Thiết bị điện Panasonic, thiet bi dien Panasonic

Thiết bị điện Panasonic, thiet bi dien Panasonic

Thiết bị điện Panasonic, thiet bi dien Panasonic

0
Connect: ĐIỆN NƯỚC QUỐC DŨNG - FANPAGE ĐIỆN NƯỚC QUỐC DŨNG - CHANEL
Panasonic

Máy Sưởi Dùng Cho Phòng Tắm FV-27BV1

Máy Sưởi Dùng Cho Phòng Tắm FV-27BV1

5.990.000 vnđ 3.895.000 vnđ

Mua hàng

Quạt Hút Âm Trần FV-20CUT1

Quạt Hút Âm Trần FV-20CUT1

845.000 vnđ 550.000 vnđ

Mua hàng

Quạt Hút Âm Trần FV-24JA2

Quạt Hút Âm Trần FV-24JA2

4.350.000 vnđ 2.830.000 vnđ

Mua hàng

Quạt Hút Âm Trần FV-24JR2

Quạt Hút Âm Trần FV-24JR2

5.000.000 vnđ 3.250.000 vnđ

Mua hàng

Quạt Hút Âm Trần FV-38CH8

Quạt Hút Âm Trần FV-38CH8

9.000.000 vnđ 5.850.000 vnđ

Mua hàng

Quạt Hút Âm Trần FV-38CD8

Quạt Hút Âm Trần FV-38CD8

8.300.000 vnđ 5.395.000 vnđ

Mua hàng

Quạt Hút Âm Trần FV-32CH9

Quạt Hút Âm Trần FV-32CH9

6.650.000 vnđ 4.320.000 vnđ

Mua hàng

Quạt Hút Âm Trần FV-32CD9

Quạt Hút Âm Trần FV-32CD9

6.100.000 vnđ 3.965.000 vnđ

Mua hàng

Quạt Hút Âm Trần FV-27CH9

Quạt Hút Âm Trần FV-27CH9

4.550.000 vnđ 2.960.000 vnđ

Mua hàng

Quạt Hút Âm Trần FV-24CH7

Quạt Hút Âm Trần FV-24CH7

3.095.000 vnđ 2.010.000 vnđ

Mua hàng

Quạt Hút Âm Trần FV-24CD7

Quạt Hút Âm Trần FV-24CD7

2.950.000 vnđ 1.920.000 vnđ

Mua hàng

Quạt Hút Âm Trần FV-24CU7

Quạt Hút Âm Trần FV-24CU7

2.860.000 vnđ 1.860.000 vnđ

Mua hàng

Quạt Hút Âm Trần FV-17CU7

Quạt Hút Âm Trần FV-17CU7

2.305.000 vnđ 1.500.000 vnđ

Mua hàng

Quạt Hút Gắn Tường FV-30RL6

Quạt Hút Gắn Tường FV-30RL6

2.300.000 vnđ 1.495.000 vnđ

Mua hàng

Quạt Hút Gắn Tường FV-25RL7

Quạt Hút Gắn Tường FV-25RL7

1.960.000 vnđ 1.275.000 vnđ

Mua hàng

Quạt Hút Gắn Tường FV-20RL7

Quạt Hút Gắn Tường FV-20RL7

1.600.000 vnđ 1.040.000 vnđ

Mua hàng

Quạt Hút Gắn Tường FV-30AL7

Quạt Hút Gắn Tường FV-30AL7

2.220.000 vnđ 1.445.000 vnđ

Mua hàng

Quạt Hút Gắn Tường FV-25AL9

Quạt Hút Gắn Tường FV-25AL9

1.105.000 vnđ 720.000 vnđ

Mua hàng

Quạt Hút Gắn Tường FV-20AL9

Quạt Hút Gắn Tường FV-20AL9

1.000.000 vnđ 650.000 vnđ

Mua hàng

Quạt Hút Gắn Tường FV-15AUL

Quạt Hút Gắn Tường FV-15AUL

980.000 vnđ 640.000 vnđ

Mua hàng

Quạt Hút Gắn Tường FV-30RG7

Quạt Hút Gắn Tường FV-30RG7

2.020.000 vnđ 1.310.000 vnđ

Mua hàng

Quạt Hút Gắn Tường FV-20RG7

Quạt Hút Gắn Tường FV-20RG7

1.460.000 vnđ 950.000 vnđ

Mua hàng

Quạt Hút Gắn Tường FV-25RG7

Quạt Hút Gắn Tường FV-25RG7

1.670.000 vnđ 1.090.000 vnđ

Mua hàng

Quạt Hút Gắn Tường FV-30AU9

Quạt Hút Gắn Tường FV-30AU9

1.470.000 vnđ 960.000 vnđ

Mua hàng

Quạt Hút Gắn Tường FV-25AU9

Quạt Hút Gắn Tường FV-25AU9

905.000 vnđ 590.000 vnđ

Mua hàng

Quạt Hút Gắn Tường FV-20AU9

Quạt Hút Gắn Tường FV-20AU9

800.000 vnđ 520.000 vnđ

Mua hàng

Quạt Hút Gắn Tường FV-15AST

Quạt Hút Gắn Tường FV-15AST

860.000 vnđ 560.000 vnđ

Mua hàng

Quạt Hút Ốp Vách Kính FV-20WU4

