LED Dimmable + 3CCT | LED Dimmable MPE

LED Dimmable + 3CCT | LED Dimmable MPE

LED Dimmable + 3CCT | LED Dimmable MPE

0
Connect: ĐIỆN NƯỚC QUỐC DŨNG - FANPAGE ĐIỆN NƯỚC QUỐC DŨNG - CHANEL
LED Dimmable + 3CCT

Đèn LED Panel tròn Dimmable + 3CCT 6W

Đèn LED Panel tròn Dimmable + 3CCT 6W

425.000 vnđ 234.000 vnđ

Mua hàng

Đèn LED Panel tròn Dimmable + 3CCT 6W Size Nhỏ

Đèn LED Panel tròn Dimmable + 3CCT 6W Size Nhỏ

425.000 vnđ 234.000 vnđ

Mua hàng

Đèn LED Panel tròn Dimmable + 3CCT 9W

Đèn LED Panel tròn Dimmable + 3CCT 9W

472.000 vnđ 260.000 vnđ

Mua hàng

Đèn LED Panel tròn Dimmable + 3CCT 12W

Đèn LED Panel tròn Dimmable + 3CCT 12W

513.000 vnđ 282.000 vnđ

Mua hàng

Đèn LED Panel tròn Dimmable + 3CCT 15W

Đèn LED Panel tròn Dimmable + 3CCT 15W

590.000 vnđ 325.000 vnđ

Mua hàng

Đèn LED Panel tròn Dimmable + 3CCT 18W

Đèn LED Panel tròn Dimmable + 3CCT 18W

630.000 vnđ 347.000 vnđ

Mua hàng

Đèn LED Panel tròn Dimmable + 3CCT 24W

Đèn LED Panel tròn Dimmable + 3CCT 24W

850.000 vnđ 468.000 vnđ

Mua hàng

LED Panel lớn Dimmable 3CCT FPL-3030/3C-RC

LED Panel lớn Dimmable 3CCT FPL-3030/3C-RC

1.080.000 vnđ 594.000 vnđ

Mua hàng

Đèn LED Panel lớn Dimmable 3CCT FPL-6030/3C-RC

Đèn LED Panel lớn Dimmable 3CCT FPL-6030/3C-RC

1.398.000 vnđ 770.000 vnđ

Mua hàng

LED Panel lớn Dimmable 3CCT FPL-6060/3C-RC

LED Panel lớn Dimmable 3CCT FPL-6060/3C-RC

1.808.000 vnđ 995.000 vnđ

Mua hàng

LED Panel lớn Dimmable + 3CCT FPL-12030/3C-RC

LED Panel lớn Dimmable + 3CCT FPL-12030/3C-RC

1.856.000 vnđ 1.020.000 vnđ

Mua hàng

LED Tube Nhôm T8 DImmable+3CCT LT8-60/3C-RC

LED Tube Nhôm T8 DImmable+3CCT LT8-60/3C-RC

612.000 vnđ 337.000 vnđ

Mua hàng

LED Tube Nhôm T8 DImmable+3CCT LT8-120/3C-RC

LED Tube Nhôm T8 DImmable+3CCT LT8-120/3C-RC

712.000 vnđ 392.000 vnđ

Mua hàng
Chat facebook