Thiết bị điện giá sỉ, thiết bị vệ sinh giá sỉ, thiết bị chiếu sáng giá sỉ

Thiết bị điện giá sỉ, thiết bị vệ sinh giá sỉ, thiết bị chiếu sáng giá sỉ

Thiết bị điện giá sỉ, thiết bị vệ sinh giá sỉ, thiết bị chiếu sáng giá sỉ

0
Connect: ĐIỆN NƯỚC QUỐC DŨNG - FANPAGE ĐIỆN NƯỚC QUỐC DŨNG - CHANEL
Tag: 'LED 3 chế độ'

Đèn LED Bulb 9W 3 chế độ

Đèn LED Bulb 9W 3 chế độ

121.000 vnđ 69.000 vnđ

Giá:

Giá:

Đèn downlight led AFC 442 3C 7W

Đèn downlight led AFC 442 3C 7W

266.000 vnđ 147.000 vnđ

Đèn downlight led AFC 442 3C 9W

Đèn downlight led AFC 442 3C 9W

300.000 vnđ 165.000 vnđ

Đèn downlight led AFC 442 3C 12W

Đèn downlight led AFC 442 3C 12W

340.000 vnđ 187.000 vnđ

Đèn downlight led AFC 433 3C 7W

Đèn downlight led AFC 433 3C 7W

276.000 vnđ 152.000 vnđ

Đèn downlight led AFC 433 3C 9W

Đèn downlight led AFC 433 3C 9W

310.000 vnđ 171.000 vnđ

Đèn downlight led AFC 433 3C 12W

Đèn downlight led AFC 433 3C 12W

360.000 vnđ 198.000 vnđ

Đèn downlight led AFC 435T 3C 7W

Đèn downlight led AFC 435T 3C 7W

276.000 vnđ 152.000 vnđ

Đèn downlight led AFC 435T 3C 9W

Đèn downlight led AFC 435T 3C 9W

310.000 vnđ 171.000 vnđ

Đèn downlight led AFC 435T 3C 12W

Đèn downlight led AFC 435T 3C 12W

360.000 vnđ 198.000 vnđ

Đèn downlight led AFC 437V 7W 3C

Đèn downlight led AFC 437V 7W 3C

296.000 vnđ 163.000 vnđ

Đèn downlight led AFC 437V 9W 3C

Đèn downlight led AFC 437V 9W 3C

320.000 vnđ 176.000 vnđ

Đèn downlight led AFC 437V 12W 3C

Đèn downlight led AFC 437V 12W 3C

376.000 vnđ 207.000 vnđ

Đèn downlight led AFC 437 7W 3C

Đèn downlight led AFC 437 7W 3C

296.000 vnđ 163.000 vnđ

Đèn downlight led AFC 437 9W 3C

Đèn downlight led AFC 437 9W 3C

320.000 vnđ 176.000 vnđ

Đèn downlight led AFC 437 12W 3C

Đèn downlight led AFC 437 12W 3C

376.000 vnđ 207.000 vnđ

Chat facebook