlight led AFC 423 12W

Đèn downlight led AFC 423 12W

290.000 vnđ 160.000 vnđ

Mua hàng

Đèn downlight led AFC 424 9W

Đèn downlight led AFC 424 9W

250.000 vnđ 138.000 vnđ

Mua hàng

Đèn downlight led AFC 424 12W

Đèn downlight led AFC 424 12W

290.000 vnđ 160.000 vnđ

Mua hàng

Đèn downlight led AFC 425 9W

Đèn downlight led AFC 425 9W

250.000 vnđ 138.000 vnđ

Mua hàng

Đèn downlight led AFC 425 12W

Đèn downlight led AFC 425 12W

290.000 vnđ 160.000 vnđ

Mua hàng

Đèn downlight led AFC 530C 7WA 1C

Đèn downlight led AFC 530C 7WA 1C

188.000 vnđ 104.000 vnđ

Mua hàng

Đèn downlight led AFC 530C 7WB 1C

Đèn downlight led AFC 530C 7WB 1C

246.000 vnđ 156.000 vnđ

Mua hàng

Đèn downlight led AFC 530C 12W 1C

Đèn downlight led AFC 530C 12W 1C

310.000 vnđ 171.000 vnđ

Mua hàng

Đèn downlight led AFC 726 LED 15W

Đèn downlight led AFC 726 LED 15W

430.000 vnđ 237.000 vnđ

Mua hàng

Đèn downlight led AFC 730/1 LED 12W

Đèn downlight led AFC 730/1 LED 12W

530.000 vnđ 292.000 vnđ

Mua hàng

Đèn downlight led AFC 730/2 LED 12W x 2

Đèn downlight led AFC 730/2 LED 12W x 2

980.000 vnđ 539.000 vnđ

Mua hàng

Đèn downlight led AFC 728 LED 15W

Đèn downlight led AFC 728 LED 15W

560.000 vnđ 308.000 vnđ

Mua hàng

Đèn downlight led AFC 728 LED 24W

Đèn downlight led AFC 728 LED 24W

760.000 vnđ 418.000 vnđ

Mua hàng

Đèn downlight led AFC 436 LED 7W

Đèn downlight led AFC 436 LED 7W

188.000 vnđ 104.000 vnđ

Mua hàng

Đèn downlight led AFC 436 LED 9W

Đèn downlight led AFC 436 LED 9W

250.000 vnđ 138.000 vnđ

Mua hàng

Đèn downlight led AFC 436 LED 12W

Đèn downlight led AFC 436 LED 12W

298.000 vnđ 164.000 vnđ

Mua hàng

Đèn downlight led AFC 437 LED 7W

Đèn downlight led AFC 437 LED 7W

215.000 vnđ 119.000 vnđ

Mua hàng

Đèn downlight led AFC 437 LED 9W

Đèn downlight led AFC 437 LED 9W

260.000 vnđ 143.000 vnđ

Mua hàng

Đèn downlight led AFC 437 LED 12W

Đèn downlight led AFC 437 LED 12W

310.000 vnđ 171.000 vnđ

Mua hàng

Đèn downlight led AFC 438 LED 7W

Đèn downlight led AFC 438 LED 7W

245.000 vnđ 135.000 vnđ

Mua hàng

Đèn downlight led AFC 438 LED 9W

Đèn downlight led AFC 438 LED 9W

295.000 vnđ 163.000 vnđ

Mua hàng

Đèn downlight led AFC 438 LED 12W

Đèn downlight led AFC 438 LED 12W

340.000 vnđ 187.000 vnđ

Mua hàng

Đèn downlight led AFC 439 LED 9W

Đèn downlight led AFC 439 LED 9W

420.000 vnđ 231.000 vnđ

Mua hàng

Đèn downlight led AFC 440C LED 9W

Đèn downlight led AFC 440C LED 9W

295.000 vnđ 163.000 vnđ

Mua hàng

Đèn downlight led AFC 440D LED 9W

Đèn downlight led AFC 440D LED 9W

295.000 vnđ 163.000 vnđ

Mua hàng

Đèn downlight led AFC 437V 12W 1C

Đèn downlight led AFC 437V 12W 1C

310.000 vnđ 171.000 vnđ

Mua hàng

Đèn downlight led AFC 443 7W 1C

Đèn downlight led AFC 443 7W 1C

210.000 vnđ 116.000 vnđ

Mua hàng

Đèn downlight led AFC 443 9W 1C

Đèn downlight led AFC 443 9W 1C

260.000 vnđ 143.000 vnđ

Mua hàng

Đèn downlight led AFC 443 12W 1C

Đèn downlight led AFC 443 12W 1C

310.000 vnđ 171.000 vnđ

Mua hàng

Đèn downlight led AFC 444 7W 1C

Đèn downlight led AFC 444 7W 1C

210.000 vnđ 116.000 vnđ

Mua hàng

Đèn downlight led AFC 444 9W 1C

Đèn downlight led AFC 444 9W 1C

260.000 vnđ 143.000 vnđ

Mua hàng

Đèn downlight led AFC 444 12W 1C

Đèn downlight led AFC 444 12W 1C

310.000 vnđ 171.000 vnđ

Mua hàng

Đèn downlight led AFC 723 18W

Đèn downlight led AFC 723 18W

760.000 vnđ 418.000 vnđ

Mua hàng

Đèn downlight led AFC 751/1 3W

Đèn downlight led AFC 751/1 3W

190.000 vnđ 105.000 vnđ

Mua hàng

