Thiết bị điện giá sỉ, thiết bị vệ sinh giá sỉ, thiết bị chiếu sáng giá sỉ

Thiết bị điện giá sỉ, thiết bị vệ sinh giá sỉ, thiết bị chiếu sáng giá sỉ

Thiết bị điện giá sỉ, thiết bị vệ sinh giá sỉ, thiết bị chiếu sáng giá sỉ

0
Connect: ĐIỆN NƯỚC QUỐC DŨNG - FANPAGE ĐIỆN NƯỚC QUỐC DŨNG - CHANEL
Tag: 'Đèn thả'

Đèn chùm nến đồng cao cấp NC758/12

Đèn chùm nến đồng cao cấp NC758/12

35.500.000 vnđ 21.300.000 vnđ

Đèn chùm nến đồng cao cấp  NC758/8

Đèn chùm nến đồng cao cấp NC758/8

27.770.000 vnđ 13.885.000 vnđ

Đèn chùm nến đồng cao cấp NC759/10

Đèn chùm nến đồng cao cấp NC759/10

30.730.000 vnđ 15.365.000 vnđ

Đèn chùm nến đồng cao cấp NC743/8

Đèn chùm nến đồng cao cấp NC743/8

28.860.000 vnđ 12.990.000 vnđ

Đèn chùm nến đồng cao cấp NC745/12

Đèn chùm nến đồng cao cấp NC745/12

39.390.000 vnđ 17.725.000 vnđ

Đèn chùm nến đồng cao cấp NC745/8

Đèn chùm nến đồng cao cấp NC745/8

29.010.000 vnđ 13.055.000 vnđ

Đèn chùm nến đồng cao cấp NC750/12

Đèn chùm nến đồng cao cấp NC750/12

32.000.000 vnđ 19.200.000 vnđ

Đèn chùm nến đồng cao cấp NC750/8

Đèn chùm nến đồng cao cấp NC750/8

30.600.000 vnđ 13.770.000 vnđ

Đèn chùm nến đồng cao cấp NC742/12

Đèn chùm nến đồng cao cấp NC742/12

31.000.000 vnđ 15.500.000 vnđ

Đèn chùm nến đồng cao cấp NC742/8

Đèn chùm nến đồng cao cấp NC742/8

18.400.000 vnđ 11.040.000 vnđ

Đèn chùm nến đồng cao cấp NC752/3

Đèn chùm nến đồng cao cấp NC752/3

17.060.000 vnđ 7.677.000 vnđ

Đèn chùm nến đồng cao cấpNC752/6

Đèn chùm nến đồng cao cấpNC752/6

24.790.000 vnđ 12.395.000 vnđ

Đèn chùm nến đồng cao cấp NC2002/12

Đèn chùm nến đồng cao cấp NC2002/12

23.750.000 vnđ 10.690.000 vnđ

Đèn chùm nến đồng cao cấp NC2002/8

Đèn chùm nến đồng cao cấp NC2002/8

24.570.000 vnđ 12.285.000 vnđ

Đèn chùm nến đồng cao cấp NC2203/8

Đèn chùm nến đồng cao cấp NC2203/8

16.280.000 vnđ 8.140.000 vnđ

Đèn chùm nến đồng cao cấp NC2208/12

