Thiết bị điện giá sỉ, thiết bị vệ sinh giá sỉ, thiết bị chiếu sáng giá sỉ

Thiết bị điện giá sỉ, thiết bị vệ sinh giá sỉ, thiết bị chiếu sáng giá sỉ

Thiết bị điện giá sỉ, thiết bị vệ sinh giá sỉ, thiết bị chiếu sáng giá sỉ

0
Connect: ĐIỆN NƯỚC QUỐC DŨNG - FANPAGE ĐIỆN NƯỚC QUỐC DŨNG - CHANEL
Tag: 'LED Downlight'

Đèn downlight led AFC 318/2 LED 12W

Đèn downlight led AFC 318/2 LED 12W

800.000 vnđ 440.000 vnđ

Đèn downlight led AFC 318/1 LED 12W

Đèn downlight led AFC 318/1 LED 12W

400.000 vnđ 220.000 vnđ

Đèn downlight led AFC 318/2 LED 7W

Đèn downlight led AFC 318/2 LED 7W

610.000 vnđ 336.000 vnđ

Đèn downlight led AFC 318/1 LED 7W

Đèn downlight led AFC 318/1 LED 7W

305.000 vnđ 168.000 vnđ

Đèn downlight led AFC 754/2 LED 9W

Đèn downlight led AFC 754/2 LED 9W

465.000 vnđ 256.000 vnđ

Đèn downlight led AFC 754/1 LED 9W

Đèn downlight led AFC 754/1 LED 9W

232.000 vnđ 128.000 vnđ

Đèn downlight led AFC 511B LED 7W

Đèn downlight led AFC 511B LED 7W

290.000 vnđ 160.000 vnđ

Đèn downlight led  AFC 511 LED 7W

Đèn downlight led AFC 511 LED 7W

290.000 vnđ 160.000 vnđ

Đèn downlight led AFC 528V 12W

Đèn downlight led AFC 528V 12W

298.000 vnđ 164.000 vnđ

Đèn downlight led AFC 528V 9W

Đèn downlight led AFC 528V 9W

250.000 vnđ 138.000 vnđ

Đèn downlight led AFC 528V 7W

Đèn downlight led AFC 528V 7W

188.000 vnđ 104.000 vnđ

Đèn downlight led AFC 528B 7W

Đèn downlight led AFC 528B 7W

188.000 vnđ 104.000 vnđ

Đèn downlight led AFC 528A 7W

Đèn downlight led AFC 528A 7W

175.000 vnđ 97.000 vnđ

Đèn downlight led AFC 634/2 LED 2W x2

Đèn downlight led AFC 634/2 LED 2W x2

350.000 vnđ 193.000 vnđ

Đèn downlight led AFC LED PULY 06 10W

Đèn downlight led AFC LED PULY 06 10W

740.000 vnđ 407.000 vnđ

Đèn downlight led  AFC LED PULY 05 10W

Đèn downlight led AFC LED PULY 05 10W

370.000 vnđ 204.000 vnđ

Đèn downlight led AFC LED PULY 04 10W

Đèn downlight led AFC LED PULY 04 10W

370.000 vnđ 204.000 vnđ

Đèn downlight led AFC LED PULY 03 10W

Đèn downlight led AFC LED PULY 03 10W

370.000 vnđ 204.000 vnđ

Đèn downlight led AFC LED PULY 02 10W

Đèn downlight led AFC LED PULY 02 10W

370.000 vnđ 204.000 vnđ

Đèn downlight led AFC LED PULY 01 10W

Đèn downlight led AFC LED PULY 01 10W

370.000 vnđ 204.000 vnđ

Đèn downlight led AFC 727 LED 18W

Đèn downlight led AFC 727 LED 18W

440.000 vnđ 242.000 vnđ

Đèn downlight led AFC 727 LED 12W

Đèn downlight led AFC 727 LED 12W

320.000 vnđ 176.000 vnđ

Đèn downlight led AFC 525C LED 12W

Đèn downlight led AFC 525C LED 12W

295.000 vnđ 163.000 vnđ

Đèn downlight ledAFC 525B LED 12W

Đèn downlight ledAFC 525B LED 12W

290.000 vnđ 160.000 vnđ

Đèn downlight ledAFC 525A LED 12W

Đèn downlight ledAFC 525A LED 12W

290.000 vnđ 160.000 vnđ

Đèn downlight led AFC 525C LED 7W

Đèn downlight led AFC 525C LED 7W

188.000 vnđ 104.000 vnđ

Đèn downlight led AFC 525B LED 7W

Đèn downlight led AFC 525B LED 7W

188.000 vnđ 104.000 vnđ

Đèn downlight led AFC 525A LED 7W

Đèn downlight led AFC 525A LED 7W

188.000 vnđ 104.000 vnđ

Đèn downlight led AFC 668A LED 15W

Đèn downlight led AFC 668A LED 15W

388.000 vnđ 214.000 vnđ

Đèn downlight led AFC 668A LED 12W

Đèn downlight led AFC 668A LED 12W

298.000 vnđ 164.000 vnđ

Đèn downlight ledAFC 668A LED 9W

Đèn downlight ledAFC 668A LED 9W

264.000 vnđ 146.000 vnđ

Đèn downlight led AFC 668A LED 5W

Đèn downlight led AFC 668A LED 5W

198.000 vnđ 109.000 vnđ

Đèn downlight led AFC 440V LED 9W

Đèn downlight led AFC 440V LED 9W

295.000 vnđ 163.000 vnđ

Đèn downlight led AFC 440D LED 9W

Đèn downlight led AFC 440D LED 9W

295.000 vnđ 163.000 vnđ

Đèn downlight led AFC 440C LED 9W

Đèn downlight led AFC 440C LED 9W

295.000 vnđ 163.000 vnđ

Đèn downlight led AFC 439 LED 9W

Đèn downlight led AFC 439 LED 9W

420.000 vnđ 231.000 vnđ

Đèn downlight led AFC 438 LED 12W

Đèn downlight led AFC 438 LED 12W

340.000 vnđ 187.000 vnđ

Đèn downlight led AFC 438 LED 9W

Đèn downlight led AFC 438 LED 9W

295.000 vnđ 163.000 vnđ

Đèn downlight led AFC 438 LED 7W

Đèn downlight led AFC 438 LED 7W

245.000 vnđ 135.000 vnđ

Đèn downlight led AFC 437 LED 12W

Đèn downlight led AFC 437 LED 12W

310.000 vnđ 171.000 vnđ

Đèn downlight led AFC 437 LED 9W

Đèn downlight led AFC 437 LED 9W

260.000 vnđ 143.000 vnđ

Đèn downlight led AFC 437 LED 7W

Đèn downlight led AFC 437 LED 7W

215.000 vnđ 119.000 vnđ

Đèn downlight led AFC 436 LED 12W

Đèn downlight led AFC 436 LED 12W