Đèn downlight led AFC 751/2 3Wx2

Đèn downlight led AFC 751/2 3Wx2

380.000 vnđ 209.000 vnđ

Mua hàng

Đèn downlight led AFC 751/3 3Wx3

Đèn downlight led AFC 751/3 3Wx3

570.000 vnđ 314.000 vnđ

Mua hàng

Đèn downlight led AFC 752/1 5W

Đèn downlight led AFC 752/1 5W

190.000 vnđ 105.000 vnđ

Mua hàng

Đèn downlight led AFC 752/2 5Wx 2

Đèn downlight led AFC 752/2 5Wx 2

380.000 vnđ 209.000 vnđ

Mua hàng

Đèn downlight led AFC 752/3 5Wx3

Đèn downlight led AFC 752/3 5Wx3

570.000 vnđ 314.000 vnđ

Mua hàng

Đèn downlight led AFC 518A 3W

Đèn downlight led AFC 518A 3W

190.000 vnđ 105.000 vnđ

Mua hàng

Đèn downlight led AFC 532T 7WA 1C

Đèn downlight led AFC 532T 7WA 1C

188.000 vnđ 104.000 vnđ

Mua hàng

Đèn downlight led AFC 532T 7WB 1C

Đèn downlight led AFC 532T 7WB 1C

210.000 vnđ 116.000 vnđ

Mua hàng

Đèn downlight led AFC 532T 12W 1C

Đèn downlight led AFC 532T 12W 1C

310.000 vnđ 171.000 vnđ

Mua hàng

Đèn downlight led AFC 535B 7WA 1C

Đèn downlight led AFC 535B 7WA 1C

188.000 vnđ 104.000 vnđ

Mua hàng

Đèn downlight led AFC 535B 7WB 1C

Đèn downlight led AFC 535B 7WB 1C

210.000 vnđ 116.000 vnđ

Mua hàng

Đèn downlight led AFC 537V 12W 1C

Đèn downlight led AFC 537V 12W 1C

310.000 vnđ 171.000 vnđ

Mua hàng

Đèn downlight led AFC 674 7W 1C

Đèn downlight led AFC 674 7W 1C

170.000 vnđ 94.000 vnđ

Mua hàng

Đèn downlight led AFC 674 9W 1C

Đèn downlight led AFC 674 9W 1C

210.000 vnđ 116.000 vnđ

Mua hàng

Đèn downlight led AFC 674 12W 1C

Đèn downlight led AFC 674 12W 1C

250.000 vnđ 138.000 vnđ

Mua hàng

Đèn downlight led AFC 421 7W 1C

Đèn downlight led AFC 421 7W 1C

188.000 vnđ 104.000 vnđ

Mua hàng

Đèn downlight led AFC 423 7W 1C

Đèn downlight led AFC 423 7W 1C

188.000 vnđ 104.000 vnđ

Mua hàng

Đèn downlight led AFC 426 9W

Đèn downlight led AFC 426 9W

250.000 vnđ 138.000 vnđ

Mua hàng

Đèn downlight led AFC 426 12W

Đèn downlight led AFC 426 12W

290.000 vnđ 160.000 vnđ

Mua hàng

Đèn downlight led AFC 428 9W

Đèn downlight led AFC 428 9W

250.000 vnđ 138.000 vnđ

Mua hàng

Đèn downlight led AFC 428 12W

Đèn downlight led AFC 428 12W

290.000 vnđ 160.000 vnđ

Mua hàng

Đèn downlight led AFC 430 7W

Đèn downlight led AFC 430 7W

188.000 vnđ 104.000 vnđ

Mua hàng

Đèn downlight led AFC 431 7W

Đèn downlight led AFC 431 7W

188.000 vnđ 104.000 vnđ

Mua hàng

Đèn downlight led AFC 668 3D 4W

Đèn downlight led AFC 668 3D 4W

188.000 vnđ 104.000 vnđ

Mua hàng

Đèn downlight led AFC 668 3D 6W

Đèn downlight led AFC 668 3D 6W

206.000 vnđ 114.000 vnđ

Mua hàng

Đèn downlight led AFC 771V/1 7W

Đèn downlight led AFC 771V/1 7W

328.000 vnđ 181.000 vnđ

Mua hàng

Đèn downlight led AFC 771V/2 7W

Đèn downlight led AFC 771V/2 7W

656.000 vnđ 361.000 vnđ

Mua hàng

Đèn downlight led AFC 635T LED 3W

Đèn downlight led AFC 635T LED 3W

166.000 vnđ 92.000 vnđ

Mua hàng

Đèn downlight led AFC 635D LED 3W

Đèn downlight led AFC 635D LED 3W

166.000 vnđ 92.000 vnđ

Mua hàng

Đèn downlight led AFC 636 LED 3W

Đèn downlight led AFC 636 LED 3W

166.000 vnđ 92.000 vnđ

Mua hàng

Đèn downlight led AFC 637 LED 3W

Đèn downlight led AFC 637 LED 3W

166.000 vnđ 92.000 vnđ

Mua hàng

Đèn downlight led AFC 318/1 LED 12W

Đèn downlight led AFC 318/1 LED 12W

400.000 vnđ 220.000 vnđ

Mua hàng

Đèn downlight led AFC 318/2 LED 12W

Đèn downlight led AFC 318/2 LED 12W

800.000 vnđ 440.000 vnđ

Mua hàng

Đèn downlight led AFC 442 9W 1C

Đèn downlight led AFC 442 9W 1C

235.000 vnđ 130.000 vnđ

Mua hàng

Đèn downlight led AFC 442 12W 1C

