Thiết bị điện giá sỉ, thiết bị vệ sinh giá sỉ, thiết bị chiếu sáng giá sỉ

Thiết bị điện giá sỉ, thiết bị vệ sinh giá sỉ, thiết bị chiếu sáng giá sỉ

Thiết bị điện giá sỉ, thiết bị vệ sinh giá sỉ, thiết bị chiếu sáng giá sỉ

0
Connect: ĐIỆN NƯỚC QUỐC DŨNG - FANPAGE ĐIỆN NƯỚC QUỐC DŨNG - CHANEL
Tag: 'Đèn đồng'

Đèn vách đồng NV14111/4

Đèn vách đồng NV14111/4

25.620.000 vnđ 11.530.000 vnđ

Đèn vách đồng NV708/4

Đèn vách đồng NV708/4

13.250.000 vnđ 5.970.000 vnđ

Đèn vách đồng NV706/3

Đèn vách đồng NV706/3

13.530.000 vnđ 6.090.000 vnđ

Đèn vách đồng NV707/3

Đèn vách đồng NV707/3

8.290.000 vnđ 4.145.000 vnđ

Đèn vách đồng NV2208/1

Đèn vách đồng NV2208/1

2.630.000 vnđ 1.185.000 vnđ

Đèn vách đồng NV2211/1

Đèn vách đồng NV2211/1

2.380.000 vnđ 1.190.000 vnđ

Đèn vách đồng NV2211/2

Đèn vách đồng NV2211/2

3.950.000 vnđ 1.975.000 vnđ

Đèn vách đồng NV20153/1

Đèn vách đồng NV20153/1

3.320.000 vnđ 1.495.000 vnđ

Đèn vách đồng  NV710/1

Đèn vách đồng NV710/1

3.270.000 vnđ 1.635.000 vnđ

Đèn vách đồng NV709/2

Đèn vách đồng NV709/2

3.670.000 vnđ 1.835.000 vnđ

Đèn vách đồng NV710/2

Đèn vách đồng NV710/2

3.670.000 vnđ 1.835.000 vnđ

Đèn vách đồng NV713/1

Đèn vách đồng NV713/1

3.240.000 vnđ 1.620.000 vnđ

Đèn vách đồng NV713/2

Đèn vách đồng NV713/2

3.560.000 vnđ 1.780.000 vnđ

Đèn vách đồng NV714/1

Đèn vách đồng NV714/1

3.560.000 vnđ 1.780.000 vnđ

Đèn vách đồng NV714/2

Đèn vách đồng NV714/2

5.550.000 vnđ 2.775.000 vnđ

 Đèn vách đồng NV711/1

Đèn vách đồng NV711/1

2.780.000 vnđ 1.390.000 vnđ

Đèn vách đồng NV500/1

Đèn vách đồng NV500/1

2.440.000 vnđ 1.220.000 vnđ

Đèn vách đồng NV500/2

Đèn vách đồng NV500/2

3.770.000 vnđ 1.885.000 vnđ

Đèn vách đồng NV501/1

Đèn vách đồng NV501/1

2.030.000 vnđ 1.015.000 vnđ

Đèn vách đồng NV1901

Đèn vách đồng NV1901

9.410.000 vnđ 4.705.000 vnđ

Đèn vách đồng NV1904A

Đèn vách đồng NV1904A

7.310.000 vnđ 3.655.000 vnđ

Đèn vách đồng  NV9003

Đèn vách đồng NV9003

4.400.000 vnđ 2.200.000 vnđ

Đèn vách đồng NV701/1

Đèn vách đồng NV701/1

2.810.000 vnđ 1.265.000 vnđ

Đèn vách đồng NV701/2

Đèn vách đồng NV701/2

3.990.000 vnđ 1.796.000 vnđ

Đèn vách đồng  NV745/1

Đèn vách đồng NV745/1

2.530.000 vnđ 1.265.000 vnđ

Đèn chùm nến đồng cao cấp NC758/12

Đèn chùm nến đồng cao cấp NC758/12

35.500.000 vnđ 21.300.000 vnđ

Đèn chùm nến đồng cao cấp  NC758/8

Đèn chùm nến đồng cao cấp NC758/8

27.770.000 vnđ 13.885.000 vnđ

Đèn chùm nến đồng cao cấp NC759/10

Đèn chùm nến đồng cao cấp NC759/10

30.730.000 vnđ 15.365.000 vnđ

Đèn chùm nến đồng cao cấp NC743/8

Đèn chùm nến đồng cao cấp NC743/8

28.860.000 vnđ 12.990.000 vnđ

Đèn chùm nến đồng cao cấp NC745/12

Đèn chùm nến đồng cao cấp NC745/12

39.390.000 vnđ 17.725.000 vnđ

Đèn chùm nến đồng cao cấp NC745/8

Đèn chùm nến đồng cao cấp NC745/8

29.010.000 vnđ 13.055.000 vnđ

