Thiết bị điện giá sỉ, thiết bị vệ sinh giá sỉ, thiết bị chiếu sáng giá sỉ

Thiết bị điện giá sỉ, thiết bị vệ sinh giá sỉ, thiết bị chiếu sáng giá sỉ

Thiết bị điện giá sỉ, thiết bị vệ sinh giá sỉ, thiết bị chiếu sáng giá sỉ

0
Connect: ĐIỆN NƯỚC QUỐC DŨNG - FANPAGE ĐIỆN NƯỚC QUỐC DŨNG - CHANEL
Tag: 'Đèn chiếu tiêu điểm'

Giá:

Đèn chiếu tiêu điểm AFC 901

Đèn chiếu tiêu điểm AFC 901

490.000 vnđ 270.000 vnđ

Đèn chiếu tiêu điểm  AFC 900 18W

Đèn chiếu tiêu điểm AFC 900 18W

750.000 vnđ 413.000 vnđ

Đèn chiếu tiêu điểm  AFC 900 12W

Đèn chiếu tiêu điểm AFC 900 12W

480.000 vnđ 264.000 vnđ

Đèn chiếu tiêu điểm  AFC 899 28W

Đèn chiếu tiêu điểm AFC 899 28W

950.000 vnđ 523.000 vnđ

Đèn chiếu tiêu điểm AFC 898 28W

Đèn chiếu tiêu điểm AFC 898 28W

950.000 vnđ 523.000 vnđ

Đèn chiếu tiêu điểm AFC 867 28W

Đèn chiếu tiêu điểm AFC 867 28W

950.000 vnđ 523.000 vnđ

Đèn chiếu tiêu điểm  AFC 865 28W

Đèn chiếu tiêu điểm AFC 865 28W

990.000 vnđ 545.000 vnđ

Đèn chiếu tiêu điểm  AFC 866D 7W

Đèn chiếu tiêu điểm AFC 866D 7W

410.000 vnđ 226.000 vnđ

Đèn LED thanh ray NCA16 LED 3W

Đèn LED thanh ray NCA16 LED 3W

250.000 vnđ 125.000 vnđ

Đèn LED thanh ray NCA17 LED 3W

Đèn LED thanh ray NCA17 LED 3W

300.000 vnđ 150.000 vnđ

Đèn LED thanh ray NP01A LED Cob 12W

Đèn LED thanh ray NP01A LED Cob 12W

541.000 vnđ 273.000 vnđ

Đèn LED thanh ray NP01A LED Cob 20W

Đèn LED thanh ray NP01A LED Cob 20W

764.000 vnđ 385.000 vnđ

Đèn LED thanh ray NP01B LED Cob 12W

Đèn LED thanh ray NP01B LED Cob 12W

541.000 vnđ 273.000 vnđ

Đèn LED thanh ray NP01B LED Cob 20W

Đèn LED thanh ray NP01B LED Cob 20W

764.000 vnđ 385.000 vnđ

Đèn LED thanh ray NP06A LED Cob 18W

Đèn LED thanh ray NP06A LED Cob 18W

940.000 vnđ 470.000 vnđ

Đèn LED thanh ray NP06A LED Cob 35W

Đèn LED thanh ray NP06A LED Cob 35W

1.138.000 vnđ 570.000 vnđ

Đèn LED thanh ray NP06B LED Cob 18W

Đèn LED thanh ray NP06B LED Cob 18W

940.000 vnđ 470.000 vnđ

Đèn LED thanh ray NP06B LED Cob 35W

Đèn LED thanh ray NP06B LED Cob 35W

1.138.000 vnđ 570.000 vnđ

Đèn LED thanh ray NP03A LED Cob 10W

Đèn LED thanh ray NP03A LED Cob 10W

334.000 vnđ 170.000 vnđ

Đèn LED thanh ray NP03A LED Cob 20W

Đèn LED thanh ray NP03A LED Cob 20W

454.000 vnđ 230.000 vnđ

Đèn LED thanh ray NP03B LED Cob 10W

Đèn LED thanh ray NP03B LED Cob 10W

334.000 vnđ 170.000 vnđ

Đèn LED thanh ray NP03B LED Cob 20W

Đèn LED thanh ray NP03B LED Cob 20W

454.000 vnđ 230.000 vnđ

Đèn LED thanh ray NP08 LED 12W

Đèn LED thanh ray NP08 LED 12W

578.000 vnđ 290.000 vnđ

Đèn LED thanh ray NP033 LED 12W

Đèn LED thanh ray NP033 LED 12W

350.000 vnđ 175.000 vnđ

Đèn LED thanh ray NP034 LED 12W

Đèn LED thanh ray NP034 LED 12W

350.000 vnđ 175.000 vnđ

Đèn LED thanh ray NP012A LED 3W

Đèn LED thanh ray NP012A LED 3W

157.000 vnđ 80.000 vnđ

Đèn LED thanh ray NP012B LED 3W

Đèn LED thanh ray NP012B LED 3W

157.000 vnđ 80.000 vnđ

Đèn LED thanh ray NP020A LED 3W

Đèn LED thanh ray NP020A LED 3W

157.000 vnđ 80.000 vnđ

Đèn LED thanh ray NP021A LED 3W

Đèn LED thanh ray NP021A LED 3W

157.000 vnđ 80.000 vnđ

Đèn LED thanh ray NP014A LED 3W

Đèn LED thanh ray NP014A LED 3W

157.000 vnđ 80.000 vnđ

Đèn LED thanh ray NP014B LED 3W

Đèn LED thanh ray NP014B LED 3W

157.000 vnđ 80.000 vnđ

Đèn LED thanh ray NP020B LED 3W

Đèn LED thanh ray NP020B LED 3W

157.000 vnđ 80.000 vnđ

Đèn LED thanh ray NP021B LED 3W

Đèn LED thanh ray NP021B LED 3W

157.000 vnđ 80.000 vnđ

Chat facebook