Đèn downlight led AFC 442 12W 1C

278.000 vnđ 153.000 vnđ

Mua hàng

Đèn downlight led AFC 437V 7W 1C

Đèn downlight led AFC 437V 7W 1C

215.000 vnđ 119.000 vnđ

Mua hàng

Đèn downlight led AFC 437V 9W 1C

Đèn downlight led AFC 437V 9W 1C

260.000 vnđ 143.000 vnđ

Mua hàng

Đèn downlight led AFC 535B 12W 1C

Đèn downlight led AFC 535B 12W 1C

310.000 vnđ 171.000 vnđ

Mua hàng

Đèn downlight led AFC 535D 7WA 1C

Đèn downlight led AFC 535D 7WA 1C

188.000 vnđ 104.000 vnđ

Mua hàng

Đèn downlight led AFC 535D 7WA 1C

Đèn downlight led AFC 535D 7WA 1C

188.000 vnđ 104.000 vnđ

Mua hàng

Đèn downlight led AFC 535D 7WB 1C

Đèn downlight led AFC 535D 7WB 1C

210.000 vnđ 116.000 vnđ

Mua hàng

Đèn downlight led AFC 535D 12W 1C

Đèn downlight led AFC 535D 12W 1C

310.000 vnđ 171.000 vnđ

Mua hàng

Đèn downlight led AFC 514 LED 3W

Đèn downlight led AFC 514 LED 3W

210.000 vnđ 116.000 vnđ

Mua hàng

Đèn downlight led AFC 514 LED 5W

Đèn downlight led AFC 514 LED 5W

290.000 vnđ 160.000 vnđ

Mua hàng

Đèn downlight led AFC 537T 7WA 1C

Đèn downlight led AFC 537T 7WA 1C

188.000 vnđ 104.000 vnđ

Mua hàng

Đèn downlight led AFC 537T 7WB 1C

Đèn downlight led AFC 537T 7WB 1C

210.000 vnđ 116.000 vnđ

Mua hàng

Đèn downlight led AFC 537T 12W 1C

Đèn downlight led AFC 537T 12W 1C

310.000 vnđ 171.000 vnđ

Mua hàng

Đèn downlight led AFC 538T 7WA 1C

Đèn downlight led AFC 538T 7WA 1C

188.000 vnđ 104.000 vnđ

Mua hàng

Đèn downlight led AFC 538T 7WB 1C

Đèn downlight led AFC 538T 7WB 1C

210.000 vnđ 116.000 vnđ

Mua hàng

Đèn downlight led AFC 538T 12W 1C

Đèn downlight led AFC 538T 12W 1C

310.000 vnđ 171.000 vnđ

Mua hàng

Đèn downlight led AFC 666 7W

Đèn downlight led AFC 666 7W

220.000 vnđ 121.000 vnđ

Mua hàng

Đèn downlight led AFC 511 LED 7W

Đèn downlight led AFC 511 LED 7W

290.000 vnđ 160.000 vnđ

Mua hàng

Đèn downlight led AFC 511B LED 7W

Đèn downlight led AFC 511B LED 7W

290.000 vnđ 160.000 vnđ

Mua hàng

Đèn downlight led AFC 754/1 LED 9W

Đèn downlight led AFC 754/1 LED 9W

232.000 vnđ 128.000 vnđ

Mua hàng

Đèn downlight led AFC 754/2 LED 9W

Đèn downlight led AFC 754/2 LED 9W

465.000 vnđ 256.000 vnđ

Mua hàng

Đèn downlight led AFC 318/1 LED 7W

Đèn downlight led AFC 318/1 LED 7W

305.000 vnđ 168.000 vnđ

Mua hàng

Đèn downlight led AFC 318/2 LED 7W

Đèn downlight led AFC 318/2 LED 7W

610.000 vnđ 336.000 vnđ

Mua hàng

Đèn downlight led AFC 666 9W

Đèn downlight led AFC 666 9W

280.000 vnđ 154.000 vnđ

Mua hàng

Đèn downlight led AFC 535T 12W 1C

Đèn downlight led AFC 535T 12W 1C

310.000 vnđ 171.000 vnđ

Mua hàng

Đèn downlight led AFC 536D 7WA 1C

Đèn downlight led AFC 536D 7WA 1C

188.000 vnđ 104.000 vnđ

Mua hàng

Đèn downlight led AFC 536D 7WB 1C

Đèn downlight led AFC 536D 7WB 1C

210.000 vnđ 116.000 vnđ

Mua hàng

Đèn downlight led AFC 537V 7WA 1C

Đèn downlight led AFC 537V 7WA 1C

188.000 vnđ 104.000 vnđ

Mua hàng

Đèn downlight led AFC 537V 7WB 1C

Đèn downlight led AFC 537V 7WB 1C

210.000 vnđ 117.000 vnđ

Mua hàng

Đèn downlight led AFC 623 LED 3W

Đèn downlight led AFC 623 LED 3W

196.000 vnđ 108.000 vnđ

Mua hàng

Đèn downlight led AFC 624 LED 3W

Đèn downlight led AFC 624 LED 3W

220.000 vnđ 121.000 vnđ

Mua hàng

Đèn downlight led AFC 629 LED 3W

Đèn downlight led AFC 629 LED 3W

220.000 vnđ 121.000 vnđ

Mua hàng

Đèn downlight led AFC 530A 7WA 1C

Đèn downlight led AFC 530A 7WA 1C

188.000 vnđ 104.000 vnđ

Mua hàng

Đèn downlight led AFC 530A 7WB 1C

Đèn downlight led AFC 530A 7WB 1C