Đèn chùm nến đồng cao cấp NC2208/12

16.510.000 vnđ 8.255.000 vnđ

Đèn chùm nến đồng cao cấp NC2208/8

Đèn chùm nến đồng cao cấp NC2208/8

12.370.000 vnđ 5.567.000 vnđ

Đèn chùm nến đồng cao cấp NC2203/15

Đèn chùm nến đồng cao cấp NC2203/15

25.600.000 vnđ 15.360.000 vnđ

Đèn chùm nến đồng cao cấp NC2211/6

Đèn chùm nến đồng cao cấp NC2211/6

14.580.000 vnđ 7.290.000 vnđ

Đèn chùm nến đồng cao cấp NC20153/6

Đèn chùm nến đồng cao cấp NC20153/6

12.200.000 vnđ 7.320.000 vnđ

Đèn chùm nến đồng cao cấp NC20153/8

Đèn chùm nến đồng cao cấp NC20153/8

23.280.000 vnđ 10.476.000 vnđ

Đèn chùm nến đồng cao cấp NC029/10+5

Đèn chùm nến đồng cao cấp NC029/10+5

42.230.000 vnđ 19.000.000 vnđ

Đèn chùm nến đồng cao cấp NC029/12+8+4

Đèn chùm nến đồng cao cấp NC029/12+8+4

65.870.000 vnđ 29.642.000 vnđ

Đèn thả đồng cao cấp NC 754

Đèn thả đồng cao cấp NC 754

10.620.000 vnđ 4.779.000 vnđ

Đèn thả đồng cao cấp NC 755

Đèn thả đồng cao cấp NC 755

10.620.000 vnđ 4.779.000 vnđ

Đèn thả đồng cao cấp NC 756

Đèn thả đồng cao cấp NC 756

12.500.000 vnđ 5.625.000 vnđ

Đèn thả đồng cao cấp NC 757

Đèn thả đồng cao cấp NC 757

7.210.000 vnđ 3.245.000 vnđ

Đèn thả đồng cao cấp NB 316

Đèn thả đồng cao cấp NB 316

5.750.000 vnđ 2.588.000 vnđ

Đèn thả đồng cao cấp NB 2211

Đèn thả đồng cao cấp NB 2211

6.040.000 vnđ 2.718.000 vnđ

Đèn thả đồng cao cấp NB 004

Đèn thả đồng cao cấp NB 004

6.250.000 vnđ 2.813.000 vnđ

Đèn thả đồng cao cấp NB 1933A

Đèn thả đồng cao cấp NB 1933A

5.480.000 vnđ 2.466.000 vnđ

Đèn thả đồng cao cấp NB 1933B

Đèn thả đồng cao cấp NB 1933B

6.720.000 vnđ 3.024.000 vnđ

Đèn thả Pha Lê xoắn NC6009

Đèn thả Pha Lê xoắn NC6009

17.480.000 vnđ 8.740.000 vnđ

Đèn thả Pha Lê xoắn NC5006

Đèn thả Pha Lê xoắn NC5006

9.180.000 vnđ 4.131.000 vnđ

Đèn thả Pha Lê xoắn NC5001

Đèn thả Pha Lê xoắn NC5001

7.800.000 vnđ 3.510.000 vnđ

Đèn thả Pha Lê xoắn NC6003

Đèn thả Pha Lê xoắn NC6003