Đèn chùm nến đồng cao cấp NC750/12

Đèn chùm nến đồng cao cấp NC750/12

32.000.000 vnđ 19.200.000 vnđ

Đèn chùm nến đồng cao cấp NC750/8

Đèn chùm nến đồng cao cấp NC750/8

30.600.000 vnđ 13.770.000 vnđ

Đèn chùm nến đồng cao cấp NC742/12

Đèn chùm nến đồng cao cấp NC742/12

31.000.000 vnđ 15.500.000 vnđ

Đèn chùm nến đồng cao cấp NC742/8

Đèn chùm nến đồng cao cấp NC742/8

18.400.000 vnđ 11.040.000 vnđ

Đèn chùm nến đồng cao cấp NC752/3

Đèn chùm nến đồng cao cấp NC752/3

17.060.000 vnđ 7.677.000 vnđ

Đèn chùm nến đồng cao cấpNC752/6

Đèn chùm nến đồng cao cấpNC752/6

24.790.000 vnđ 12.395.000 vnđ

Đèn chùm nến đồng cao cấp NC2002/12

Đèn chùm nến đồng cao cấp NC2002/12

23.750.000 vnđ 10.690.000 vnđ

Đèn chùm nến đồng cao cấp NC2002/8

Đèn chùm nến đồng cao cấp NC2002/8

24.570.000 vnđ 12.285.000 vnđ

Đèn chùm nến đồng cao cấp NC2203/8

Đèn chùm nến đồng cao cấp NC2203/8

16.280.000 vnđ 8.140.000 vnđ

Đèn chùm nến đồng cao cấp NC2208/12

Đèn chùm nến đồng cao cấp NC2208/12

16.510.000 vnđ 8.255.000 vnđ

Đèn chùm nến đồng cao cấp NC2208/8

Đèn chùm nến đồng cao cấp NC2208/8

12.370.000 vnđ 5.567.000 vnđ

Đèn chùm nến đồng cao cấp NC2203/15

Đèn chùm nến đồng cao cấp NC2203/15

25.600.000 vnđ 15.360.000 vnđ

Đèn chùm nến đồng cao cấp NC2211/6

Đèn chùm nến đồng cao cấp NC2211/6

14.580.000 vnđ 7.290.000 vnđ

Đèn chùm nến đồng cao cấp NC20153/6

Đèn chùm nến đồng cao cấp NC20153/6

12.200.000 vnđ 7.320.000 vnđ

Đèn chùm nến đồng cao cấp NC20153/8

Đèn chùm nến đồng cao cấp NC20153/8

23.280.000 vnđ 10.476.000 vnđ

Đèn chùm nến đồng cao cấp NC029/10+5

Đèn chùm nến đồng cao cấp NC029/10+5

42.230.000 vnđ 19.000.000 vnđ

Đèn chùm nến đồng cao cấp NC029/12+8+4

Đèn chùm nến đồng cao cấp NC029/12+8+4

65.870.000 vnđ 29.642.000 vnđ

Đèn thả đồng cao cấp NC 754

Đèn thả đồng cao cấp NC 754

10.620.000 vnđ 4.779.000 vnđ

Đèn thả đồng cao cấp NC 755

Đèn thả đồng cao cấp NC 755

10.620.000 vnđ 4.779.000 vnđ

Đèn thả đồng cao cấp NC 756

Đèn thả đồng cao cấp NC 756

12.500.000 vnđ 5.625.000 vnđ

Đèn thả đồng cao cấp NC 757

Đèn thả đồng cao cấp NC 757

7.210.000 vnđ 3.245.000 vnđ

Đèn thả đồng cao cấp NB 316

Đèn thả đồng cao cấp NB 316

5.750.000 vnđ 2.588.000 vnđ

Đèn thả đồng cao cấp NB 2211

Đèn thả đồng cao cấp NB 2211

6.040.000 vnđ 2.718.000 vnđ

Đèn thả đồng cao cấp NB 004

Đèn thả đồng cao cấp NB 004

6.250.000 vnđ 2.813.000 vnđ

Đèn thả đồng cao cấp NB 1933A

Đèn thả đồng cao cấp NB 1933A

5.480.000 vnđ 2.466.000 vnđ

Đèn thả đồng cao cấp NB 1933B

Đèn thả đồng cao cấp NB 1933B

6.720.000 vnđ 3.024.000 vnđ

Đèn vách đồng NV127/2

Đèn vách đồng NV127/2

2.690.000 vnđ 1.211.000 vnđ

Đèn vách đồng NV124/3

Đèn vách đồng NV124/3

11.390.000 vnđ 5.695.000 vnđ

Đèn vách đồng NV125/1

Đèn vách đồng NV125/1

2.340.000 vnđ 1.055.000 vnđ

Đèn vách đồng NV125/2