Quạt Hút Ốp Vách Kính FV-20WU4

1.210.000 vnđ 785.000 vnđ

Mua hàng

Quạt Hút Ốp Vách Kính FV-15WU4

Quạt Hút Ốp Vách Kính FV-15WU4

940.000 vnđ 610.000 vnđ

Mua hàng

Quạt Hút Sử Dụng Cho Nhà Bếp FV-25AUF1

Quạt Hút Sử Dụng Cho Nhà Bếp FV-25AUF1

1.510.000 vnđ 985.000 vnđ

Mua hàng

Quạt Hút Sử Dụng Riêng Cho Phòng Tắm FV-10BAT1

Quạt Hút Sử Dụng Riêng Cho Phòng Tắm FV-10BAT1

1.980.000 vnđ 1.290.000 vnđ

Mua hàng

Quạt Hút Cabinet FV-25NF3

Quạt Hút Cabinet FV-25NF3

12.990.000 vnđ 8.445.000 vnđ

Mua hàng

Quạt Hút Cabinet FV-25NS3

Quạt Hút Cabinet FV-25NS3

11.300.000 vnđ 7.350.000 vnđ

Mua hàng

Quạt Hút Cabinet FV-23NL3

Quạt Hút Cabinet FV-23NL3

8.550.000 vnđ 5.560.000 vnđ

Mua hàng

Quạt Hút Cabinet FV-20NS3

Quạt Hút Cabinet FV-20NS3

6.990.000 vnđ 4.540.000 vnđ

Mua hàng

Quạt Hút Cabinet FV-18NF3

Quạt Hút Cabinet FV-18NF3

5.650.000 vnđ 3.670.000 vnđ

Mua hàng

Quạt Hút Cabinet FV-18NS3

Quạt Hút Cabinet FV-18NS3

4.650.000 vnđ 3.020.000 vnđ

Mua hàng

Quạt Hút Cabinet FV-15NS3

Quạt Hút Cabinet FV-15NS3

3.900.000 vnđ 2.535.000 vnđ

Mua hàng

Quạt Hút Cabinet FV-12NS3

Quạt Hút Cabinet FV-12NS3

2.950.000 vnđ 1.915.000 vnđ

Mua hàng

Quạt Hút Công Nghiệp FV-45GS4

Quạt Hút Công Nghiệp FV-45GS4

15.700.000 vnđ 10.205.000 vnđ

Mua hàng

Quạt Hút Công Nghiệp FV-40GS4

Quạt Hút Công Nghiệp FV-40GS4

9.600.000 vnđ 6.240.000 vnđ

Mua hàng

Quạt Hút Công Nghiệp FV-35GS4

Quạt Hút Công Nghiệp FV-35GS4

7.550.000 vnđ 4.910.000 vnđ

Mua hàng

Quạt Hút Công Nghiệp FV-30GS4

Quạt Hút Công Nghiệp FV-30GS4

6.150.000 vnđ 3.995.000 vnđ

Mua hàng

Quạt Hút Công Nghiệp FV-25GS4

Quạt Hút Công Nghiệp FV-25GS4

4.450.000 vnđ 2.890.000 vnđ

Mua hàng

Quạt Hút Công Nghiệp FV-40KUT

Quạt Hút Công Nghiệp FV-40KUT

3.390.000 vnđ 2.200.000 vnđ

Mua hàng

Quạt Hút Mùi Dùng Ống Dẫn FV-70HQD1-S/FV-70HQD1-GO

Quạt Hút Mùi Dùng Ống Dẫn FV-70HQD1-S/FV-70HQD1-GO

7.780.000 vnđ 4.820.000 vnđ

Mua hàng

Quạt Hút Mùi Dùng Ống Dẫn FV-70HQU1-S/FV-70HQU1-GO

Quạt Hút Mùi Dùng Ống Dẫn FV-70HQU1-S/FV-70HQU1-GO

6.900.000 vnđ 4.270.000 vnđ

Mua hàng

Bếp Điện Từ KY-A227D

Bếp Điện Từ KY-A227D

22.990.000 vnđ 14.250.000 vnđ

Mua hàng

Bếp Điện Từ KY-C227D

Bếp Điện Từ KY-C227D

25.990.000 vnđ 16.110.000 vnđ

Mua hàng

Máy Bơm Tăng Áp A-130JTX

Máy Bơm Tăng Áp A-130JTX

3.640.000 vnđ 2.250.000 vnđ

Mua hàng

Máy Bơm Tăng Áp A-130JACK

Máy Bơm Tăng Áp A-130JACK

2.540.000 vnđ 1.570.000 vnđ

Mua hàng

Máy Bơm Tăng Áp A-200JAK

Máy Bơm Tăng Áp A-200JAK

2.450.000 vnđ 1.510.000 vnđ

Mua hàng

Máy Bơm Tăng Áp A-130JAK

Máy Bơm Tăng Áp A-130JAK

2.110.000 vnđ 1.300.000 vnđ

Mua hàng

Máy Bơm Đẩy Cao Công Suất Lớn GP-20HCN1L

Máy Bơm Đẩy Cao Công Suất Lớn GP-20HCN1L

8.220.000 vnđ 5.100.000 vnđ

Mua hàng

Máy Bơm Đẩy Cao Công Suất Lớn GP-15HCN1L

Máy Bơm Đẩy Cao Công Suất Lớn GP-15HCN1L

7.100.000 vnđ 4.400.000 vnđ

Mua hàng