298.000 vnđ 164.000 vnđ

Đèn downlight led AFC 436 LED 9W

Đèn downlight led AFC 436 LED 9W

250.000 vnđ 138.000 vnđ

Đèn downlight led AFC 436 LED 7W

Đèn downlight led AFC 436 LED 7W

188.000 vnđ 104.000 vnđ

Đèn downlight led AFC 435T LED 12W

Đèn downlight led AFC 435T LED 12W

298.000 vnđ 164.000 vnđ

Đèn downlight led AFC 435T LED 9W

Đèn downlight led AFC 435T LED 9W

250.000 vnđ 138.000 vnđ

Đèn downlight led AFC 435T LED 7W

Đèn downlight led AFC 435T LED 7W

188.000 vnđ 104.000 vnđ

Đèn downlight led AFC 435V LED 12W

Đèn downlight led AFC 435V LED 12W

298.000 vnđ 164.000 vnđ

Đèn downlight led AFC 435V LED 9W

Đèn downlight led AFC 435V LED 9W

250.000 vnđ 138.000 vnđ

Đèn downlight led AFC 435V LED 7W

Đèn downlight led AFC 435V LED 7W

188.000 vnđ 104.000 vnđ

Đèn downlight led AFC 435B LED 12W

Đèn downlight led AFC 435B LED 12W

298.000 vnđ 164.000 vnđ

Đèn downlight led AFC 435B LED 9W

Đèn downlight led AFC 435B LED 9W

250.000 vnđ 138.000 vnđ

Đèn downlight led AFC 435B LED 7W

Đèn downlight led AFC 435B LED 7W

188.000 vnđ 104.000 vnđ

Đèn downlight led AFC 434 LED 12W

Đèn downlight led AFC 434 LED 12W

288.000 vnđ 159.000 vnđ

Đèn downlight led AFC 434 LED 9W

Đèn downlight led AFC 434 LED 9W

240.000 vnđ 132.000 vnđ

Đèn downlight led AFC 434 LED 7W

Đèn downlight led AFC 434 LED 7W

188.000 vnđ 104.000 vnđ

Đèn downlight led AFC 433 LED 12W

Đèn downlight led AFC 433 LED 12W

298.000 vnđ 164.000 vnđ

Đèn downlight led AFC 433 LED 9W

Đèn downlight led AFC 433 LED 9W

250.000 vnđ 138.000 vnđ

Đèn downlight led AFC 433 LED 7W

Đèn downlight led AFC 433 LED 7W

188.000 vnđ 104.000 vnđ

Đèn downlight led AFC 729 LED 24W

Đèn downlight led AFC 729 LED 24W

760.000 vnđ 418.000 vnđ

Đèn downlight led AFC 729 LED 18W

Đèn downlight led AFC 729 LED 18W

560.000 vnđ 308.000 vnđ

Đèn downlight led AFC 729 LED 12W

Đèn downlight led AFC 729 LED 12W

430.000 vnđ 237.000 vnđ

Đèn downlight led AFC 725 LED 12W

Đèn downlight led AFC 725 LED 12W

410.000 vnđ 226.000 vnđ

Đèn downlight led AFC 726 LED 24W

Đèn downlight led AFC 726 LED 24W

650.000 vnđ 358.000 vnđ

Đèn downlight led AFC 728 LED 24W

Đèn downlight led AFC 728 LED 24W

760.000 vnđ 418.000 vnđ

Đèn downlight led AFC 728 LED 15W

Đèn downlight led AFC 728 LED 15W

560.000 vnđ 308.000 vnđ

Đèn downlight led AFC 730/1 LED 12W

Đèn downlight led AFC 730/1 LED 12W

530.000 vnđ 292.000 vnđ

Đèn downlight led AFC 726 LED 15W

Đèn downlight led AFC 726 LED 15W

430.000 vnđ 237.000 vnđ

Đèn downlight led AFC 530C 12W 1C

Đèn downlight led AFC 530C 12W 1C

310.000 vnđ 171.000 vnđ

Đèn downlight led AFC 530C 7WB 1C

Đèn downlight led AFC 530C 7WB 1C

246.000 vnđ 156.000 vnđ

Đèn downlight led AFC 530C 7WA 1C

Đèn downlight led AFC 530C 7WA 1C

188.000 vnđ 104.000 vnđ

Đèn downlight led AFC 530A 12W 1C

Đèn downlight led AFC 530A 12W 1C

310.000 vnđ 171.000 vnđ

Đèn downlight led AFC 530A 7WB 1C

Đèn downlight led AFC 530A 7WB 1C

246.000 vnđ 156.000 vnđ

Đèn downlight led AFC 530A 7WA 1C

Đèn downlight led AFC 530A 7WA 1C

188.000 vnđ 104.000 vnđ

Đèn downlight led AFC 629 LED 3W

Đèn downlight led AFC 629 LED 3W

220.000 vnđ 121.000 vnđ

Đèn downlight led AFC 624 LED 3W

Đèn downlight led AFC 624 LED 3W

220.000 vnđ 121.000 vnđ

Đèn downlight led AFC 623 LED 3W

Đèn downlight led AFC 623 LED 3W

196.000 vnđ 108.000 vnđ

Đèn downlight led AFC 637 LED 3W

Đèn downlight led AFC 637 LED 3W

166.000 vnđ 92.000 vnđ

Đèn downlight led AFC 636 LED 3W

Đèn downlight led AFC 636 LED 3W

166.000 vnđ 92.000 vnđ

Đèn downlight led AFC 635D LED 3W

Đèn downlight led AFC 635D LED 3W

166.000 vnđ 92.000 vnđ

Đèn downlight led AFC 635T LED 3W

Đèn downlight led AFC 635T LED 3W

166.000 vnđ 92.000 vnđ

Đèn downlight led AFC 771V/2 7W

Đèn downlight led AFC 771V/2 7W

656.000 vnđ 361.000 vnđ

Đèn downlight led AFC 771V/1 7W

Đèn downlight led AFC 771V/1 7W

328.000 vnđ 181.000 vnđ

Đèn downlight led AFC 771V/2 3W

Đèn downlight led AFC 771V/2 3W

438.000 vnđ 241.000 vnđ

Đèn downlight led AFC 771V/1 3W

Đèn downlight led AFC 771V/1 3W

230.000 vnđ 127.000 vnđ

Đèn downlight led AFC 771T/2 7W

Đèn downlight led AFC 771T/2 7W

656.000 vnđ 361.000 vnđ

Đèn downlight led AFC 771T/1 7W

Đèn downlight led AFC 771T/1 7W

328.000 vnđ 181.000 vnđ

Đèn downlight led AFC 771T/2 3W

Đèn downlight led AFC 771T/2 3W

438.000 vnđ 241.000 vnđ

Đèn downlight led AFC 771T/1 3W