Đèn vách đồng NV125/2

3.980.000 vnđ 1.791.000 vnđ

Đèn bàn trang trí bằng đồng  NG001

Đèn bàn trang trí bằng đồng NG001

6.230.000 vnđ 3.115.000 vnđ

Đèn bàn trang trí bằng đồng NG8160

Đèn bàn trang trí bằng đồng NG8160

21.800.000 vnđ 10.900.000 vnđ

Đèn bàn trang trí bằng đồng NG8160/4B

Đèn bàn trang trí bằng đồng NG8160/4B

30.910.000 vnđ 15.455.000 vnđ

Đèn mâm trang trí áp trần NM781A

Đèn mâm trang trí áp trần NM781A

3.280.000 vnđ 1.640.000 vnđ

Đèn mâm trang trí áp trần NM781B

Đèn mâm trang trí áp trần NM781B

4.920.000 vnđ 2.460.000 vnđ

Đèn mâm trang trí áp trần NM781C

Đèn mâm trang trí áp trần NM781C

5.700.000 vnđ 2.850.000 vnđ

Đèn mâm trang trí áp trần NM782A

Đèn mâm trang trí áp trần NM782A

3.280.000 vnđ 1.640.000 vnđ

Đèn mâm trang trí áp trần NM782B

Đèn mâm trang trí áp trần NM782B

4.920.000 vnđ 2.460.000 vnđ

Đèn mâm trang trí áp trần NM780A

Đèn mâm trang trí áp trần NM780A

3.140.000 vnđ 1.570.000 vnđ

Đèn mâm trang trí áp trần NM780B

Đèn mâm trang trí áp trần NM780B

4.780.000 vnđ 2.390.000 vnđ

Đèn mâm trang trí áp trần NM780C

Đèn mâm trang trí áp trần NM780C

5.600.000 vnđ 2.800.000 vnđ

Đèn mâm trang trí áp trần NM018A

Đèn mâm trang trí áp trần NM018A

4.100.000 vnđ 2.050.000 vnđ

Đèn mâm trang trí áp trần NM018B

Đèn mâm trang trí áp trần NM018B

5.400.000 vnđ 2.700.000 vnđ

Đèn mâm trang trí áp trần NM017A

Đèn mâm trang trí áp trần NM017A

2.660.000 vnđ 1.320.000 vnđ

Đèn mâm trang trí áp trần NM017B

Đèn mâm trang trí áp trần NM017B

3.670.000 vnđ 1.835.000 vnđ

Đèn mâm trang trí áp trần NM013A

Đèn mâm trang trí áp trần NM013A

2.260.000 vnđ 1.130.000 vnđ

Đèn mâm trang trí áp trần NM013B

Đèn mâm trang trí áp trần NM013B

2.540.000 vnđ 1.270.000 vnđ

Đèn mâm trang trí áp trần NM003

Đèn mâm trang trí áp trần NM003

1.920.000 vnđ 960.000 vnđ

  Đèn mâm trang trí áp trần NM007

Đèn mâm trang trí áp trần NM007

2.820.000 vnđ 1.410.000 vnđ

Đèn mâm trang trí áp trần NM009A

Đèn mâm trang trí áp trần NM009A

2.430.000 vnđ 1.215.000 vnđ

Đèn mâm trang trí áp trần NM009B

Đèn mâm trang trí áp trần NM009B

3.360.000 vnđ 1.680.000 vnđ

Đèn mâm trang trí áp trần NM2211A

Đèn mâm trang trí áp trần NM2211A

3.220.000 vnđ 1.610.000 vnđ

Đèn mâm trang trí áp trần NM2211B

Đèn mâm trang trí áp trần NM2211B

3.480.000 vnđ 1.740.000 vnđ

Đèn mâm trang trí áp trần NM002A

Đèn mâm trang trí áp trần NM002A

3.020.000 vnđ 1.510.000 vnđ

Đèn mâm trang trí áp trần NM002B

Đèn mâm trang trí áp trần NM002B

3.510.000 vnđ 1.755.000 vnđ

Đèn mâm trang trí áp trần NM006A

Đèn mâm trang trí áp trần NM006A

3.140.000 vnđ 1.570.000 vnđ

Đèn mâm trang trí áp trần NM006B

Đèn mâm trang trí áp trần NM006B

3.510.000 vnđ 1.755.000 vnđ

Đèn bàn trang trí bằng đồng NG8160/4A

Đèn bàn trang trí bằng đồng NG8160/4A

30.810.000 vnđ 15.405.000 vnđ

Chat facebook