Máy Bơm Đẩy Cao Công Suất Lớn GP-10HCN1L

Máy Bơm Đẩy Cao Công Suất Lớn GP-10HCN1L

5.290.000 vnđ 3.280.000 vnđ

Mua hàng

Máy Bơm Đẩy Cao GP-350JA-SV5

Máy Bơm Đẩy Cao GP-350JA-SV5

4.400.000 vnđ 2.770.000 vnđ

Mua hàng

Máy Bơm Đẩy Cao GP-250JXK-SV5

Máy Bơm Đẩy Cao GP-250JXK-SV5

2.970.000 vnđ 1.870.000 vnđ

Mua hàng

Máy Bơm Đẩy Cao GP-200JXK-SV5

Máy Bơm Đẩy Cao GP-200JXK-SV5

1.870.000 vnđ 1.190.000 vnđ

Mua hàng

Máy Bơm Đẩy Cao GP-129JXK-SV5

Máy Bơm Đẩy Cao GP-129JXK-SV5

1.470.000 vnđ 930.000 vnđ

Mua hàng

Quạt Trần F-60MZ2/F-60MZ2-S

Quạt Trần F-60MZ2/F-60MZ2-S

1.450.000 vnđ 930.000 vnđ

Mua hàng

Quạt Trần F-56MZG-GO/F-56MZG-S

Quạt Trần F-56MZG-GO/F-56MZG-S

3.110.000 vnđ 2.010.000 vnđ

Mua hàng

Quạt Trần F-56MPG-GO/F-56MPG-S

Quạt Trần F-56MPG-GO/F-56MPG-S

3.110.000 vnđ 2.010.000 vnđ

Mua hàng

Quạt Trần F-56XPG

Quạt Trần F-56XPG

3.450.000 vnđ 2.230.000 vnđ

Mua hàng

Quạt Trần F-60WWK

Quạt Trần F-60WWK

6.650.000 vnđ 4.300.000 vnđ

Mua hàng

Quạt Trần F-60TDN

Quạt Trần F-60TDN

6.650.000 vnđ 4.300.000 vnđ

Mua hàng

Quạt Trần F-60XDN

Quạt Trần F-60XDN

7.690.000 vnđ 4.990.000 vnđ

Mua hàng

Quạt Trần F-60TAN

Quạt Trần F-60TAN

8.990.000 vnđ 5.820.000 vnđ

Mua hàng

Quạt Trần F-60UFN

Quạt Trần F-60UFN

11.990.000 vnđ 7.780.000 vnđ

Mua hàng

Quạt Treo Tường F409UGO/F409UB

Quạt Treo Tường F409UGO/F409UB

2.090.000 vnđ 1.360.000 vnđ

Mua hàng

Quạt Treo Tường F409MG/F409MB

Quạt Treo Tường F409MG/F409MB

2.590.000 vnđ 1.685.000 vnđ

Mua hàng

Quạt Đảo F409QGO/F409QB

Quạt Đảo F409QGO/F409QB

2.950.000 vnđ 1.920.000 vnđ

Mua hàng

Quạt Bàn F400CI/F400CB

Quạt Bàn F400CI/F400CB

1.390.000 vnđ 905.000 vnđ

Mua hàng

Quạt Đứng F307KHS/F307KHB

Quạt Đứng F307KHS/F307KHB

2.550.000 vnđ 1.660.000 vnđ

Mua hàng

Quạt Đứng F308NHB/F308NHP

Quạt Đứng F308NHB/F308NHP

3.650.000 vnđ 2.375.000 vnđ

Mua hàng

Quạt Đứng F407WGO

Quạt Đứng F407WGO

3.000.000 vnđ 1.950.000 vnđ

Mua hàng

Quạt Điện F409KB/F409KBE/F409KMR

Quạt Điện F409KB/F409KBE/F409KMR

3.680.000 vnđ 2.395.000 vnđ

Mua hàng

Đèn Bàn LED NNP60940 / NNP60941 / NNP60946

Đèn Bàn LED NNP60940 / NNP60941 / NNP60946

1.470.000 vnđ 960.000 vnđ

Mua hàng

Đèn Bàn LED SQ-LE530

Đèn Bàn LED SQ-LE530

3.875.000 vnđ 2.520.000 vnđ

Mua hàng

Đèn Bàn LED NNP63933 / NNP63934 / NNP63935

Đèn Bàn LED NNP63933 / NNP63934 / NNP63935

2.950.000 vnđ 1.920.000 vnđ

Mua hàng

Đèn Bàn LED NNP61921 / NNP61922 / NNP61925

Đèn Bàn LED NNP61921 / NNP61922 / NNP61925

1.780.000 vnđ 1.160.000 vnđ

Mua hàng

Đèn Bàn LED HH-LT023219

Đèn Bàn LED HH-LT023219

895.000 vnđ 585.000 vnđ

Mua hàng

Đèn Bàn LED HH-LT033619

Đèn Bàn LED HH-LT033619

895.000 vnđ 585.000 vnđ

Mua hàng

Đèn Bàn LED HH-LT062019

Đèn Bàn LED HH-LT062019

1.320.000 vnđ 860.000 vnđ

Mua hàng

Đèn Trang Trí LED Nhỏ Gọn HH-LW100088 5W

Đèn Trang Trí LED Nhỏ Gọn HH-LW100088 5W

