Đèn LED Pha, Den LED Pha

Đèn LED Pha, Den LED Pha

Đèn LED Pha, Den LED Pha

0
Connect: ĐIỆN NƯỚC QUỐC DŨNG - FANPAGE ĐIỆN NƯỚC QUỐC DŨNG - CHANEL
LED Pha MPE

Đèn Led pha đổi màu 10W FLD-10RGB

Đèn Led pha đổi màu 10W FLD-10RGB

488.000 vnđ 269.000 vnđ

Mua hàng

Đèn Led pha đổi màu 20W FLD-20RGB

Đèn Led pha đổi màu 20W FLD-20RGB

813.000 vnđ 448.000 vnđ

Mua hàng

Đèn LED pha 10W  FLD-10V

Đèn LED pha 10W FLD-10V

305.700 vnđ 169.000 vnđ

Mua hàng

Đèn LED pha 20W  FLD-20V

Đèn LED pha 20W FLD-20V

523.700 vnđ 289.000 vnđ

Mua hàng

Đèn LED pha 30W  FLD-30T

Đèn LED pha 30W FLD-30T

665.800 vnđ 367.000 vnđ

Mua hàng

Đèn LED pha 50W  FLD-50T

Đèn LED pha 50W FLD-50T

998.000 vnđ 549.000 vnđ

Mua hàng

Đèn LED pha 80W  FLD-80V

Đèn LED pha 80W FLD-80V

2.050.000 vnđ 1.128.000 vnđ

Mua hàng

Đèn LED pha 100W  FLD-100T

Đèn LED pha 100W FLD-100T

2.223.000 vnđ 1.223.000 vnđ

Mua hàng

Đèn LED pha 150W  FLD-150T

Đèn LED pha 150W FLD-150T

3.226.000 vnđ 1.775.000 vnđ

Mua hàng

Đèn LED pha 200W  FLD-200T

Đèn LED pha 200W FLD-200T

5.367.500 vnđ 2.953.000 vnđ

Mua hàng
Chat facebook