246.000 vnđ 156.000 vnđ

Mua hàng

Đèn downlight led AFC 530A 12W 1C

Đèn downlight led AFC 530A 12W 1C

310.000 vnđ 171.000 vnđ

Mua hàng

Đèn downlight led AFC 440V LED 9W

Đèn downlight led AFC 440V LED 9W

295.000 vnđ 163.000 vnđ

Mua hàng

Đèn downlight led AFC 668A LED 5W

Đèn downlight led AFC 668A LED 5W

198.000 vnđ 109.000 vnđ

Mua hàng

Đèn downlight ledAFC 668A LED 9W

Đèn downlight ledAFC 668A LED 9W

264.000 vnđ 146.000 vnđ

Mua hàng

Đèn downlight led AFC 668A LED 12W

Đèn downlight led AFC 668A LED 12W

298.000 vnđ 164.000 vnđ

Mua hàng

Đèn downlight led AFC 668A LED 15W

Đèn downlight led AFC 668A LED 15W

388.000 vnđ 214.000 vnđ

Mua hàng

Đèn downlight led AFC 525A LED 7W

Đèn downlight led AFC 525A LED 7W

188.000 vnđ 104.000 vnđ

Mua hàng

Đèn downlight led AFC 525B LED 7W

Đèn downlight led AFC 525B LED 7W

188.000 vnđ 104.000 vnđ

Mua hàng

Đèn downlight led AFC 528V 12W

Đèn downlight led AFC 528V 12W

298.000 vnđ 164.000 vnđ

Mua hàng

Đèn downlight led AFC 536D 12W 1C

Đèn downlight led AFC 536D 12W 1C

310.000 vnđ 171.000 vnđ

Mua hàng

Đèn downlight led AFC 525C LED 7W

Đèn downlight led AFC 525C LED 7W

188.000 vnđ 104.000 vnđ

Mua hàng

Đèn downlight ledAFC 525A LED 12W

Đèn downlight ledAFC 525A LED 12W

290.000 vnđ 160.000 vnđ

Mua hàng

Đèn downlight ledAFC 525B LED 12W

Đèn downlight ledAFC 525B LED 12W

290.000 vnđ 160.000 vnđ

Mua hàng

Đèn downlight led AFC 525C LED 12W

Đèn downlight led AFC 525C LED 12W

295.000 vnđ 163.000 vnđ

Mua hàng

Đèn downlight led AFC 727 LED 12W

Đèn downlight led AFC 727 LED 12W

320.000 vnđ 176.000 vnđ

Mua hàng

Đèn downlight led AFC 727 LED 18W

Đèn downlight led AFC 727 LED 18W

440.000 vnđ 242.000 vnđ

Mua hàng

Đèn downlight led AFC LED Đồng 01 10W

Đèn downlight led AFC LED Đồng 01 10W

550.000 vnđ 303.000 vnđ

Mua hàng

Đèn downlight led AFC LED Đồng 02 10W

Đèn downlight led AFC LED Đồng 02 10W

550.000 vnđ 303.000 vnđ

Mua hàng

Đèn downlight led AFC LED Đồng 03 10W

Đèn downlight led AFC LED Đồng 03 10W

598.000 vnđ 329.000 vnđ

Mua hàng

Đèn downlight led AFC LED PULY 01 10W

Đèn downlight led AFC LED PULY 01 10W

370.000 vnđ 204.000 vnđ

Mua hàng

Đèn downlight led AFC LED PULY 02 10W

Đèn downlight led AFC LED PULY 02 10W

370.000 vnđ 204.000 vnđ

Mua hàng

Đèn downlight led AFC LED PULY 03 10W

Đèn downlight led AFC LED PULY 03 10W

370.000 vnđ 204.000 vnđ

Mua hàng

Đèn downlight led AFC LED PULY 05 10W

Đèn downlight led AFC LED PULY 05 10W

370.000 vnđ 204.000 vnđ

Mua hàng

Đèn downlight led AFC LED PULY 06 10W

Đèn downlight led AFC LED PULY 06 10W

740.000 vnđ 407.000 vnđ

Mua hàng

Đèn downlight led AFC 634/2 LED 2W x2

Đèn downlight led AFC 634/2 LED 2W x2

350.000 vnđ 193.000 vnđ

Mua hàng

Đèn downlight led AFC 528A 7W

Đèn downlight led AFC 528A 7W

175.000 vnđ 97.000 vnđ

Mua hàng

Đèn downlight led AFC 528B 7W

Đèn downlight led AFC 528B 7W

188.000 vnđ 104.000 vnđ

Mua hàng

Đèn downlight led AFC 528V 7W

Đèn downlight led AFC 528V 7W

188.000 vnđ 104.000 vnđ

Mua hàng

Đèn downlight led AFC 528V 9W

Đèn downlight led AFC 528V 9W

250.000 vnđ 138.000 vnđ

Mua hàng

Đèn downlight led AFC 726 LED 24W

Đèn downlight led AFC 726 LED 24W

650.000 vnđ 358.000 vnđ

Mua hàng

Đèn downlight led AFC 725 LED 12W

Đèn downlight led AFC 725 LED 12W

410.000 vnđ 226.000 vnđ

Mua hàng

Đèn downlight led AFC 729 LED 12W

Đèn downlight led AFC 729 LED 12W

430.000 vnđ 237.000 vnđ

Mua hàng

Đèn downlight led AFC 729 LED 18W

Đèn downlight led AFC 729 LED 18W

