Thiết bị điện giá sỉ, thiết bị vệ sinh giá sỉ, thiết bị chiếu sáng giá sỉ

Thiết bị điện giá sỉ, thiết bị vệ sinh giá sỉ, thiết bị chiếu sáng giá sỉ

Thiết bị điện giá sỉ, thiết bị vệ sinh giá sỉ, thiết bị chiếu sáng giá sỉ

0
Connect: ĐIỆN NƯỚC QUỐC DŨNG - FANPAGE ĐIỆN NƯỚC QUỐC DŨNG - CHANEL
Tag: 'Daphaco'

Dây CV 1.0 – DAPHACO – 100m

Dây CV 1.0 – DAPHACO – 100m

283.000 vnđ 213.000 vnđ

Dây CV 1.5 – DAPHACO – 100m

Dây CV 1.5 – DAPHACO – 100m

338.000 vnđ 254.000 vnđ

Dây CV 2.0 – DAPHACO – 100m

Dây CV 2.0 – DAPHACO – 100m

514.000 vnđ 386.000 vnđ

Dây CV 2.5 – DAPHACO – 100m

Dây CV 2.5 – DAPHACO – 100m

636.000 vnđ 478.000 vnđ

Dây Fa 2x1.5 - 100M

Dây Fa 2x1.5 - 100M

728.000 vnđ 550.000 vnđ

Dây Fa 2x2.5 - 100M

Dây Fa 2x2.5 - 100M

1.129.000 vnđ 850.000 vnđ

Chat facebook