Ống nhựa uPVC, ong nhua Binh minh

Ống nhựa uPVC, ong nhua Binh minh

Ống nhựa uPVC, ong nhua Binh minh

Connect: ĐIỆN NƯỚC QUỐC DŨNG - FANPAGE ĐIỆN NƯỚC QUỐC DŨNG - CHANEL
Ống nhựa -uPVC

Ống nhựa bình minh phi 21x1.6mm

Ống nhựa bình minh phi 21x1.6mm

27.280 vnđ 22.500 vnđ

Ống nhựa bình minh phi 27x1.8mm

Ống nhựa bình minh phi 27x1.8mm

38.720 vnđ 31.800 vnđ

Ống nhựa bình minh phi 34x2.0mm

Ống nhựa bình minh phi 34x2.0mm

54.120 vnđ 44.500 vnđ

Ống nhựa bình minh phi 42x2.1mm

Ống nhựa bình minh phi 42x2.1mm

72.160 vnđ 59.500 vnđ

Ống nhựa bình minh phi 49x2.4mm

Ống nhựa bình minh phi 49x2.4mm

94.160 vnđ 77.500 vnđ

Ống nhựa bình minh phi 60x2.0mm

Ống nhựa bình minh phi 60x2.0mm

99.440 vnđ 82.000 vnđ

Ống nhựa bình minh phi 90x2.9mm

Ống nhựa bình minh phi 90x2.9mm

214.720 vnđ 176.500 vnđ

Ống nhựa bình minh phi 114x3.2mm

Ống nhựa bình minh phi 114x3.2mm

302.720 vnđ 249.000 vnđ

Ống nhựa bình minh phi 140x4.1mm

Ống nhựa bình minh phi 140x4.1mm

511.720 vnđ 435.000 vnđ

Ống nhựa bình minh phi 168x4.3mm

Ống nhựa bình minh phi 168x4.3mm

597.520 vnđ 508.000 vnđ

Ống nhựa bình minh phi 200x5.9mm

Ống nhựa bình minh phi 200x5.9mm

1.035.320 vnđ 880.000 vnđ

Ống nhựa bình minh phi 220x5.1mm

Ống nhựa bình minh phi 220x5.1mm

924.880 vnđ 787.000 vnđ

Ống nhựa bình minh phi 315x9.2mm

Ống nhựa bình minh phi 315x9.2mm

2.531.760 vnđ 2.152.000 vnđ

Chat facebook