9.820.000 vnđ 4.419.000 vnđ

Đèn thả Pha Lê xoắn NC45012

Đèn thả Pha Lê xoắn NC45012

7.560.000 vnđ 3.780.000 vnđ

Đèn thả Pha Lê xoắn NC4006

Đèn thả Pha Lê xoắn NC4006

5.810.000 vnđ 2.615.000 vnđ

Đèn thả Pha Lê xoắn NC5002

Đèn thả Pha Lê xoắn NC5002

6.950.000 vnđ 3.475.000 vnđ

Đèn thả Pha Lê xoắn NC400

Đèn thả Pha Lê xoắn NC400

5.740.000 vnđ 2.583.000 vnđ

Đèn thả Pha Lê xoắn NC45006

Đèn thả Pha Lê xoắn NC45006

5.730.000 vnđ 2.580.000 vnđ

Đèn thả Pha Lê xoắn NC45009

Đèn thả Pha Lê xoắn NC45009

5.790.000 vnđ 2.610.000 vnđ

Đèn thả Pha Lê xoắn NC450

Đèn thả Pha Lê xoắn NC450

6.290.000 vnđ 2.835.000 vnđ

Đèn thả Pha Lê xoắn NC45008

Đèn thả Pha Lê xoắn NC45008

6.690.000 vnđ 3.015.000 vnđ

Đèn thả Pha Lê xoắn NC4096

Đèn thả Pha Lê xoắn NC4096

4.630.000 vnđ 2.085.000 vnđ

Đèn thả Pha Lê xoắn NC8050

Đèn thả Pha Lê xoắn NC8050

8.800.000 vnđ 3.960.000 vnđ

Đèn thả Pha Lê xoắn NC5030

Đèn thả Pha Lê xoắn NC5030

5.130.000 vnđ 2.310.000 vnđ

Đèn thả bàn ăn NB012 LED

Đèn thả bàn ăn NB012 LED

3.100.000 vnđ 1.550.000 vnđ

Đèn thả bàn ăn NB011 LED

Đèn thả bàn ăn NB011 LED

2.900.000 vnđ 1.450.000 vnđ

Đèn thả bàn ăn NB010 LED

Đèn thả bàn ăn NB010 LED

3.200.000 vnđ 1.600.000 vnđ

Đèn thả bàn ăn NB028 LED

Đèn thả bàn ăn NB028 LED

2.600.000 vnđ 1.300.000 vnđ

Đèn thả bàn ăn NB007/3 LED

Đèn thả bàn ăn NB007/3 LED

3.600.000 vnđ 1.800.000 vnđ

Đèn thả bàn ăn NB027 LED

Đèn thả bàn ăn NB027 LED

4.000.000 vnđ 2.000.000 vnđ

Đèn thả bàn ăn NB005 LED

Đèn thả bàn ăn NB005 LED

3.700.000 vnđ 1.850.000 vnđ

Đèn thả bàn ăn NB026/3 LED

Đèn thả bàn ăn NB026/3 LED

3.710.000 vnđ 1.855.000 vnđ

Đèn thả bàn ăn NB025/3 LED

Đèn thả bàn ăn NB025/3 LED

3.750.000 vnđ 1.875.000 vnđ

Đèn thả bàn ăn NB006/6A LED

Đèn thả bàn ăn NB006/6A LED

5.900.000 vnđ 2.950.000 vnđ

Đèn thả bàn ăn NB006/3A LED

Đèn thả bàn ăn NB006/3A LED

3.200.000 vnđ 1.600.000 vnđ

Giá:

