Thiết bị điện giá sỉ, thiết bị vệ sinh giá sỉ, thiết bị chiếu sáng giá sỉ

Thiết bị điện giá sỉ, thiết bị vệ sinh giá sỉ, thiết bị chiếu sáng giá sỉ

Thiết bị điện giá sỉ, thiết bị vệ sinh giá sỉ, thiết bị chiếu sáng giá sỉ

0
Connect: ĐIỆN NƯỚC QUỐC DŨNG - FANPAGE ĐIỆN NƯỚC QUỐC DŨNG - CHANEL
Tag: 'Daphaco'

Dây CV 1.0 – DAPHACO – 100m

Dây CV 1.0 – DAPHACO – 100m

344.000 vnđ 293.000 vnđ

Dây CV 1.5 – DAPHACO – 100m

Dây CV 1.5 – DAPHACO – 100m

471.000 vnđ 401.000 vnđ

Dây CV 2.0 – DAPHACO – 100m

Dây CV 2.0 – DAPHACO – 100m

611.000 vnđ 520.000 vnđ

Dây CV 2.5 – DAPHACO – 100m

Dây CV 2.5 – DAPHACO – 100m

768.000 vnđ 653.000 vnđ

Dây Fa 2x1.5 - 100M

Dây Fa 2x1.5 - 100M

728.000 vnđ 728.000 vnđ

Dây Fa 2x2.5 - 100M

Dây Fa 2x2.5 - 100M

1.129.000 vnđ 1.129.000 vnđ

Chat facebook