1.970.000 vnđ 1.182.000 vnđ

Mua hàng

Đèn Chiếu Gương LED HH-LW0512388 10W

Đèn Chiếu Gương LED HH-LW0512388 10W

1.990.000 vnđ 1.195.000 vnđ

Mua hàng

Đèn Treo Tường HH-HW100388

Đèn Treo Tường HH-HW100388

1.990.000 vnđ 1.195.000 vnđ

Mua hàng

Đèn Treo Tường HH-LM100388

Đèn Treo Tường HH-LM100388

1.650.000 vnđ 990.000 vnđ

Mua hàng

Đèn Chùm Trang Trí HH-LM800388

Đèn Chùm Trang Trí HH-LM800388

15.970.000 vnđ 9.582.000 vnđ

Mua hàng

Đèn Chùm Trang Trí HH-LM500388

Đèn Chùm Trang Trí HH-LM500388

9.960.000 vnđ 5.976.000 vnđ

Mua hàng

Đèn Treo Bàn Ăn HH-LB1150188 19W

Đèn Treo Bàn Ăn HH-LB1150188 19W

13.310.000 vnđ 7.986.000 vnđ

Mua hàng

Đèn Treo Bàn Ăn HH-LB1090588 17W

Đèn Treo Bàn Ăn HH-LB1090588 17W

5.910.000 vnđ 3.546.000 vnđ

Mua hàng

Đèn Treo Bàn Ăn HH-LB1090388 17W

Đèn Treo Bàn Ăn HH-LB1090388 17W

5.910.000 vnđ 3.546.000 vnđ

Mua hàng

Đèn Treo Bàn Ăn HH-LA606188 64W

Đèn Treo Bàn Ăn HH-LA606188 64W

13.850.000 vnđ 8.310.000 vnđ

Mua hàng

Đèn Treo Bàn Ăn HH-LA202988 32W

Đèn Treo Bàn Ăn HH-LA202988 32W

6.910.000 vnđ 4.146.000 vnđ

Mua hàng

Đèn Treo Bàn Ăn HH-LB1050288 8W

Đèn Treo Bàn Ăn HH-LB1050288 8W

5.610.000 vnđ 3.366.000 vnđ

Mua hàng

Đèn Treo Bàn Ăn HH-LB1050188 8W

Đèn Treo Bàn Ăn HH-LB1050188 8W

5.610.000 vnđ 3.366.000 vnđ

Mua hàng

Đèn Treo Bàn Ăn HH-LB1050388

Đèn Treo Bàn Ăn HH-LB1050388

2.240.000 vnđ 1.344.000 vnđ

Mua hàng

Đèn Treo Bàn Ăn HH-LM101888

Đèn Treo Bàn Ăn HH-LM101888

4.620.000 vnđ 2.272.000 vnđ

Mua hàng

Đèn Treo Bàn Ăn HH-LB3090888

Đèn Treo Bàn Ăn HH-LB3090888

5.530.000 vnđ 3.318.000 vnđ

Mua hàng

Đèn Trần LED Cỡ Nhỏ NNP52700 20W

Đèn Trần LED Cỡ Nhỏ NNP52700 20W

1.415.000 vnđ 850.000 vnđ

Mua hàng

Đèn Trần LED Cỡ Nhỏ NNP52600 15W

Đèn Trần LED Cỡ Nhỏ NNP52600 15W

1.100.000 vnđ 660.000 vnđ

Mua hàng

Đèn Trần LED Cỡ Nhỏ HH-LA0417CB88 5W

Đèn Trần LED Cỡ Nhỏ HH-LA0417CB88 5W

570.000 vnđ 345.000 vnđ

Mua hàng

Đèn Trần LED Cỡ Nhỏ HH-LA1038CC88 11W

Đèn Trần LED Cỡ Nhỏ HH-LA1038CC88 11W

1.760.000 vnđ 1.060.000 vnđ

Mua hàng

Đèn Trần LED Cỡ Nhỏ HH-LA0606CC88 8W

Đèn Trần LED Cỡ Nhỏ HH-LA0606CC88 8W

1.060.000 vnđ 640.000 vnđ

Mua hàng

Đèn Trần LED Cỡ Trung HH-LA152319/HH-LA152519 19W

Đèn Trần LED Cỡ Trung HH-LA152319/HH-LA152519 19W

1.990.000 vnđ 1.195.000 vnđ

Mua hàng

Đèn Trần LED Cỡ Trung HH-LA152619/HH-LA152819 19W

Đèn Trần LED Cỡ Trung HH-LA152619/HH-LA152819 19W

1.990.000 vnđ 1.195.000 vnđ

Mua hàng

Đèn Trần LED Cỡ Trung HH-LA152919/HH-LA153119 19W

Đèn Trần LED Cỡ Trung HH-LA152919/HH-LA153119 19W

1.990.000 vnđ 1.195.000 vnđ

Mua hàng

Đèn Trần LED Cỡ Trung HH-LA157488/HH-LA157688 21W

Đèn Trần LED Cỡ Trung HH-LA157488/HH-LA157688 21W

1.990.000 vnđ 1.195.000 vnđ

Mua hàng

Đèn Trần LED Cỡ Trung HH-LA157788/HH-LA157888 21W

Đèn Trần LED Cỡ Trung HH-LA157788/HH-LA157888 21W

1.990.000 vnđ 1.195.000 vnđ

Mua hàng

