ống nhựa Bình Minh giá rẽ, ong nhua binh minh gia re

ống nhựa Bình Minh giá rẽ, ong nhua binh minh gia re

ống nhựa Bình Minh giá rẽ, ong nhua binh minh gia re

Connect: ĐIỆN NƯỚC QUỐC DŨNG - FANPAGE ĐIỆN NƯỚC QUỐC DŨNG - CHANEL
Bình Minh

Y34 (Bình Minh-uPVC),12 Bar

Y34 (Bình Minh-uPVC),12 Bar

9.130 vnđ 7.500 vnđ

T21 (Bình Minh-uPVC)

T21 (Bình Minh-uPVC)

3.080 vnđ 2.600 vnđ

Nối trơn 21 (Bình Minh)

Nối trơn 21 (Bình Minh)

1.760 vnđ 1.500 vnđ

Lơi 21 (Bình Minh, Co 45 độ)

Lơi 21 (Bình Minh, Co 45 độ)

2.090 vnđ 1.800 vnđ

Co 21 (Bình Minh)

Co 21 (Bình Minh)

2.310 vnđ 1.900 vnđ

Ống nhựa bình minh phi 21x1.6mm

Ống nhựa bình minh phi 21x1.6mm

27.280 vnđ 22.500 vnđ

Y42 (Bình Minh-uPVC)-6 Bar

Y42 (Bình Minh-uPVC)-6 Bar

6.710 vnđ 5.600 vnđ

T27 (Bình Minh-uPVC)

T27 (Bình Minh-uPVC)

5.060 vnđ 4.200 vnđ

Nối trơn 27 (Bình Minh)

Nối trơn 27 (Bình Minh)

2.420 vnđ 2.000 vnđ

Lơi 27 (Bình Minh, Co 45 độ)

Lơi 27 (Bình Minh, Co 45 độ)

3.080 vnđ 2.600 vnđ

Co 27 (Bình Minh)

Co 27 (Bình Minh)

3.740 vnđ 3.100 vnđ

Ống nhựa bình minh phi 27x1.8mm

Ống nhựa bình minh phi 27x1.8mm

38.720 vnđ 31.800 vnđ

Y49 (Bình Minh-uPVC),6 Bar

Y49 (Bình Minh-uPVC),6 Bar

9.900 vnđ 8.200 vnđ

T34 (Bình Minh-uPVC)

T34 (Bình Minh-uPVC)

8.140 vnđ 6.700 vnđ

Nối trơn  34 (Bình Minh)

Nối trơn 34 (Bình Minh)

4.070 vnđ 3.400 vnđ

Lơi 34 (Bình Minh, Co 45 độ)

Lơi 34 (Bình Minh, Co 45 độ)

4.950 vnđ 4.100 vnđ

Co 34 (Bình Minh)

Co 34 (Bình Minh)

5.280 vnđ 4.400 vnđ

Ống nhựa bình minh phi 34x2.0mm

Ống nhựa bình minh phi 34x2.0mm

54.120 vnđ 44.500 vnđ

Y60 (Bình Minh-uPVC),4 Bar

Y60 (Bình Minh-uPVC),4 Bar

18.590 vnđ 15.500 vnđ

T42 (Bình Minh-uPVC)

T42 (Bình Minh-uPVC)

10.780 vnđ 8.900 vnđ

Nối trơn 42 (Bình Minh)

Nối trơn 42 (Bình Minh)

5.610 vnđ 4.600 vnđ

Lơi 42 (Bình Minh, Co 45 độ)

Lơi 42 (Bình Minh, Co 45 độ)

6.930 vnđ 5.700 vnđ

Co 42 (Bình Minh)

Co 42 (Bình Minh)

8.030 vnđ 6.600 vnđ

Ống nhựa bình minh phi 42x2.1mm

Ống nhựa bình minh phi 42x2.1mm

72.160 vnđ 59.500 vnđ

Y90 (Bình Minh-uPVC),3 Bar

Y90 (Bình Minh-uPVC),3 Bar

44.000 vnđ 36.000 vnđ

T49 (Bình Minh-uPVC)

T49 (Bình Minh-uPVC)

15.950 vnđ 13.100 vnđ

Nối trơn 49 (Bình Minh)

Nối trơn 49 (Bình Minh)

8.690 vnđ 7.200 vnđ

Lơi 49 (Bình Minh, Co 45 độ)

Lơi 49 (Bình Minh, Co 45 độ)