Đèn downlight led AFC 771T/1 3W

230.000 vnđ 127.000 vnđ

Đèn downlight led AFC 771B/2 7W

Đèn downlight led AFC 771B/2 7W

656.000 vnđ 361.000 vnđ

Đèn downlight led AFC 771B/1 7W

Đèn downlight led AFC 771B/1 7W

328.000 vnđ 181.000 vnđ

Đèn downlight led AFC 521 5W

Đèn downlight led AFC 521 5W

240.000 vnđ 132.000 vnđ

Đèn downlight led AFC 757/1 12W

Đèn downlight led AFC 757/1 12W

380.000 vnđ 209.000 vnđ

Đèn downlight led AFC 722 12W

Đèn downlight led AFC 722 12W

380.000 vnđ 209.000 vnđ

Đèn downlight led AFC 721 12W

Đèn downlight led AFC 721 12W

398.000 vnđ 209.000 vnđ

Đèn downlight led AFC 715 7W

Đèn downlight led AFC 715 7W

400.000 vnđ 220.000 vnđ

Đèn downlight led AFC 720 7W

Đèn downlight led AFC 720 7W

460.000 vnđ 253.000 vnđ

Đèn downlight led AFC 719 12W

Đèn downlight led AFC 719 12W

350.000 vnđ 193.000 vnđ

Đèn downlight led AFC 718 12W

Đèn downlight led AFC 718 12W

440.000 vnđ 242.000 vnđ

Đèn downlight led AFC 717 12W

Đèn downlight led AFC 717 12W

440.000 vnđ 242.000 vnđ

Đèn downlight led AFC 716 12W

Đèn downlight led AFC 716 12W

440.000 vnđ 242.000 vnđ

Đèn downlight led AFC 668 3D 12W

Đèn downlight led AFC 668 3D 12W

298.000 vnđ 164.000 vnđ

Đèn downlight led AFC 668 3D 9W

Đèn downlight led AFC 668 3D 9W

264.000 vnđ 146.000 vnđ

Đèn downlight led AFC 668 3D 6W

Đèn downlight led AFC 668 3D 6W

206.000 vnđ 114.000 vnđ

Đèn downlight led AFC 668 3D 4W

Đèn downlight led AFC 668 3D 4W

188.000 vnđ 104.000 vnđ

Đèn downlight led AFC 431 7W

Đèn downlight led AFC 431 7W

188.000 vnđ 104.000 vnđ

Đèn downlight led AFC 430 7W

Đèn downlight led AFC 430 7W

188.000 vnđ 104.000 vnđ

Đèn downlight led AFC 428 12W

Đèn downlight led AFC 428 12W

290.000 vnđ 160.000 vnđ

Đèn downlight led AFC 428 9W

Đèn downlight led AFC 428 9W

250.000 vnđ 138.000 vnđ

Đèn downlight led AFC 426 12W

Đèn downlight led AFC 426 12W

290.000 vnđ 160.000 vnđ

Đèn downlight led AFC 426 9W

Đèn downlight led AFC 426 9W

250.000 vnđ 138.000 vnđ

Đèn downlight led AFC 425 12W

Đèn downlight led AFC 425 12W

290.000 vnđ 160.000 vnđ

Đèn downlight led AFC 425 9W

Đèn downlight led AFC 425 9W

250.000 vnđ 138.000 vnđ

Đèn downlight led AFC 424 12W

Đèn downlight led AFC 424 12W

290.000 vnđ 160.000 vnđ

Đèn downlight led AFC 424 9W

Đèn downlight led AFC 424 9W

250.000 vnđ 138.000 vnđ

Đèn downlight led AFC 423 12W

Đèn downlight led AFC 423 12W

290.000 vnđ 160.000 vnđ

Đèn downlight led AFC 423 9W

Đèn downlight led AFC 423 9W

250.000 vnđ 138.000 vnđ

Đèn downlight led AFC 517 LED 12W

Đèn downlight led AFC 517 LED 12W

450.000 vnđ 248.000 vnđ

Đèn downlight led AFC 517 LED 7W

Đèn downlight led AFC 517 LED 7W

300.000 vnđ 165.000 vnđ

Đèn downlight led AFC 516 LED 12W

Đèn downlight led AFC 516 LED 12W

450.000 vnđ 248.000 vnđ

Đèn downlight led AFC 516 LED 7W

Đèn downlight led AFC 516 LED 7W

300.000 vnđ 165.000 vnđ

Đèn downlight led AFC 515 LED 12W

Đèn downlight led AFC 515 LED 12W

450.000 vnđ 248.000 vnđ

Đèn downlight led AFC 515 LED 7W

Đèn downlight led AFC 515 LED 7W

300.000 vnđ 165.000 vnđ

Đèn downlight led AFC 514 LED 12W

Đèn downlight led AFC 514 LED 12W

450.000 vnđ 248.000 vnđ

Đèn downlight led AFC 514 LED 7W

Đèn downlight led AFC 514 LED 7W

300.000 vnđ 165.000 vnđ

Đèn downlight led AFC 669 LED 15W 1C

Đèn downlight led AFC 669 LED 15W 1C

340.000 vnđ 187.000 vnđ

Đèn downlight led AFC 668 LED 18W

Đèn downlight led AFC 668 LED 18W

390.000 vnđ 215.000 vnđ

Đèn downlight led AFC 668 LED 15W

Đèn downlight led AFC 668 LED 15W

330.000 vnđ 182.000 vnđ

Đèn downlight led AFC 628 LED 3W

Đèn downlight led AFC 628 LED 3W

196.000 vnđ 108.000 vnđ

Đèn downlight led AFC 627 LED 3W

Đèn downlight led AFC 627 LED 3W

196.000 vnđ 108.000 vnđ

Đèn downlight led AFC 756/2 3W

Đèn downlight led AFC 756/2 3W

500.000 vnđ 275.000 vnđ

Đèn downlight led AFC 756/1 3W

Đèn downlight led AFC 756/1 3W

250.000 vnđ 138.000 vnđ

Đèn downlight led AFC 675 12W 1C

Đèn downlight led AFC 675 12W 1C

290.000 vnđ 160.000 vnđ

Đèn downlight led AFC 675 9W 1C

Đèn downlight led AFC 675 9W 1C

240.000 vnđ 132.000 vnđ

Đèn downlight led AFC 675 7W 1C

Đèn downlight led AFC 675 7W 1C

188.000 vnđ 104.000 vnđ

Đèn downlight led AFC 676 12W 1C

Đèn downlight led AFC 676 12W 1C

290.000 vnđ 160.000 vnđ

Đèn downlight led AFC 676 9W 1C

Đèn downlight led AFC 676 9W 1C

240.000 vnđ 132.000 vnđ

Giá:

Đèn downlight led AFC 676 7W 1C

Đèn downlight led AFC 676 7W 1C

188.000 vnđ 104.000 vnđ

Đèn downlight led  AFC 429 7W 1C

Đèn downlight led AFC 429 7W 1C

188.000 vnđ 104.000 vnđ

Đèn downlight led AFC 428 7W 1C

Đèn downlight led AFC 428 7W 1C

188.000 vnđ 104.000 vnđ

Đèn downlight led AFC 427 7W 1C

Đèn downlight led AFC 427 7W 1C

188.000 vnđ 104.000 vnđ

Đèn downlight led AFC 426 7W 1C

Đèn downlight led AFC 426 7W 1C

188.000 vnđ 104.000 vnđ

Đèn downlight led AFC 425 7W 1C

Đèn downlight led AFC 425 7W 1C

188.000 vnđ 104.000 vnđ

Đèn downlight led AFC 424 7W 1C

Đèn downlight led AFC 424 7W 1C

188.000 vnđ 104.000 vnđ

Đèn downlight led AFC 423 7W 1C

Đèn downlight led AFC 423 7W 1C

188.000 vnđ 104.000 vnđ

Đèn downlight led AFC 421 7W 1C

Đèn downlight led AFC 421 7W 1C

188.000 vnđ 104.000 vnđ

Đèn downlight led AFC 674 12W 1C

Đèn downlight led AFC 674 12W 1C

250.000 vnđ 138.000 vnđ

Đèn downlight led AFC 674 9W 1C

Đèn downlight led AFC 674 9W 1C

210.000 vnđ 116.000 vnđ

Đèn downlight led AFC 674 7W 1C

Đèn downlight led AFC 674 7W 1C

170.000 vnđ 94.000 vnđ

Đèn downlight led AFC 537V 12W 1C

Đèn downlight led AFC 537V 12W 1C

310.000 vnđ 171.000 vnđ

Đèn downlight led AFC 537V 7WB 1C

Đèn downlight led AFC 537V 7WB 1C

210.000 vnđ 117.000 vnđ

Đèn downlight led AFC 537V 7WA 1C

Đèn downlight led AFC 537V 7WA 1C

188.000 vnđ 104.000 vnđ

Đèn downlight led AFC 536D 12W 1C

Đèn downlight led AFC 536D 12W 1C

310.000 vnđ 171.000 vnđ

Đèn downlight led AFC 536D 7WB 1C

Đèn downlight led AFC 536D 7WB 1C

210.000 vnđ 116.000 vnđ

Đèn downlight led AFC 536D 7WA 1C

Đèn downlight led AFC 536D 7WA 1C

188.000 vnđ 104.000 vnđ

Đèn downlight led AFC 535T 12W 1C

Đèn downlight led AFC 535T 12W 1C

310.000 vnđ 171.000 vnđ

Đèn downlight led AFC 535T 7WB 1C

Đèn downlight led AFC 535T 7WB 1C

210.000 vnđ 116.000 vnđ

Đèn downlight led AFC 535T 7WA 1C

Đèn downlight led AFC 535T 7WA 1C

188.000 vnđ 104.000 vnđ

Đèn downlight led AFC 502 7W

Đèn downlight led AFC 502 7W

284.000 vnđ 157.000 vnđ

Đèn downlight led AFC 770/2 LED 7W

Đèn downlight led AFC 770/2 LED 7W

1.040.000 vnđ 572.000 vnđ

Đèn downlight led AFC 770/1 LED 7W

Đèn downlight led AFC 770/1 LED 7W

510.000 vnđ 281.000 vnđ

Đèn downlight led AFC 530T 12W 1C

Đèn downlight led AFC 530T 12W 1C

310.000 vnđ 171.000 vnđ

Đèn downlight led AFC 530T 7WB 1C

Đèn downlight led AFC 530T 7WB 1C

210.000 vnđ 116.000 vnđ

Đèn downlight led AFC 530T 7WA 1C

Đèn downlight led AFC 530T 7WA 1C

188.000 vnđ 104.000 vnđ

Đèn downlight led AFC 669 12W

Đèn downlight led AFC 669 12W

258.000 vnđ 142.000 vnđ

Đèn downlight led AFC 669 6W 1C

Đèn downlight led AFC 669 6W 1C

190.000 vnđ 105.000 vnđ

Đèn downlight led AFC 668 LED 12W

Đèn downlight led AFC 668 LED 12W

248.000 vnđ 137.000 vnđ

Đèn downlight led AFC 668 LED 9W

Đèn downlight led AFC 668 LED 9W

220.000 vnđ 121.000 vnđ

Đèn downlight led AFC 668 LED 6W

Đèn downlight led AFC 668 LED 6W

190.000 vnđ 105.000 vnđ

Đèn downlight led AFC 668 LED 4W

Đèn downlight led AFC 668 LED 4W

170.000 vnđ 94.000 vnđ

Đèn downlight led AFC 667 12W

Đèn downlight led AFC 667 12W

310.000 vnđ 171.000 vnđ

Đèn downlight led AFC 667 9W

Đèn downlight led AFC 667 9W

280.000 vnđ 154.000 vnđ

Đèn downlight led AFC 667 7W

Đèn downlight led AFC 667 7W

220.000 vnđ 121.000 vnđ

Đèn downlight led AFC 666 12W

Đèn downlight led AFC 666 12W

310.000 vnđ 171.000 vnđ

Đèn downlight led AFC 666 9W

Đèn downlight led AFC 666 9W

280.000 vnđ 154.000 vnđ