Đèn Trần LED Cỡ Trung HH-LAZ175088 21W

Đèn Trần LED Cỡ Trung HH-LAZ175088 21W

5.630.000 vnđ 3.378.000 vnđ

Mua hàng

Đèn Trần LED Cỡ Trung HH-LA1638DB88 19W

Đèn Trần LED Cỡ Trung HH-LA1638DB88 19W

3.600.000 vnđ 2.160.000 vnđ

Mua hàng

Đèn Trần LED Cỡ Trung HH-XQ254088 21W

Đèn Trần LED Cỡ Trung HH-XQ254088 21W

3.600.000 vnđ 2.160.000 vnđ

Mua hàng

Đèn Trần LED Cỡ Trung HH-LA1640DB88 19W

Đèn Trần LED Cỡ Trung HH-LA1640DB88 19W

3.440.000 vnđ 2.064.000 vnđ

Mua hàng

Đèn Trần LED Cỡ Trung HH-LAZ181488 21W

Đèn Trần LED Cỡ Trung HH-LAZ181488 21W

3.950.000 vnđ 2.370.000 vnđ

Mua hàng

Đèn Trần LED Cỡ Trung HH-XZ352288 36W

Đèn Trần LED Cỡ Trung HH-XZ352288 36W

4.720.000 vnđ 2.832.000 vnđ

Mua hàng

Đèn Trần LED Kín Nước  HH-LA0619CC88 8W

Đèn Trần LED Kín Nước HH-LA0619CC88 8W

1.340.000 vnđ 804.000 vnđ

Mua hàng

Đèn Trần LED Cỡ Lớn HH-LAZ502288 79W

Đèn Trần LED Cỡ Lớn HH-LAZ502288 79W

19.320.000 vnđ 11.595.000 vnđ

Mua hàng

Bộ Đèn LED T8 Panasonic NT8F118N3/NT8F118N6 18W

Bộ Đèn LED T8 Panasonic NT8F118N3/NT8F118N6 18W

223.000 vnđ 95.000 vnđ

Mua hàng

Bộ Đèn LED T8 Panasonic NT8F109N3/NT8F109N6 9W

Bộ Đèn LED T8 Panasonic NT8F109N3/NT8F109N6 9W

158.000 vnđ 66.000 vnđ

Mua hàng

Máng Đèn T8 Panasonic NT8F218 1200mm

Máng Đèn T8 Panasonic NT8F218 1200mm

74.000 vnđ 45.000 vnđ

Mua hàng

Máng Đèn T8 Panasonic NT8F18 1200mm

Máng Đèn T8 Panasonic NT8F18 1200mm

64.000 vnđ 40.000 vnđ

Mua hàng

Máng Đèn T8 Panasonic NT8F09 600mm

Máng Đèn T8 Panasonic NT8F09 600mm

49.000 vnđ 32.000 vnđ

Mua hàng

Đèn LED T8 Panasonic NT8T223/NT8T226 22W

Đèn LED T8 Panasonic NT8T223/NT8T226 22W

165.000 vnđ 66.000 vnđ

Mua hàng

Đèn LED Dây NST1202/NST1206 8W/m

Đèn LED Dây NST1202/NST1206 8W/m

4.000.000 vnđ 2.200.000 vnđ

Mua hàng

Đèn LED Bulb Trụ E27 NBL203/NBL204/NBL206 20W

Đèn LED Bulb Trụ E27 NBL203/NBL204/NBL206 20W

140.000 vnđ 63.000 vnđ

Mua hàng

Đèn Bán Nguyệt NSH183/NSH184/NSH186 18W

Đèn Bán Nguyệt NSH183/NSH184/NSH186 18W

249.000 vnđ 175.000 vnđ

Mua hàng

Đèn Pha LED Flood Light NLF1103/NLF1104/NLF1106 10W

Đèn Pha LED Flood Light NLF1103/NLF1104/NLF1106 10W

220.000 vnđ 121.000 vnđ

Mua hàng

Downlight LED Vuông HH-LD40507K19/ HH-LD20507K19 5.5W

Downlight LED Vuông HH-LD40507K19/ HH-LD20507K19 5.5W

960.000 vnđ 392.000 vnđ

Mua hàng

LED Downlight Panel Tròn NNP712563/ NNP712663 6W

LED Downlight Panel Tròn NNP712563/ NNP712663 6W

245.000 vnđ 103.000 vnđ

Mua hàng

LED Downlight Global Series NNP71249/ NNP71259 5W

LED Downlight Global Series NNP71249/ NNP71259 5W

240.000 vnđ 98.000 vnđ

Mua hàng

Máy nước nóng DH-4MS1VW PANASONIC

Máy nước nóng DH-4MS1VW PANASONIC

3.490.000 vnđ 2.450.000 vnđ

Mua hàng

Máy nước nóng DH-3JL4VA PANASONIC

Máy nước nóng DH-3JL4VA PANASONIC

2.990.000 vnđ 2.150.000 vnđ

Mua hàng

Mặt Panasonic wide 1,2,3

Mặt Panasonic wide 1,2,3