560.000 vnđ 308.000 vnđ

Mua hàng

Đèn downlight led AFC 729 LED 24W

Đèn downlight led AFC 729 LED 24W

760.000 vnđ 418.000 vnđ

Mua hàng

Đèn downlight led AFC 433 LED 7W

Đèn downlight led AFC 433 LED 7W

188.000 vnđ 104.000 vnđ

Mua hàng

Đèn downlight led AFC 433 LED 9W

Đèn downlight led AFC 433 LED 9W

250.000 vnđ 138.000 vnđ

Mua hàng

Đèn downlight led AFC 433 LED 12W

Đèn downlight led AFC 433 LED 12W

298.000 vnđ 164.000 vnđ

Mua hàng

Đèn downlight led AFC 434 LED 7W

Đèn downlight led AFC 434 LED 7W

188.000 vnđ 104.000 vnđ

Mua hàng

Đèn downlight led AFC 434 LED 9W

Đèn downlight led AFC 434 LED 9W

240.000 vnđ 132.000 vnđ

Mua hàng

Đèn downlight led AFC 434 LED 12W

Đèn downlight led AFC 434 LED 12W

288.000 vnđ 159.000 vnđ

Mua hàng

Đèn downlight led AFC 435B LED 7W

Đèn downlight led AFC 435B LED 7W

188.000 vnđ 104.000 vnđ

Mua hàng

Đèn downlight led AFC 435B LED 9W

Đèn downlight led AFC 435B LED 9W

250.000 vnđ 138.000 vnđ

Mua hàng

Đèn downlight led AFC 435B LED 12W

Đèn downlight led AFC 435B LED 12W

298.000 vnđ 164.000 vnđ

Mua hàng

Đèn downlight led AFC 435V LED 7W

Đèn downlight led AFC 435V LED 7W

188.000 vnđ 104.000 vnđ

Mua hàng

Đèn downlight led AFC 435V LED 9W

Đèn downlight led AFC 435V LED 9W

250.000 vnđ 138.000 vnđ

Mua hàng

Đèn downlight led AFC 435V LED 12W

Đèn downlight led AFC 435V LED 12W

298.000 vnđ 164.000 vnđ

Mua hàng

Đèn downlight led AFC 435T LED 7W

Đèn downlight led AFC 435T LED 7W

188.000 vnđ 104.000 vnđ

Mua hàng

Đèn downlight led AFC 435T LED 9W

Đèn downlight led AFC 435T LED 9W

250.000 vnđ 138.000 vnđ

Mua hàng

Đèn downlight led AFC 435T LED 12W

Đèn downlight led AFC 435T LED 12W

298.000 vnđ 164.000 vnđ

Mua hàng

Đèn downlight led AFC 668 3D 9W

Đèn downlight led AFC 668 3D 9W

264.000 vnđ 146.000 vnđ

Mua hàng

Đèn downlight led AFC 668 3D 12W

Đèn downlight led AFC 668 3D 12W

298.000 vnđ 164.000 vnđ

Mua hàng

Đèn downlight led AFC 716 12W

Đèn downlight led AFC 716 12W

440.000 vnđ 242.000 vnđ

Mua hàng

Đèn downlight led AFC 717 12W

Đèn downlight led AFC 717 12W

440.000 vnđ 242.000 vnđ

Mua hàng

Đèn downlight led AFC 718 12W

Đèn downlight led AFC 718 12W

440.000 vnđ 242.000 vnđ

Mua hàng

Đèn downlight led AFC 719 12W

Đèn downlight led AFC 719 12W

350.000 vnđ 193.000 vnđ

Mua hàng

Đèn downlight led AFC 720 7W

Đèn downlight led AFC 720 7W

460.000 vnđ 253.000 vnđ

Mua hàng

Đèn downlight led AFC 715 7W

Đèn downlight led AFC 715 7W

400.000 vnđ 220.000 vnđ

Mua hàng

Đèn downlight led AFC 721 12W

Đèn downlight led AFC 721 12W

398.000 vnđ 209.000 vnđ

Mua hàng

Đèn downlight led AFC 722 12W

Đèn downlight led AFC 722 12W

380.000 vnđ 209.000 vnđ

Mua hàng

Đèn downlight led AFC 757/1 12W

Đèn downlight led AFC 757/1 12W

380.000 vnđ 209.000 vnđ

Mua hàng

Đèn downlight led AFC 521 5W

Đèn downlight led AFC 521 5W

240.000 vnđ 132.000 vnđ

Mua hàng

Đèn downlight led AFC 771B/1 7W

Đèn downlight led AFC 771B/1 7W

328.000 vnđ 181.000 vnđ

Mua hàng

Đèn downlight led AFC 771B/2 7W

Đèn downlight led AFC 771B/2 7W

656.000 vnđ 361.000 vnđ

Mua hàng

Đèn downlight led AFC 771T/1 3W

Đèn downlight led AFC 771T/1 3W

230.000 vnđ 127.000 vnđ

Mua hàng

Đèn downlight led AFC 771T/2 3W

Đèn downlight led AFC 771T/2 3W

438.000 vnđ 241.000 vnđ

Mua hàng

Đèn downlight led AFC 771T/1 7W

Đèn downlight led AFC 771T/1 7W

328.000 vnđ 181.000 vnđ

Mua hàng

Đèn downlight led AFC 771T/2 7W

Đèn downlight led AFC 771T/2 7W

656.000 vnđ 361.000 vnđ