Đèn downlight led AFC 666 7W

Đèn downlight led AFC 666 7W

220.000 vnđ 121.000 vnđ

Đèn downlight led AFC 538T 12W 1C

Đèn downlight led AFC 538T 12W 1C

310.000 vnđ 171.000 vnđ

Đèn downlight led AFC 538T 7WB 1C

Đèn downlight led AFC 538T 7WB 1C

210.000 vnđ 116.000 vnđ

Đèn downlight led AFC 538T 7WA 1C

Đèn downlight led AFC 538T 7WA 1C

188.000 vnđ 104.000 vnđ

Đèn downlight led AFC 537T 12W 1C

Đèn downlight led AFC 537T 12W 1C

310.000 vnđ 171.000 vnđ

Đèn downlight led AFC 537T 7WB 1C

Đèn downlight led AFC 537T 7WB 1C

210.000 vnđ 116.000 vnđ

Đèn downlight led AFC 537T 7WA 1C

Đèn downlight led AFC 537T 7WA 1C

188.000 vnđ 104.000 vnđ

Đèn downlight led AFC 536T 12W 1C

Đèn downlight led AFC 536T 12W 1C

310.000 vnđ 171.000 vnđ

Đèn downlight led AFC 536T 7WB 1C

Đèn downlight led AFC 536T 7WB 1C

210.000 vnđ 116.000 vnđ

Đèn downlight led AFC 536T 7WA 1C

Đèn downlight led AFC 536T 7WA 1C

188.000 vnđ 104.000 vnđ

Đèn downlight led AFC 534D 12W 1C

Đèn downlight led AFC 534D 12W 1C

310.000 vnđ 171.000 vnđ

Đèn downlight led AFC 534D 7WB 1C

Đèn downlight led AFC 534D 7WB 1C

210.000 vnđ 116.000 vnđ

Đèn downlight led AFC 534D 7WA 1C

Đèn downlight led AFC 534D 7WA 1C

188.000 vnđ 104.000 vnđ

Đèn downlight led AFC 531T 12W 1C

Đèn downlight led AFC 531T 12W 1C

310.000 vnđ 171.000 vnđ

Đèn downlight led AFC 531T 7WB 1C

Đèn downlight led AFC 531T 7WB 1C

210.000 vnđ 116.000 vnđ

Đèn downlight led AFC 531T 7WA 1C

Đèn downlight led AFC 531T 7WA 1C

188.000 vnđ 104.000 vnđ

Đèn downlight led AFC 531D 12W 1C

Đèn downlight led AFC 531D 12W 1C

310.000 vnđ 171.000 vnđ

Đèn downlight led AFC 531D 7WB 1C

Đèn downlight led AFC 531D 7WB 1C

210.000 vnđ 116.000 vnđ

Đèn downlight led AFC 531D 7WA 1C

Đèn downlight led AFC 531D 7WA 1C

188.000 vnđ 104.000 vnđ

Đèn downlight led AFC 531B 12W 1C

Đèn downlight led AFC 531B 12W 1C

310.000 vnđ 171.000 vnđ

Đèn downlight led AFC 531B 7WB 1C

Đèn downlight led AFC 531B 7WB 1C

210.000 vnđ 116.000 vnđ

Đèn downlight led AFC 531B 7WA 1C

Đèn downlight led AFC 531B 7WA 1C

188.000 vnđ 104.000 vnđ

Đèn downlight led AFC 530B 12W 1C

Đèn downlight led AFC 530B 12W 1C

310.000 vnđ 171.000 vnđ

Đèn downlight led AFC 530B 7WB 1C

Đèn downlight led AFC 530B 7WB 1C

210.000 vnđ 116.000 vnđ

Đèn downlight led AFC 530B 7WA 1C

Đèn downlight led AFC 530B 7WA 1C

188.000 vnđ 104.000 vnđ

Đèn downlight led AFC 533V 12W 1C

Đèn downlight led AFC 533V 12W 1C

310.000 vnđ 171.000 vnđ

Đèn downlight led  AFC 533V 7WB 1C

Đèn downlight led AFC 533V 7WB 1C

210.000 vnđ 116.000 vnđ

Đèn downlight led AFC 533V 7WA 1C

Đèn downlight led AFC 533V 7WA 1C

188.000 vnđ 104.000 vnđ

Đèn downlight led AFC 533B 12W 1C

Đèn downlight led AFC 533B 12W 1C

310.000 vnđ 171.000 vnđ

Đèn downlight led AFC 533B 7WB 1C

Đèn downlight led AFC 533B 7WB 1C

210.000 vnđ 116.000 vnđ

Đèn downlight led AFC 533B 7WA 1C

Đèn downlight led AFC 533B 7WA 1C

188.000 vnđ 104.000 vnđ

Đèn downlight led AFC 533D 12W 1C

Đèn downlight led AFC 533D 12W 1C

310.000 vnđ 171.000 vnđ

Đèn downlight led AFC 533D 7WB 1C

Đèn downlight led AFC 533D 7WB 1C

210.000 vnđ 116.000 vnđ

Đèn downlight led AFC 533D 7WA 1C

Đèn downlight led AFC 533D 7WA 1C

188.000 vnđ 104.000 vnđ

Đèn downlight led AFC 535V 12W 1C

Đèn downlight led AFC 535V 12W 1C

310.000 vnđ 171.000 vnđ

Đèn downlight led AFC 535V 7WB 1C

Đèn downlight led AFC 535V 7WB 1C

210.000 vnđ 116.000 vnđ

Đèn downlight led AFC 535V 7WA 1C

Đèn downlight led AFC 535V 7WA 1C

188.000 vnđ 104.000 vnđ