18.000 vnđ 11.000 vnđ

Mua hàng

Đèn Trần LED Cỡ Lớn HH-LAZ504988 68W

Đèn Trần LED Cỡ Lớn HH-LAZ504988 68W

15.850.000 vnđ 9.510.000 vnđ

Mua hàng

Đèn LED Dây NST120R/NST120G/NST120B 9W/m

Đèn LED Dây NST120R/NST120G/NST120B 9W/m

4.300.000 vnđ 2.370.000 vnđ

Mua hàng

Đèn LED Bulb Trụ E27 NBL303/NBL304/NBL306 30W

Đèn LED Bulb Trụ E27 NBL303/NBL304/NBL306 30W

186.000 vnđ 84.000 vnđ

Mua hàng

Đèn Bán Nguyệt NSH363/NSH364/NSH366 36W

Đèn Bán Nguyệt NSH363/NSH364/NSH366 36W

425.000 vnđ 298.000 vnđ

Mua hàng

Đèn Pha LED Flood Light NLF1203/NLF1204/NLF1206 20W

Đèn Pha LED Flood Light NLF1203/NLF1204/NLF1206 20W

300.000 vnđ 165.000 vnđ

Mua hàng

Downlight LED Vuông HH-LD40707K19/ HH-LD20707K19 8.6W

Downlight LED Vuông HH-LD40707K19/ HH-LD20707K19 8.6W

1.180.000 vnđ 485.000 vnđ

Mua hàng

LED Downlight Panel Tròn NNP722563/ NNP722663 8W

LED Downlight Panel Tròn NNP722563/ NNP722663 8W

280.000 vnđ 117.000 vnđ

Mua hàng

LED Downlight Global Series NNP72249/ NNP72259 8W

LED Downlight Global Series NNP72249/ NNP72259 8W

276.000 vnđ 115.000 vnđ

Mua hàng

Ổ cắm đơn có màng che WEV1081SW

Ổ cắm đơn có màng che WEV1081SW

35.000 vnđ 21.000 vnđ

Mua hàng

Đèn Trần Kín Nước Ngoài Trời LED NCL1331 18W

Đèn Trần Kín Nước Ngoài Trời LED NCL1331 18W

1.680.000 vnđ 1.008.000 vnđ

Mua hàng

Đèn Trần LED Cỡ Lớn HH-LAZ502088 66W

Đèn Trần LED Cỡ Lớn HH-LAZ502088 66W

12.950.000 vnđ 7.770.000 vnđ

Mua hàng

Đèn LED Bulb Trụ E27 NBL403/NBL404/NBL406 40W

Đèn LED Bulb Trụ E27 NBL403/NBL404/NBL406 40W

260.000 vnđ 117.000 vnđ

Mua hàng

Đèn Pha LED Flood Light NLF1303/NLF1304/NLF1306 30W

Đèn Pha LED Flood Light NLF1303/NLF1304/NLF1306 30W

440.000 vnđ 242.000 vnđ

Mua hàng

LED Downlight Panel Tròn NNP735563/ NNP735663 12W

LED Downlight Panel Tròn NNP735563/ NNP735663 12W

379.000 vnđ 190.000 vnđ

Mua hàng

LED Downlight Global Series NNP73349/ NNP73359 12W

LED Downlight Global Series NNP73349/ NNP73359 12W

376.000 vnđ 188.000 vnđ

Mua hàng

Đèn Trần LED Cỡ Lớn HH-LMZ100988 61W

Đèn Trần LED Cỡ Lớn HH-LMZ100988 61W

15.740.000 vnđ 9.444.000 vnđ

Mua hàng

Đèn LED Bulb Trụ E27 NBL503/NBL504/NBL506 50W

Đèn LED Bulb Trụ E27 NBL503/NBL504/NBL506 50W

360.000 vnđ 162.000 vnđ

Mua hàng

Đèn Pha LED Flood Light NLF1503/NLF1504/NLF1506 50W

Đèn Pha LED Flood Light NLF1503/NLF1504/NLF1506 50W

670.000 vnđ 369.000 vnđ

Mua hàng

LED Downlight Panel Tròn NNP745563/ NNP745663 15W

LED Downlight Panel Tròn NNP745563/ NNP745663 15W

479.000 vnđ 201.000 vnđ

Mua hàng

Đèn Trần LED Cỡ Lớn HH-LAZ5008K88 59W

Đèn Trần LED Cỡ Lớn HH-LAZ5008K88 59W

5.990.000 vnđ 3.594.000 vnđ

Mua hàng

Đèn LED Bulb Trụ E27 NBL603/NBL604/NBL606 60W

Đèn LED Bulb Trụ E27 NBL603/NBL604/NBL606 60W

450.000 vnđ 205.000 vnđ

Mua hàng

Đèn Trần LED Cỡ Lớn HH-LAZ303488 49W

Đèn Trần LED Cỡ Lớn HH-LAZ303488 49W

9.980.000 vnđ 5.988.000 vnđ