Đèn thả bàn ăn NB006/6B LED

Đèn thả bàn ăn NB006/6B LED

5.900.000 vnđ 2.950.000 vnđ

Đèn thả bàn ăn NB006/3B LED

Đèn thả bàn ăn NB006/3B LED

3.200.000 vnđ 1.600.000 vnđ

Đèn thả bàn ăn NB773/4 LED

Đèn thả bàn ăn NB773/4 LED

2.830.000 vnđ 1.275.000 vnđ

Đèn thả bàn ăn NB008/4 LED

Đèn thả bàn ăn NB008/4 LED

2.090.000 vnđ 945.000 vnđ

Đèn thả bàn ăn NB009/4 LED

Đèn thả bàn ăn NB009/4 LED

2.410.000 vnđ 1.085.000 vnđ

Đèn thả bàn ăn NB685/4 LED

Đèn thả bàn ăn NB685/4 LED

2.770.000 vnđ 1.250.000 vnđ

Đèn thả bàn ăn NB643/3 LED

Đèn thả bàn ăn NB643/3 LED

2.110.000 vnđ 950.000 vnđ

Đèn thả bàn ăn NB649

Đèn thả bàn ăn NB649

1.510.000 vnđ 685.000 vnđ

Đèn thả bàn ăn NB656

Đèn thả bàn ăn NB656

1.460.000 vnđ 660.000 vnđ

Đèn thả bàn ăn NB1148/4 LED

Đèn thả bàn ăn NB1148/4 LED

2.490.000 vnđ 1.125.000 vnđ

Đèn thả bàn ăn NB1149/4 LED

Đèn thả bàn ăn NB1149/4 LED

2.490.000 vnđ 1.125.000 vnđ

Đèn thả bàn ăn NB1153B/4 LED

Đèn thả bàn ăn NB1153B/4 LED

2.460.000 vnđ 1.107.000 vnđ

Đèn thả bàn ăn NB1153A/4 LED

Đèn thả bàn ăn NB1153A/4 LED

2.460.000 vnđ 1.107.000 vnđ

Đèn thả bàn ăn NB859/34 LED

Đèn thả bàn ăn NB859/34 LED

2.630.000 vnđ 1.190.000 vnđ

Đèn thả bàn ăn NB766/4A LED

Đèn thả bàn ăn NB766/4A LED

2.250.000 vnđ 1.020.000 vnđ

Đèn thả bàn ăn NB766/4B LED

Đèn thả bàn ăn NB766/4B LED

2.250.000 vnđ 1.020.000 vnđ

Đèn thả bàn ăn NB754/4A LED

Đèn thả bàn ăn NB754/4A LED

2.450.000 vnđ 1.110.000 vnđ

Đèn thả bàn ăn NB301/4 LED

Đèn thả bàn ăn NB301/4 LED

1.460.000 vnđ 730.000 vnđ

Đèn thả bàn ăn NB888/4 LED

Đèn thả bàn ăn NB888/4 LED

1.650.000 vnđ 750.000 vnđ

Đèn thả bàn ăn NB1308/4 LED

Đèn thả bàn ăn NB1308/4 LED

1.650.000 vnđ 750.000 vnđ

Đèn thả bàn ăn NB862/4 LED

Đèn thả bàn ăn NB862/4 LED

1.670.000 vnđ 760.000 vnđ

Đèn thả bàn ăn NB1374/4 LED

Đèn thả bàn ăn NB1374/4 LED

1.410.000 vnđ 705.000 vnđ

Đèn thả bàn ăn NB1409/4 LED

Đèn thả bàn ăn NB1409/4 LED

1.330.000 vnđ 665.000 vnđ

Đèn thả bàn ăn NB1361/4 LED

Đèn thả bàn ăn NB1361/4 LED

1.650.000 vnđ 750.000 vnđ

Đèn thả bàn ăn NB1268/3 LED

Đèn thả bàn ăn NB1268/3 LED

1.660.000 vnđ 750.000 vnđ

Đèn thả bàn ăn NB1262/3 LED

Đèn thả bàn ăn NB1262/3 LED

2.050.000 vnđ 930.000 vnđ

Đèn thả bàn ăn NB1262/3 LED

Đèn thả bàn ăn NB1262/3 LED

2.050.000 vnđ 930.000 vnđ

Đèn thả bàn ăn NB212/4 LED

Đèn thả bàn ăn NB212/4 LED

1.550.000 vnđ 775.000 vnđ

Đèn thả bàn ăn NB214/4 LED

Đèn thả bàn ăn NB214/4 LED