Mua hàng

Đèn downlight led AFC 771V/1 3W

Đèn downlight led AFC 771V/1 3W

230.000 vnđ 127.000 vnđ

Mua hàng

Đèn downlight led AFC 771V/2 3W

Đèn downlight led AFC 771V/2 3W

438.000 vnđ 241.000 vnđ

Mua hàng

Đèn downlight led AFC 676 9W 1C

Đèn downlight led AFC 676 9W 1C

240.000 vnđ 132.000 vnđ

Mua hàng

Đèn downlight led AFC 676 12W 1C

Đèn downlight led AFC 676 12W 1C

290.000 vnđ 160.000 vnđ

Mua hàng

Đèn downlight led AFC 675 7W 1C

Đèn downlight led AFC 675 7W 1C

188.000 vnđ 104.000 vnđ

Mua hàng

Đèn downlight led AFC 675 9W 1C

Đèn downlight led AFC 675 9W 1C

240.000 vnđ 132.000 vnđ

Mua hàng

Đèn downlight led AFC 675 12W 1C

Đèn downlight led AFC 675 12W 1C

290.000 vnđ 160.000 vnđ

Mua hàng

Đèn mâm ốp trần LED AFC 677 LED 6W+3W

Đèn mâm ốp trần LED AFC 677 LED 6W+3W

378.000 vnđ 208.000 vnđ

Mua hàng

Đèn mâm ốp trần LED AFC 677 LED 9W+6W

Đèn mâm ốp trần LED AFC 677 LED 9W+6W

478.000 vnđ 263.000 vnđ

Mua hàng

Đèn mâm ốp trần LED AFC 679 LED 3W+2W

Đèn mâm ốp trần LED AFC 679 LED 3W+2W

230.000 vnđ 127.000 vnđ

Mua hàng

Đèn mâm ốp trần LED AFC 679 LED 6W+3W

Đèn mâm ốp trần LED AFC 679 LED 6W+3W

328.000 vnđ 181.000 vnđ

Mua hàng

Đèn mâm ốp trần LED AFC 681 LED 3W+2W

Đèn mâm ốp trần LED AFC 681 LED 3W+2W

230.000 vnđ 127.000 vnđ

Mua hàng

Đèn mâm ốp trần LED AFC 681 LED 6W+3W

Đèn mâm ốp trần LED AFC 681 LED 6W+3W

328.000 vnđ 181.000 vnđ

Mua hàng

Đèn downlight led AFC 756/1 3W

Đèn downlight led AFC 756/1 3W

250.000 vnđ 138.000 vnđ

Mua hàng

Đèn downlight led AFC 756/2 3W

Đèn downlight led AFC 756/2 3W

500.000 vnđ 275.000 vnđ

Mua hàng

Đèn downlight led AFC 627 LED 3W

Đèn downlight led AFC 627 LED 3W

196.000 vnđ 108.000 vnđ

Mua hàng

Đèn downlight led AFC 628 LED 3W

Đèn downlight led AFC 628 LED 3W

196.000 vnđ 108.000 vnđ

Mua hàng

Đèn downlight led AFC 668 LED 15W

Đèn downlight led AFC 668 LED 15W

330.000 vnđ 182.000 vnđ

Mua hàng

Đèn downlight led AFC 668 LED 18W

Đèn downlight led AFC 668 LED 18W

390.000 vnđ 215.000 vnđ

Mua hàng

Đèn downlight led AFC 669 LED 15W 1C

Đèn downlight led AFC 669 LED 15W 1C

340.000 vnđ 187.000 vnđ

Mua hàng

Đèn downlight led AFC 514 LED 7W

Đèn downlight led AFC 514 LED 7W

300.000 vnđ 165.000 vnđ

Mua hàng

Đèn downlight led AFC 514 LED 12W

Đèn downlight led AFC 514 LED 12W

450.000 vnđ 248.000 vnđ

Mua hàng

Đèn downlight led AFC 666 12W

Đèn downlight led AFC 666 12W

310.000 vnđ 171.000 vnđ

Mua hàng

Đèn downlight led AFC 667 7W

Đèn downlight led AFC 667 7W

220.000 vnđ 121.000 vnđ

Mua hàng

Đèn downlight led AFC 667 9W

Đèn downlight led AFC 667 9W

280.000 vnđ 154.000 vnđ

Mua hàng

Đèn downlight led AFC 667 12W

Đèn downlight led AFC 667 12W

310.000 vnđ 171.000 vnđ

Mua hàng

Đèn downlight led AFC 668 LED 4W

Đèn downlight led AFC 668 LED 4W

170.000 vnđ 94.000 vnđ

Mua hàng

Đèn downlight led AFC 668 LED 6W

Đèn downlight led AFC 668 LED 6W

190.000 vnđ 105.000 vnđ

Mua hàng

Đèn downlight led AFC 668 LED 9W

Đèn downlight led AFC 668 LED 9W

220.000 vnđ 121.000 vnđ

Mua hàng

Đèn downlight led AFC 668 LED 12W

Đèn downlight led AFC 668 LED 12W

248.000 vnđ 137.000 vnđ

Mua hàng

Đèn downlight led AFC 669 6W 1C

Đèn downlight led AFC 669 6W 1C

190.000 vnđ 105.000 vnđ

Mua hàng

Đèn downlight led AFC 669 12W

Đèn downlight led AFC 669 12W

258.000 vnđ 142.000 vnđ

Mua hàng

Đèn downlight led AFC 530T 7WA 1C

Đèn downlight led AFC 530T 7WA 1C

188.000 vnđ 104.000 vnđ

Mua hàng

Đèn downlight led AFC 530T 7WB 1C