Mua hàng

LED DOWNLIGHT NANOCO NDL056 5W

LED DOWNLIGHT NANOCO NDL056 5W

130.000 vnđ 55.000 vnđ

Mua hàng

 Ổ cắm điện thoại 4 cực WEV2364SW

Ổ cắm điện thoại 4 cực WEV2364SW

76.500 vnđ 47.000 vnđ

Mua hàng

Đèn Trần LED Cỡ Lớn HH-LAZ317588 48W

Đèn Trần LED Cỡ Lớn HH-LAZ317588 48W

11.570.000 vnđ 6.942.000 vnđ

Mua hàng

LED DOWNLIGHT NANOCO NDL0539/NDL0549/NDL0569 5W

LED DOWNLIGHT NANOCO NDL0539/NDL0549/NDL0569 5W

220.000 vnđ 88.000 vnđ

Mua hàng

Ổ cắm mạng Internet WEV2488SW - Wide

Ổ cắm mạng Internet WEV2488SW - Wide

167.000 vnđ 110.000 vnđ

Mua hàng

Đèn Trần LED Cỡ Lớn HH-LAZ317988 48W

Đèn Trần LED Cỡ Lớn HH-LAZ317988 48W

10.990.000 vnđ 6.595.000 vnđ

Mua hàng

LED DOWNLIGHT NANOCO NDL083/NDL084/NDL086 8W

LED DOWNLIGHT NANOCO NDL083/NDL084/NDL086 8W

233.000 vnđ 94.000 vnđ

Mua hàng

Ồ cắm anten Tivi WEV2501SW - Wide

Ồ cắm anten Tivi WEV2501SW - Wide

76.500 vnđ 50.000 vnđ

Mua hàng

Đèn Trần LED Cỡ Lớn HH-LAZ307388 46W

Đèn Trần LED Cỡ Lớn HH-LAZ307388 46W

7.350.000 vnđ 4.410.000 vnđ

Mua hàng

LED DOWNLIGHT NANOCO NDL123/NDL124/NDL126 12W

LED DOWNLIGHT NANOCO NDL123/NDL124/NDL126 12W

334.000 vnđ 134.000 vnđ

Mua hàng

Ổ cắm đơn không màn che WEV1091SW - Wide

Ổ cắm đơn không màn che WEV1091SW - Wide

28.000 vnđ 16.000 vnđ

Mua hàng

Đèn Trần LED Cỡ Lớn HH-XZ550088 & HKC306988 55W

Đèn Trần LED Cỡ Lớn HH-XZ550088 & HKC306988 55W

7.900.000 vnđ 4.740.000 vnđ

Mua hàng

LED DOWNLIGHT NANOCO NDL143/NDL144/NDL146 14W

LED DOWNLIGHT NANOCO NDL143/NDL144/NDL146 14W

350.000 vnđ 140.000 vnđ

Mua hàng

Đèn Trần LED Cỡ Lớn HH-LAZ307488 47W

Đèn Trần LED Cỡ Lớn HH-LAZ307488 47W

7.350.000 vnđ 4.410.000 vnđ

Mua hàng

Đèn Trần LED Cỡ Lớn HH-XZ550088 & HKC311888 55W

Đèn Trần LED Cỡ Lớn HH-XZ550088 & HKC311888 55W

7.100.000 vnđ 4.260.000 vnđ

Mua hàng

Đèn Trần LED Cỡ Lớn HH-LAZ3005K88/HH-LAZ3006K88 43W

Đèn Trần LED Cỡ Lớn HH-LAZ3005K88/HH-LAZ3006K88 43W

5.400.000 vnđ 3.240.000 vnđ

Mua hàng

Đèn Trần LED Cỡ Lớn HH-LAZ167088 21W

Đèn Trần LED Cỡ Lớn HH-LAZ167088 21W

5.780.000 vnđ 3.468.000 vnđ

Mua hàng

Cầu dao tự động 1P - 50A, 63A

Cầu dao tự động 1P - 50A, 63A

197.000 vnđ 138.000 vnđ

Mua hàng

Cầu dao tự động 1P -80A-PANASONIC

Cầu dao tự động 1P -80A-PANASONIC

710.000 vnđ 500.000 vnđ

Mua hàng

Cầu dao tự động 1P - 100A PANASONIC

Cầu dao tự động 1P - 100A PANASONIC

780.000 vnđ 546.000 vnđ

Mua hàng

Cầu dao tự động 2P BBD2 - 50A, 63A-PANASONIC

Cầu dao tự động 2P BBD2 - 50A, 63A-PANASONIC

397.000 vnđ 278.000 vnđ

Mua hàng

Đèn Sân Vườn Kín Nước Ngoài Trời LED NGL2723 7W

Đèn Sân Vườn Kín Nước Ngoài Trời LED NGL2723 7W

1.790.000 vnđ 1.074.000 vnđ

Mua hàng

Cầu dao tự động 2P BBD2 - 80A PANASONIC

Cầu dao tự động 2P BBD2 - 80A PANASONIC

1.410.000 vnđ 987.000 vnđ

Mua hàng

Đèn Sân Vườn LED Âm Đất Kín Nước NGL1211

Đèn Sân Vườn LED Âm Đất Kín Nước NGL1211