Đèn downlight led AFC 517 LED 9W

Đèn downlight led AFC 517 LED 9W

430.000 vnđ 237.000 vnđ

Đèn downlight led AFC 517 LED 5W

Đèn downlight led AFC 517 LED 5W

290.000 vnđ 160.000 vnđ

Đèn downlight led AFC 517 LED 3W

Đèn downlight led AFC 517 LED 3W

210.000 vnđ 116.000 vnđ

Đèn downlight led AFC 516 LED 9W

Đèn downlight led AFC 516 LED 9W

430.000 vnđ 237.000 vnđ

Đèn downlight led AFC 516 LED 5W

Đèn downlight led AFC 516 LED 5W

290.000 vnđ 160.000 vnđ

Đèn downlight led AFC 516 LED 3W

Đèn downlight led AFC 516 LED 3W

210.000 vnđ 116.000 vnđ

Đèn downlight led  AFC 515 LED 9W

Đèn downlight led AFC 515 LED 9W

430.000 vnđ 237.000 vnđ

Đèn downlight led AFC 515 LED 5W

Đèn downlight led AFC 515 LED 5W

290.000 vnđ 160.000 vnđ

Đèn downlight led AFC 515 LED 3W

Đèn downlight led AFC 515 LED 3W

210.000 vnđ 116.000 vnđ

Đèn downlight led AFC 514 LED 9W

Đèn downlight led AFC 514 LED 9W

430.000 vnđ 237.000 vnđ

Đèn downlight led AFC 514 LED 5W

Đèn downlight led AFC 514 LED 5W

290.000 vnđ 160.000 vnđ

Đèn downlight led AFC 514 LED 3W

Đèn downlight led AFC 514 LED 3W

210.000 vnđ 116.000 vnđ

Đèn downlight led AFC 535D 12W 1C

Đèn downlight led AFC 535D 12W 1C

310.000 vnđ 171.000 vnđ

Đèn downlight led AFC 535D 7WB 1C

Đèn downlight led AFC 535D 7WB 1C

210.000 vnđ 116.000 vnđ

Đèn downlight led AFC 535D 7WA 1C

Đèn downlight led AFC 535D 7WA 1C

188.000 vnđ 104.000 vnđ

Đèn downlight led AFC 535D 7WA 1C

Đèn downlight led AFC 535D 7WA 1C

188.000 vnđ 104.000 vnđ

Đèn downlight led AFC 535B 7WB 1C

Đèn downlight led AFC 535B 7WB 1C

210.000 vnđ 116.000 vnđ

Đèn downlight led AFC 535B 7WA 1C

Đèn downlight led AFC 535B 7WA 1C

188.000 vnđ 104.000 vnđ

Đèn downlight led AFC 532T 12W 1C

Đèn downlight led AFC 532T 12W 1C

310.000 vnđ 171.000 vnđ

Đèn downlight led AFC 532T 7WB 1C

Đèn downlight led AFC 532T 7WB 1C

210.000 vnđ 116.000 vnđ

Đèn downlight led AFC 532T 7WA 1C

Đèn downlight led AFC 532T 7WA 1C

188.000 vnđ 104.000 vnđ

Đèn downlight led AFC 622 LED

Đèn downlight led AFC 622 LED

160.000 vnđ 90.000 vnđ

Đèn downlight led AFC 621 LED 1W

Đèn downlight led AFC 621 LED 1W

228.000 vnđ 126.000 vnđ

Đèn downlight led AFC 621 LED 3W

Đèn downlight led AFC 621 LED 3W

328.000 vnđ 181.000 vnđ

Đèn downlight led AFC 620 LED 1W

Đèn downlight led AFC 620 LED 1W

228.000 vnđ 126.000 vnđ

Đèn downlight led AFC 620 LED 3W

Đèn downlight led AFC 620 LED 3W

328.000 vnđ 181.000 vnđ

Đèn downlight led AFC 660B LED 1W

Đèn downlight led AFC 660B LED 1W

166.000 vnđ 92.000 vnđ

Đèn downlight led AFC 660 LED 1W

Đèn downlight led AFC 660 LED 1W

166.000 vnđ 92.000 vnđ

Đèn downlight led AFC 505V LED

Đèn downlight led AFC 505V LED

190.000 vnđ 105.000 vnđ

Đèn downlight led AFC 505D LED

Đèn downlight led AFC 505D LED

190.000 vnđ 105.000 vnđ

Đèn downlight led AFC 505B LED

Đèn downlight led AFC 505B LED

190.000 vnđ 105.000 vnđ

Đèn downlight led AFC 512B LED 9W

Đèn downlight led AFC 512B LED 9W

430.000 vnđ 237.000 vnđ

Đèn downlight led AFC 512 LED 9W

Đèn downlight led AFC 512 LED 9W

430.000 vnđ 237.000 vnđ

Đèn downlight led AFC 511B5W LED

Đèn downlight led AFC 511B5W LED

270.000 vnđ 149.000 vnđ

Đèn downlight led AFC 511 LED 5W

Đèn downlight led AFC 511 LED 5W

270.000 vnđ 149.000 vnđ

Đèn downlight led AFC 518 12W

Đèn downlight led AFC 518 12W

440.000 vnđ 242.000 vnđ

Đèn downlight led AFC 518 7W

Đèn downlight led AFC 518 7W

300.000 vnđ 165.000 vnđ

Đèn downlight led AFC 518 3W

Đèn downlight led AFC 518 3W

210.000 vnđ 116.000 vnđ