Đèn downlight led AFC 530T 7WB 1C

210.000 vnđ 116.000 vnđ

Mua hàng

Đèn downlight led AFC 530T 12W 1C

Đèn downlight led AFC 530T 12W 1C

310.000 vnđ 171.000 vnđ

Mua hàng

Đèn downlight led AFC 770/1 LED 7W

Đèn downlight led AFC 770/1 LED 7W

510.000 vnđ 281.000 vnđ

Mua hàng

Đèn downlight led AFC 770/2 LED 7W

Đèn downlight led AFC 770/2 LED 7W

1.040.000 vnđ 572.000 vnđ

Mua hàng

Bóng LED G5.3 MR11

Bóng LED G5.3 MR11

Giá: 40.000 vnđ

Mua hàng

LED E27 MR11

LED E27 MR11

Giá: 40.000 vnđ

Mua hàng

Đèn downlight led AFC 502 7W

Đèn downlight led AFC 502 7W

284.000 vnđ 157.000 vnđ

Mua hàng

Đèn downlight led AFC 535T 7WA 1C

Đèn downlight led AFC 535T 7WA 1C

188.000 vnđ 104.000 vnđ

Mua hàng

Đèn downlight led AFC 535T 7WB 1C

Đèn downlight led AFC 535T 7WB 1C

210.000 vnđ 116.000 vnđ

Mua hàng

Đèn downlight led AFC 517 LED 5W

Đèn downlight led AFC 517 LED 5W

290.000 vnđ 160.000 vnđ

Mua hàng

Đèn downlight led AFC 517 LED 9W

Đèn downlight led AFC 517 LED 9W

430.000 vnđ 237.000 vnđ

Mua hàng

Đèn downlight led AFC 535V 7WA 1C

Đèn downlight led AFC 535V 7WA 1C

188.000 vnđ 104.000 vnđ

Mua hàng

Đèn downlight led AFC 535V 7WB 1C

Đèn downlight led AFC 535V 7WB 1C

210.000 vnđ 116.000 vnđ

Mua hàng

Đèn downlight led AFC 535V 12W 1C

Đèn downlight led AFC 535V 12W 1C

310.000 vnđ 171.000 vnđ

Mua hàng

Đèn downlight led AFC 533D 7WA 1C

Đèn downlight led AFC 533D 7WA 1C

188.000 vnđ 104.000 vnđ

Mua hàng

Đèn downlight led AFC 533D 7WB 1C

Đèn downlight led AFC 533D 7WB 1C

210.000 vnđ 116.000 vnđ

Mua hàng

Đèn downlight led AFC 533D 12W 1C

Đèn downlight led AFC 533D 12W 1C

310.000 vnđ 171.000 vnđ

Mua hàng

Đèn downlight led AFC 533B 7WA 1C

Đèn downlight led AFC 533B 7WA 1C

188.000 vnđ 104.000 vnđ

Mua hàng

Đèn downlight led AFC 533B 7WB 1C

Đèn downlight led AFC 533B 7WB 1C

210.000 vnđ 116.000 vnđ

Mua hàng

Đèn downlight led AFC 533B 12W 1C

Đèn downlight led AFC 533B 12W 1C

310.000 vnđ 171.000 vnđ

Mua hàng

Đèn downlight led AFC 533V 7WA 1C

Đèn downlight led AFC 533V 7WA 1C

188.000 vnđ 104.000 vnđ

Mua hàng

Đèn downlight led AFC 533V 7WB 1C

Đèn downlight led AFC 533V 7WB 1C

210.000 vnđ 116.000 vnđ

Mua hàng

Đèn downlight led AFC 533V 12W 1C

Đèn downlight led AFC 533V 12W 1C

310.000 vnđ 171.000 vnđ

Mua hàng

Đèn downlight led AFC 530B 7WA 1C

Đèn downlight led AFC 530B 7WA 1C

188.000 vnđ 104.000 vnđ

Mua hàng

Đèn downlight led AFC 530B 7WB 1C

Đèn downlight led AFC 530B 7WB 1C

210.000 vnđ 116.000 vnđ

Mua hàng

Đèn downlight led AFC 530B 12W 1C

Đèn downlight led AFC 530B 12W 1C

310.000 vnđ 171.000 vnđ

Mua hàng

Đèn downlight led AFC 531B 7WA 1C

Đèn downlight led AFC 531B 7WA 1C

188.000 vnđ 104.000 vnđ

Mua hàng

Đèn downlight led AFC 531B 7WB 1C

Đèn downlight led AFC 531B 7WB 1C

210.000 vnđ 116.000 vnđ

Mua hàng

Đèn downlight led AFC 531B 12W 1C

Đèn downlight led AFC 531B 12W 1C

310.000 vnđ 171.000 vnđ

Mua hàng

Đèn downlight led AFC 518 3W

Đèn downlight led AFC 518 3W

210.000 vnđ 116.000 vnđ

Mua hàng

Đèn downlight led AFC 518 7W

Đèn downlight led AFC 518 7W

300.000 vnđ 165.000 vnđ

Mua hàng

Đèn downlight led AFC 518 12W

Đèn downlight led AFC 518 12W

440.000 vnđ 242.000 vnđ

Mua hàng

Đèn downlight led AFC 511 LED 5W

Đèn downlight led AFC 511 LED 5W

270.000 vnđ 149.000 vnđ

Mua hàng

Đèn downlight led AFC 511B5W LED

Đèn downlight led AFC 511B5W LED

270.000 vnđ 149.000 vnđ

Mua hàng

Đèn downlight led AFC 512 LED 9W

Đèn downlight led AFC 512 LED 9W

430.000 vnđ 237.000 vnđ