1.510.000 vnđ 906.000 vnđ

Mua hàng

Cầu dao tự động 2P BBD2 - 100A PANASONIC

Cầu dao tự động 2P BBD2 - 100A PANASONIC

1.550.000 vnđ 1.085.000 vnđ

Mua hàng

Đèn Sân Vườn LED Âm Đất Kín Nước NGL1212 7W

Đèn Sân Vườn LED Âm Đất Kín Nước NGL1212 7W

1.510.000 vnđ 906.000 vnđ

Mua hàng

Đèn Sân Vườn LED Âm Đất Kín Nước NGL1214 7W

Đèn Sân Vườn LED Âm Đất Kín Nước NGL1214 7W

1.510.000 vnđ 906.000 vnđ

Mua hàng

Cầu dao tự động 3P - 50A, 63A PANASONIC

Cầu dao tự động 3P - 50A, 63A PANASONIC

635.000 vnđ 445.000 vnđ

Mua hàng

Đèn Sân Vườn LED Âm Đất Kín Nước NGL2641 7W

Đèn Sân Vườn LED Âm Đất Kín Nước NGL2641 7W

1.310.000 vnđ 786.000 vnđ

Mua hàng

Cầu dao tự động 3P - 80A PANASONIC

Cầu dao tự động 3P - 80A PANASONIC

1.880.000 vnđ 1.315.000 vnđ

Mua hàng

Đèn Sân Vườn LED Âm Đất Kín Nước NGL2642 7W

Đèn Sân Vườn LED Âm Đất Kín Nước NGL2642 7W

1.440.000 vnđ 864.000 vnđ

Mua hàng

Cầu dao tự động 3P - 100A PANASONIC

Cầu dao tự động 3P - 100A PANASONIC

1.980.000 vnđ 1.385.000 vnđ

Mua hàng

Đèn LED Chiếu Âm Tường Kín Nước NSL2101 1W

Đèn LED Chiếu Âm Tường Kín Nước NSL2101 1W

570.000 vnđ 342.000 vnđ

Mua hàng

Đèn LED Chiếu Âm Tường Kín Nước NSL2102 1W

Đèn LED Chiếu Âm Tường Kín Nước NSL2102 1W

610.000 vnđ 366.000 vnđ

Mua hàng

Đèn LED Chiếu Âm Tường Kín Nước NSL2781 3W

Đèn LED Chiếu Âm Tường Kín Nước NSL2781 3W

790.000 vnđ 474.000 vnđ

Mua hàng

Đèn LED Chiếu Âm Tường Kín Nước NSL2782 3W

Đèn LED Chiếu Âm Tường Kín Nước NSL2782 3W

790.000 vnđ 474.000 vnđ

Mua hàng

Đèn LED Chiếu Âm Tường Kín Nước NSL1713 4W

Đèn LED Chiếu Âm Tường Kín Nước NSL1713 4W

790.000 vnđ 474.000 vnđ

Mua hàng

Đèn LED Chiếu Âm Tường Kín Nước NSL1711 8.8W

Đèn LED Chiếu Âm Tường Kín Nước NSL1711 8.8W

1.440.000 vnđ 864.000 vnđ

Mua hàng

Đèn Spotlight Sân Vườn Kín Nước LED NSP2745 9W

Đèn Spotlight Sân Vườn Kín Nước LED NSP2745 9W

1.370.000 vnđ 822.000 vnđ

Mua hàng

Đèn Spotlight Sân Vườn Kín Nước LED NSP2746 10W

Đèn Spotlight Sân Vườn Kín Nước LED NSP2746 10W

1.290.000 vnđ 774.000 vnđ

Mua hàng

Đèn Spotlight Sân Vườn Kín Nước LED NSP1673 10W

Đèn Spotlight Sân Vườn Kín Nước LED NSP1673 10W

1.510.000 vnđ 906.000 vnđ

Mua hàng

Đèn Spotlight Sân Vườn Kín Nước LED NSP1676 15W

Đèn Spotlight Sân Vườn Kín Nước LED NSP1676 15W

1.650.000 vnđ 990.000 vnđ

Mua hàng

Đèn Spotlight Sân Vườn Kín Nước LED NSP1679 20W

Đèn Spotlight Sân Vườn Kín Nước LED NSP1679 20W

1.720.000 vnđ 1.032.000 vnđ

Mua hàng

Đèn Spotlight Sân Vườn Kín Nước LED NSP1663 10W

Đèn Spotlight Sân Vườn Kín Nước LED NSP1663 10W

1.370.000 vnđ 822.000 vnđ

Mua hàng

Đèn Spotlight Sân Vườn Kín Nước LED NSP1666 15W

Đèn Spotlight Sân Vườn Kín Nước LED NSP1666 15W

1.510.000 vnđ 906.000 vnđ

Mua hàng

Đèn Spotlight Sân Vườn Kín Nước LED NSP1669 20W

Đèn Spotlight Sân Vườn Kín Nước LED NSP1669 20W

1.580.000 vnđ 948.000 vnđ

Mua hàng
Chat facebook