QUI ĐỊNH ĐỔI/TRẢ SẢN PHẨM, QUI DINH DOI/TRA SAN PHAM

QUI ĐỊNH ĐỔI/TRẢ SẢN PHẨM, QUI DINH DOI/TRA SAN PHAM

QUI ĐỊNH ĐỔI/TRẢ SẢN PHẨM, QUI DINH DOI/TRA SAN PHAM

0
Connect: ĐIỆN NƯỚC QUỐC DŨNG - FANPAGE ĐIỆN NƯỚC QUỐC DŨNG - CHANEL
QUI ĐỊNH ĐỔI/TRẢ SẢN PHẨM

QUI ĐỊNH ĐỔI/TRẢ SẢN PHẨM

- Tất cả sản phẩm đã mua đều không được đổi/trả lại, sau khi bán hàng chúng tôi sẽ áp dụng chính sách bảo hành kèm theo của sản phẩm với cam kết hỗ trợ tốt nhất tới Quý khách, đảm bảo mọi quyền lợi của Quý khách được thực hiện đầy đủ. Mọi sản phẩm phải tuân thủ theo điều kiện bảo hành theo qui định bảo hành của mỗi hãng.
 
- Tùy vào tình trạng thực tế của sản phẩm sau khi bán, chúng tôi sẽ áp dụng các hỗ trợ ngay lập tức nằm ngoài qui định bảo hành của các hãng. Tuy nhiên các hỗ trợ này không vượt quá quyền hạn và khả năng của chúng tôi.
Chia sẻ:
Chat facebook