Mua hàng

Đèn downlight led AFC 512B LED 9W

Đèn downlight led AFC 512B LED 9W

430.000 vnđ 237.000 vnđ

Mua hàng

Đèn downlight led AFC 505B LED

Đèn downlight led AFC 505B LED

190.000 vnđ 105.000 vnđ

Mua hàng

Đèn downlight led AFC 505D LED

Đèn downlight led AFC 505D LED

190.000 vnđ 105.000 vnđ

Mua hàng

Đèn downlight led AFC 505V LED

Đèn downlight led AFC 505V LED

190.000 vnđ 105.000 vnđ

Mua hàng

Đèn downlight led AFC 660 LED 1W

Đèn downlight led AFC 660 LED 1W

166.000 vnđ 92.000 vnđ

Mua hàng

Đèn downlight led AFC 660B LED 1W

Đèn downlight led AFC 660B LED 1W

166.000 vnđ 92.000 vnđ

Mua hàng

Đèn downlight led AFC 620 LED 3W

Đèn downlight led AFC 620 LED 3W

328.000 vnđ 181.000 vnđ

Mua hàng

Đèn downlight led AFC 620 LED 1W

Đèn downlight led AFC 620 LED 1W

228.000 vnđ 126.000 vnđ

Mua hàng

Đèn downlight led AFC 621 LED 3W

Đèn downlight led AFC 621 LED 3W

328.000 vnđ 181.000 vnđ

Mua hàng

Đèn downlight led AFC 621 LED 1W

Đèn downlight led AFC 621 LED 1W

228.000 vnđ 126.000 vnđ

Mua hàng

Đèn downlight led AFC 622 LED

Đèn downlight led AFC 622 LED

160.000 vnđ 90.000 vnđ

Mua hàng

Đèn downlight led AFC 661 LED 1W

Đèn downlight led AFC 661 LED 1W

166.000 vnđ 92.000 vnđ

Mua hàng

Bóng LED E27 MR16

Bóng LED E27 MR16

Giá: 45.000 vnđ

Mua hàng

Bóng LED G5.3 MR16

Bóng LED G5.3 MR16

Giá: 45.000 vnđ

Mua hàng

Đèn downlight led AFC 442 7W 1C

Đèn downlight led AFC 442 7W 1C

178.000 vnđ 98.000 vnđ

Mua hàng

Đèn downlight led AFC 415 12W 1C

Đèn downlight led AFC 415 12W 1C

325.000 vnđ 179.000 vnđ

Mua hàng

Đèn downlight led AFC 416 7W 1C

Đèn downlight led AFC 416 7W 1C

210.000 vnđ 116.000 vnđ

Mua hàng

Đèn downlight led AFC 416 9W 1C

Đèn downlight led AFC 416 9W 1C

265.000 vnđ 146.000 vnđ

Mua hàng

Đèn downlight led AFC 416 12W 1C

Đèn downlight led AFC 416 12W 1C

325.000 vnđ 179.000 vnđ

Mua hàng

Đèn downlight led AFC 417 7W 1C

Đèn downlight led AFC 417 7W 1C

210.000 vnđ 116.000 vnđ

Mua hàng

Đèn downlight led AFC 417 9W 1C

Đèn downlight led AFC 417 9W 1C

265.000 vnđ 146.000 vnđ

Mua hàng

Đèn downlight led AFC 417 12W 1C

Đèn downlight led AFC 417 12W 1C

325.000 vnđ 179.000 vnđ

Mua hàng

Đèn downlight led AFC 674T 7W 1C

Đèn downlight led AFC 674T 7W 1C

170.000 vnđ 94.000 vnđ

Mua hàng

Đèn downlight led AFC 674T 9W 1C

Đèn downlight led AFC 674T 9W 1C

210.000 vnđ 116.000 vnđ

Mua hàng

Đèn downlight led AFC 674T 12W 1C

Đèn downlight led AFC 674T 12W 1C

250.000 vnđ 138.000 vnđ

Mua hàng

Đèn downlight led AFC 502B 7W

Đèn downlight led AFC 502B 7W

284.000 vnđ 157.000 vnđ

Mua hàng

Đèn downlight led AFC 731 5W

Đèn downlight led AFC 731 5W

220.000 vnđ 121.000 vnđ

Mua hàng

Đèn downlight led AFC 731 9W

Đèn downlight led AFC 731 9W

310.000 vnđ 171.000 vnđ

Mua hàng

Đèn downlight led AFC 731 12W

Đèn downlight led AFC 731 12W

390.000 vnđ 215.000 vnđ

Mua hàng

Đèn downlight led AFC 732 5W

Đèn downlight led AFC 732 5W

220.000 vnđ 121.000 vnđ

Mua hàng

Đèn downlight led AFC 732 9W

Đèn downlight led AFC 732 9W

310.000 vnđ 171.000 vnđ

Mua hàng

Đèn downlight led AFC 732 12W

Đèn downlight led AFC 732 12W

390.000 vnđ 215.000 vnđ

Mua hàng

Đèn downlight led AFC 733A 9W

Đèn downlight led AFC 733A 9W

340.000 vnđ 187.000 vnđ

Mua hàng

Đèn downlight led AFC 733B 9W

Đèn downlight led AFC 733B 9W

340.000 vnđ 187.000 vnđ

Mua hàng

Đèn downlight led AFC LED PULY 04 10W

Đèn downlight led AFC LED PULY 04 10W

370.000 vnđ 204.000 vnđ

Mua hàng
Chat facebook