Đèn downlight led AFC 518A 3W

Đèn downlight led AFC 518A 3W

190.000 vnđ 105.000 vnđ

Đèn downlight led AFC 752/3 5Wx3

Đèn downlight led AFC 752/3 5Wx3

570.000 vnđ 314.000 vnđ

Đèn downlight led AFC 752/2 5Wx 2

Đèn downlight led AFC 752/2 5Wx 2

380.000 vnđ 209.000 vnđ

Đèn downlight led AFC 752/1 5W

Đèn downlight led AFC 752/1 5W

190.000 vnđ 105.000 vnđ

Đèn downlight led AFC 751/3 3Wx3

Đèn downlight led AFC 751/3 3Wx3

570.000 vnđ 314.000 vnđ

Đèn downlight led AFC 751/2 3Wx2

Đèn downlight led AFC 751/2 3Wx2

380.000 vnđ 209.000 vnđ

Đèn downlight led AFC 751/1 3W

Đèn downlight led AFC 751/1 3W

190.000 vnđ 105.000 vnđ

Đèn downlight led AFC 723 18W

Đèn downlight led AFC 723 18W

760.000 vnđ 418.000 vnđ

Đèn downlight led AFC 723 12W

Đèn downlight led AFC 723 12W

580.000 vnđ 319.000 vnđ

Đèn downlight led  AFC 723 9W

Đèn downlight led AFC 723 9W

480.000 vnđ 264.000 vnđ

Đèn downlight led AFC 724 5W

Đèn downlight led AFC 724 5W

400.000 vnđ 220.000 vnđ

Đèn downlight led AFC 736 9W

Đèn downlight led AFC 736 9W

330.000 vnđ 182.000 vnđ

Đèn downlight led AFC 736 5W

Đèn downlight led AFC 736 5W

240.000 vnđ 132.000 vnđ

Đèn downlight led AFC 735 12W

Đèn downlight led AFC 735 12W

330.000 vnđ 182.000 vnđ

Đèn downlight led AFC 735 7W

Đèn downlight led AFC 735 7W

260.000 vnđ 143.000 vnđ

Đèn downlight led AFC 734 12W

Đèn downlight led AFC 734 12W

390.000 vnđ 215.000 vnđ

Đèn downlight led AFC 734 9W

Đèn downlight led AFC 734 9W

320.000 vnđ 176.000 vnđ

Đèn downlight led AFC 734 5W

Đèn downlight led AFC 734 5W

230.000 vnđ 127.000 vnđ

Đèn downlight led AFC 734 3W

Đèn downlight led AFC 734 3W

170.000 vnđ 94.000 vnđ

Đèn downlight led AFC 733V 9W

Đèn downlight led AFC 733V 9W

340.000 vnđ 187.000 vnđ

Đèn downlight led AFC 733B 9W

Đèn downlight led AFC 733B 9W

340.000 vnđ 187.000 vnđ

Đèn downlight led AFC 733A 9W

Đèn downlight led AFC 733A 9W

340.000 vnđ 187.000 vnđ

Đèn downlight led AFC 732 12W

Đèn downlight led AFC 732 12W

390.000 vnđ 215.000 vnđ

Đèn downlight led AFC 732 9W

Đèn downlight led AFC 732 9W

310.000 vnđ 171.000 vnđ

Đèn downlight led AFC 732 5W

Đèn downlight led AFC 732 5W

220.000 vnđ 121.000 vnđ

Đèn downlight led AFC 731 12W

Đèn downlight led AFC 731 12W

390.000 vnđ 215.000 vnđ

Đèn downlight led AFC 731 9W

Đèn downlight led AFC 731 9W

310.000 vnđ 171.000 vnđ

Đèn downlight led AFC 731 5W

Đèn downlight led AFC 731 5W

220.000 vnđ 121.000 vnđ

Đèn downlight led AFC 502B 7W

Đèn downlight led AFC 502B 7W

284.000 vnđ 157.000 vnđ

Đèn downlight led AFC 674T 12W 1C

Đèn downlight led AFC 674T 12W 1C

250.000 vnđ 138.000 vnđ

Đèn downlight led AFC 674T 9W 1C

Đèn downlight led AFC 674T 9W 1C

210.000 vnđ 116.000 vnđ

Đèn downlight led AFC 674T 7W 1C

Đèn downlight led AFC 674T 7W 1C

170.000 vnđ 94.000 vnđ

Đèn downlight led AFC 417 12W 1C

Đèn downlight led AFC 417 12W 1C

325.000 vnđ 179.000 vnđ

Đèn downlight led AFC 417 9W 1C

Đèn downlight led AFC 417 9W 1C

265.000 vnđ 146.000 vnđ

Đèn downlight led AFC 417 7W 1C

Đèn downlight led AFC 417 7W 1C

210.000 vnđ 116.000 vnđ

Đèn downlight led AFC 416 12W 1C

Đèn downlight led AFC 416 12W 1C

325.000 vnđ 179.000 vnđ

Đèn downlight led AFC 416 9W 1C

Đèn downlight led AFC 416 9W 1C

265.000 vnđ 146.000 vnđ

Đèn downlight led AFC 416 7W 1C

Đèn downlight led AFC 416 7W 1C

210.000 vnđ 116.000 vnđ

Đèn downlight led AFC 415 12W 1C

Đèn downlight led AFC 415 12W 1C

325.000 vnđ 179.000 vnđ

Đèn downlight led AFC 415 9W 1C

Đèn downlight led AFC 415 9W 1C

