Nối ống, noi upvc ong

Nối ống, noi upvc ong

Nối ống, noi upvc ong

Connect: ĐIỆN NƯỚC QUỐC DŨNG - FANPAGE ĐIỆN NƯỚC QUỐC DŨNG - CHANEL
Nối uPVC

Nối trơn 21 (Bình Minh)

Nối trơn 21 (Bình Minh)

1.760 vnđ 1.500 vnđ

Nối trơn 27 (Bình Minh)

Nối trơn 27 (Bình Minh)

2.420 vnđ 2.000 vnđ

Nối trơn  34 (Bình Minh)

Nối trơn 34 (Bình Minh)

4.070 vnđ 3.400 vnđ

Nối trơn 42 (Bình Minh)

Nối trơn 42 (Bình Minh)

5.610 vnđ 4.600 vnđ

Nối trơn 49 (Bình Minh)

Nối trơn 49 (Bình Minh)

8.690 vnđ 7.200 vnđ

Nối trơn 60 (Bình Minh)

Nối trơn 60 (Bình Minh)

5.280 vnđ 4.500 vnđ

Nối trơn 90 (Bình Minh), 9 Bar

Nối trơn 90 (Bình Minh), 9 Bar

12.430 vnđ 10.300 vnđ

Nối trơn 114 (Bình Minh), 6 Bar

Nối trơn 114 (Bình Minh), 6 Bar

18.040 vnđ 14.800 vnđ

Nối trơn 168 (Bình Minh), 6 Bar

Nối trơn 168 (Bình Minh), 6 Bar

70.070 vnđ 63.000 vnđ

Nối trơn 220 (Bình Minh), 6 Bar

Nối trơn 220 (Bình Minh), 6 Bar

187.000 vnđ 169.000 vnđ

Chat facebook