10.560 vnđ 8.700 vnđ

Co 49 (Bình Minh)

Co 49 (Bình Minh)

12.540 vnđ 10.300 vnđ

Ống nhựa bình minh phi 49x2.4mm

Ống nhựa bình minh phi 49x2.4mm

94.160 vnđ 77.500 vnđ

Y114 (Bình Minh-uPVC),3 Bar

Y114 (Bình Minh-uPVC),3 Bar

63.690 vnđ 53.000 vnđ

T60 (Bình Minh-uPVC) - 6 Bar

T60 (Bình Minh-uPVC) - 6 Bar

9.570 vnđ 7.900 vnđ

Nối trơn 60 (Bình Minh)

Nối trơn 60 (Bình Minh)

5.280 vnđ 4.500 vnđ

Co 60 (Bình Minh 6 bar)

Co 60 (Bình Minh 6 bar)

8.910 vnđ 7.400 vnđ

Ống nhựa bình minh phi 60x2.0mm

Ống nhựa bình minh phi 60x2.0mm

99.440 vnđ 82.000 vnđ

Y168 (Bình Minh-uPVC),4 Bar

Y168 (Bình Minh-uPVC),4 Bar

225.830 vnđ 204.000 vnđ

T90 (Bình Minh-uPVC) - 6 Bar

T90 (Bình Minh-uPVC) - 6 Bar

33.110 vnđ 27.300 vnđ

Nối trơn 90 (Bình Minh), 9 Bar

Nối trơn 90 (Bình Minh), 9 Bar

12.430 vnđ 10.300 vnđ

Co 90 (Bình Minh, 6 bar)

Co 90 (Bình Minh, 6 bar)

21.010 vnđ 17.300 vnđ

Ống nhựa bình minh phi 90x2.9mm

Ống nhựa bình minh phi 90x2.9mm

214.720 vnđ 176.500 vnđ

T114 (Bình Minh-uPVC) - 6 Bar

T114 (Bình Minh-uPVC) - 6 Bar

59.400 vnđ 49.000 vnđ

Nối trơn 114 (Bình Minh), 6 Bar

Nối trơn 114 (Bình Minh), 6 Bar

18.040 vnđ 14.800 vnđ

Co 114 (Bình Minh, 5 bar)

Co 114 (Bình Minh, 5 bar)

43.340 vnđ 35.600 vnđ

Ống nhựa bình minh phi 114x3.2mm

Ống nhựa bình minh phi 114x3.2mm

302.720 vnđ 249.000 vnđ

T168 (Bình Minh-uPVC) - 4 Bar

T168 (Bình Minh-uPVC) - 4 Bar

145.860 vnđ 132.000 vnđ

Nối trơn 168 (Bình Minh), 6 Bar

Nối trơn 168 (Bình Minh), 6 Bar

70.070 vnđ 63.000 vnđ

Co 168 (Bình Minh,6 bar)

Co 168 (Bình Minh,6 bar)

120.230 vnđ 108.000 vnđ

Ống nhựa bình minh phi 140x4.1mm

Ống nhựa bình minh phi 140x4.1mm

511.720 vnđ 435.000 vnđ

Nối trơn 220 (Bình Minh), 6 Bar

Nối trơn 220 (Bình Minh), 6 Bar

187.000 vnđ 169.000 vnđ

Ống nóng Bình Minh Phi20x3.4mm

Ống nóng Bình Minh Phi20x3.4mm

117.480 vnđ 59.000 vnđ

Ống nhựa bình minh phi 168x4.3mm

Ống nhựa bình minh phi 168x4.3mm

597.520 vnđ 508.000 vnđ

Ống nhựa bình minh phi 200x5.9mm

Ống nhựa bình minh phi 200x5.9mm

1.035.320 vnđ 880.000 vnđ

Ống nóng Bình Minh Phi25x4.2mm

Ống nóng Bình Minh Phi25x4.2mm

208.120 vnđ 105.000 vnđ

Ống nhựa bình minh phi 220x5.1mm

Ống nhựa bình minh phi 220x5.1mm

924.880 vnđ 787.000 vnđ

Ống nóng Bình Minh Phi32x5.4mm

Ống nóng Bình Minh Phi32x5.4mm

304.040 vnđ 152.000 vnđ

Ống nhựa bình minh phi 315x9.2mm

Ống nhựa bình minh phi 315x9.2mm

2.531.760 vnđ 2.152.000 vnđ

Chat facebook