1.810.000 vnđ 815.000 vnđ

Đèn thả bàn ăn NB112/4 LED

Đèn thả bàn ăn NB112/4 LED

1.830.000 vnđ 830.000 vnđ

Đèn thả bàn ăn NB113/4 LED

Đèn thả bàn ăn NB113/4 LED

1.830.000 vnđ 1.275.000 vnđ

Đèn thả bàn ăn NB2930/4B LED

Đèn thả bàn ăn NB2930/4B LED

2.480.000 vnđ 1.116.000 vnđ

Đèn thả bàn ăn NB2930/4A LED

Đèn thả bàn ăn NB2930/4A LED

2.480.000 vnđ 1.116.000 vnđ

Đèn thả bàn ăn NB1151/3

Đèn thả bàn ăn NB1151/3

1.170.000 vnđ 585.000 vnđ

Đèn thả bàn ăn NB7128/3 LED

Đèn thả bàn ăn NB7128/3 LED

1.120.000 vnđ 560.000 vnđ

Đèn thả bàn ăn NB1626/3 LED

Đèn thả bàn ăn NB1626/3 LED

1.220.000 vnđ 610.000 vnđ

Đèn thả bàn ăn NB1627/3 LED

Đèn thả bàn ăn NB1627/3 LED

1.220.000 vnđ 610.000 vnđ

Đèn thả bàn ăn NB7372/3

Đèn thả bàn ăn NB7372/3

1.050.000 vnđ 525.000 vnđ

Đèn thả bàn ăn NB7283/3

Đèn thả bàn ăn NB7283/3

1.010.000 vnđ 505.000 vnđ

Đèn thả bàn ăn NB5028/3 LED

Đèn thả bàn ăn NB5028/3 LED

1.320.000 vnđ 660.000 vnđ

Đèn thả bàn ăn NB1161/3 LED

Đèn thả bàn ăn NB1161/3 LED

965.000 vnđ 483.000 vnđ

Đèn thả bàn ăn NB6006/4 LED

Đèn thả bàn ăn NB6006/4 LED

1.460.000 vnđ 730.000 vnđ

Đèn thả bàn ăn NB378/3 LED

Đèn thả bàn ăn NB378/3 LED

1.160.000 vnđ 580.000 vnđ

Đèn thả bàn ăn NB308/3

Đèn thả bàn ăn NB308/3

608.000 vnđ 304.000 vnđ

Đèn thả bàn ăn NB301/3

Đèn thả bàn ăn NB301/3

608.000 vnđ 304.000 vnđ

Đèn thả bàn ăn NB384/3

Đèn thả bàn ăn NB384/3

608.000 vnđ 304.000 vnđ

Đèn thả bàn ăn NB386/3

Đèn thả bàn ăn NB386/3

608.000 vnđ 304.000 vnđ

Đèn thả bàn ăn NB302/3

Đèn thả bàn ăn NB302/3

608.000 vnđ 304.000 vnđ

Đèn thả bàn ăn NB303/3

Đèn thả bàn ăn NB303/3

608.000 vnđ 304.000 vnđ

Đèn thả bàn ăn NB331/3

Đèn thả bàn ăn NB331/3

608.000 vnđ 304.000 vnđ

Đèn thả bàn ăn NB329/3

Đèn thả bàn ăn NB329/3

608.000 vnđ 304.000 vnđ

Đèn thả bàn ăn NB383/3

Đèn thả bàn ăn NB383/3

509.000 vnđ 255.000 vnđ

Đèn thả bàn ăn NB2061/3

Đèn thả bàn ăn NB2061/3

1.250.000 vnđ 625.000 vnđ

Đèn thả bàn ăn NB2066/3

Đèn thả bàn ăn NB2066/3

1.350.000 vnđ 610.000 vnđ

Đèn thả bàn ăn NB9597/3 LED

Đèn thả bàn ăn NB9597/3 LED

1.560.000 vnđ 780.000 vnđ

Đèn thả bàn ăn NB9648/3 LED

Đèn thả bàn ăn NB9648/3 LED

2.800.000 vnđ 1.260.000 vnđ

Đèn thả bàn ăn NB310/4 LED

Đèn thả bàn ăn NB310/4 LED

1.900.000 vnđ 855.000 vnđ

Đèn thả bàn ăn NB9599/6 LED

Đèn thả bàn ăn NB9599/6 LED

3.070.000 vnđ 1.385.000 vnđ

Đèn thả bàn ăn NB9599/3 LED

Đèn thả bàn ăn NB9599/3 LED

1.760.000 vnđ 792.000 vnđ

Đèn thả bàn ăn NB8225 LED

Đèn thả bàn ăn NB8225 LED

3.510.000 vnđ 1.580.000 vnđ

Đèn thả bàn ăn NB8317 LED

Đèn thả bàn ăn NB8317 LED

2.630.000 vnđ 1.315.000 vnđ

Đèn thả bàn ăn NB66941 LED

Đèn thả bàn ăn NB66941 LED

4.490.000 vnđ 2.025.000 vnđ

Đèn thả bàn ăn NB9672 LED

Đèn thả bàn ăn NB9672 LED

1.990.000 vnđ 995.000 vnđ

Đèn thả bàn ăn NB8326B LED

Đèn thả bàn ăn NB8326B LED

3.720.000 vnđ 1.860.000 vnđ

Đèn thả bàn ăn NB8326A LED

Đèn thả bàn ăn NB8326A LED

2.770.000 vnđ 1.385.000 vnđ

Đèn thả bàn ăn NB391

Đèn thả bàn ăn NB391

948.000 vnđ 474.000 vnđ

Đèn thả bàn ăn NB392

Đèn thả bàn ăn NB392

985.000 vnđ 495.000 vnđ

Đèn thả bàn ăn NB388/3

Đèn thả bàn ăn NB388/3

941.000 vnđ 471.000 vnđ

Đèn thả bàn ăn NB7682/1

Đèn thả bàn ăn NB7682/1

495.000 vnđ 275.000 vnđ

Đèn thả bàn ăn NB7682/3

Đèn thả bàn ăn NB7682/3

1.360.000 vnđ 680.000 vnđ

Đèn thả bàn ăn NB7907/1

Đèn thả bàn ăn NB7907/1

496.000 vnđ 275.000 vnđ

Đèn thả bàn ăn NB7907/3

Đèn thả bàn ăn NB7907/3

1.280.000 vnđ 640.000 vnđ

Đèn thả bàn ăn NB389/3

Đèn thả bàn ăn NB389/3

1.020.000 vnđ 510.000 vnđ

Đèn Treo Bàn Ăn HH-LB3090888

Đèn Treo Bàn Ăn HH-LB3090888

5.530.000 vnđ 3.318.000 vnđ

Đèn Treo Bàn Ăn HH-LM101888

Đèn Treo Bàn Ăn HH-LM101888

4.620.000 vnđ 2.272.000 vnđ

Đèn Treo Bàn Ăn HH-LB1050388

Đèn Treo Bàn Ăn HH-LB1050388

2.240.000 vnđ 1.344.000 vnđ

Đèn Treo Bàn Ăn HH-LB1050188 8W

Đèn Treo Bàn Ăn HH-LB1050188 8W

5.610.000 vnđ 3.366.000 vnđ

Đèn Treo Bàn Ăn HH-LB1050288 8W

Đèn Treo Bàn Ăn HH-LB1050288 8W

5.610.000 vnđ 3.366.000 vnđ

Đèn Treo Bàn Ăn HH-LA202988 32W

Đèn Treo Bàn Ăn HH-LA202988 32W

6.910.000 vnđ 4.146.000 vnđ

Đèn Treo Bàn Ăn HH-LA606188 64W

Đèn Treo Bàn Ăn HH-LA606188 64W

13.850.000 vnđ 8.310.000 vnđ

Đèn Treo Bàn Ăn HH-LB1090388 17W

Đèn Treo Bàn Ăn HH-LB1090388 17W

5.910.000 vnđ 3.546.000 vnđ

Đèn Treo Bàn Ăn HH-LB1090588 17W

Đèn Treo Bàn Ăn HH-LB1090588 17W

5.910.000 vnđ 3.546.000 vnđ

Đèn Treo Bàn Ăn HH-LB1150188 19W

Đèn Treo Bàn Ăn HH-LB1150188 19W

13.310.000 vnđ 7.986.000 vnđ

Đèn Thả Trần DPL-7V 7W MPE

Đèn Thả Trần DPL-7V 7W MPE

596.000 vnđ 328.000 vnđ

Đèn Thả Trần DPL-12V 12W MPE

Đèn Thả Trần DPL-12V 12W MPE

737.000 vnđ 406.000 vnđ

Đèn Thả Trần DPL-20V 20W MPE

Đèn Thả Trần DPL-20V 20W MPE

1.060.000 vnđ 585.000 vnđ

Đèn Thả Trần DPL-30V 30W MPE

Đèn Thả Trần DPL-30V 30W MPE

1.290.000 vnđ 710.000 vnđ

Chat facebook