265.000 vnđ 146.000 vnđ

Đèn downlight led AFC 415 7W 1C

Đèn downlight led AFC 415 7W 1C

210.000 vnđ 116.000 vnđ

Đèn downlight led AFC 446 12W 1C

Đèn downlight led AFC 446 12W 1C

298.000 vnđ 164.000 vnđ

Đèn downlight led AFC 446 9W 1C

Đèn downlight led AFC 446 9W 1C

250.000 vnđ 138.000 vnđ

Đèn downlight led AFC 446 7W 1C

Đèn downlight led AFC 446 7W 1C

188.000 vnđ 104.000 vnđ

Đèn downlight led AFC 445 12W 1C

Đèn downlight led AFC 445 12W 1C

298.000 vnđ 164.000 vnđ

Đèn downlight led AFC 445 9W 1C

Đèn downlight led AFC 445 9W 1C

250.000 vnđ 138.000 vnđ

Đèn downlight led AFC 445 7W 1C

Đèn downlight led AFC 445 7W 1C

188.000 vnđ 104.000 vnđ

Đèn downlight led AFC 444 12W 1C

Đèn downlight led AFC 444 12W 1C

310.000 vnđ 171.000 vnđ

Đèn downlight led AFC 444 9W 1C

Đèn downlight led AFC 444 9W 1C

260.000 vnđ 143.000 vnđ

Đèn downlight led AFC 444 7W 1C

Đèn downlight led AFC 444 7W 1C

210.000 vnđ 116.000 vnđ

Đèn downlight led AFC 443 12W 1C

Đèn downlight led AFC 443 12W 1C

310.000 vnđ 171.000 vnđ

Đèn downlight led AFC 443 9W 1C

Đèn downlight led AFC 443 9W 1C

260.000 vnđ 143.000 vnđ

Đèn downlight led  AFC 443 7W 1C

Đèn downlight led AFC 443 7W 1C

210.000 vnđ 116.000 vnđ

Đèn downlight led AFC 437V 12W 1C

Đèn downlight led AFC 437V 12W 1C

310.000 vnđ 171.000 vnđ

Đèn downlight led AFC 437V 9W 1C

Đèn downlight led AFC 437V 9W 1C

260.000 vnđ 143.000 vnđ

Đèn downlight led AFC 437V 7W 1C

Đèn downlight led AFC 437V 7W 1C

215.000 vnđ 119.000 vnđ

Đèn downlight led AFC 442 12W 1C

Đèn downlight led AFC 442 12W 1C

278.000 vnđ 153.000 vnđ

Đèn downlight led AFC 442 9W 1C

Đèn downlight led AFC 442 9W 1C

235.000 vnđ 130.000 vnđ

Đèn downlight led AFC 442 7W 1C

Đèn downlight led AFC 442 7W 1C

178.000 vnđ 98.000 vnđ

ĐÈN LED PANEL NỔI EMERGENCY EM-NT MPE

ĐÈN LED PANEL NỔI EMERGENCY EM-NT MPE

1.393.000 vnđ 766.000 vnđ

ĐÈN LED PANEL ÂM TRẦN EMERGENCY 3W

ĐÈN LED PANEL ÂM TRẦN EMERGENCY 3W

1.073.500 vnđ 590.000 vnđ

Đèn Downlight âm trần Ø80

Đèn Downlight âm trần Ø80

75.000 vnđ 42.000 vnđ

Đèn Downlight âm trần Ø90

Đèn Downlight âm trần Ø90

90.000 vnđ 50.000 vnđ

Đèn Downlight âm trần Ø115

Đèn Downlight âm trần Ø115

120.000 vnđ 66.000 vnđ

Giá:

Giá:

Giá:

Giá:

Giá:

LED DOWNLIGHT NANOCO NDL056 5W

LED DOWNLIGHT NANOCO NDL056 5W

130.000 vnđ 55.000 vnđ

Đèn downlight led AFC 669 4W 1C

Đèn downlight led AFC 669 4W 1C

170.000 vnđ 94.000 vnđ

Đèn downlight led AFC 669 9W 1C

Đèn downlight led AFC 669 9W 1C

220.000 vnđ 121.000 vnđ

Đèn downlight led AFC 442 3C 7W

Đèn downlight led AFC 442 3C 7W

266.000 vnđ 147.000 vnđ

Đèn downlight led AFC 442 3C 9W

Đèn downlight led AFC 442 3C 9W

300.000 vnđ 165.000 vnđ

Đèn downlight led AFC 442 3C 12W

Đèn downlight led AFC 442 3C 12W

340.000 vnđ 187.000 vnđ

Đèn downlight led AFC 433 3C 7W

Đèn downlight led AFC 433 3C 7W

276.000 vnđ 152.000 vnđ

Đèn downlight led AFC 433 3C 9W

Đèn downlight led AFC 433 3C 9W

310.000 vnđ 171.000 vnđ

Đèn downlight led AFC 433 3C 12W

Đèn downlight led AFC 433 3C 12W

360.000 vnđ 198.000 vnđ

Đèn downlight led AFC 435T 3C 7W

Đèn downlight led AFC 435T 3C 7W

276.000 vnđ 152.000 vnđ

Đèn downlight led AFC 435T 3C 9W

Đèn downlight led AFC 435T 3C 9W

310.000 vnđ 171.000 vnđ

Đèn downlight led AFC 435T 3C 12W

Đèn downlight led AFC 435T 3C 12W

360.000 vnđ 198.000 vnđ

Đèn downlight led AFC 448 13W 1C

Đèn downlight led AFC 448 13W 1C

420.000 vnđ 231.000 vnđ

Đèn downlight led AFC 448 15W 1C

Đèn downlight led AFC 448 15W 1C

520.000 vnđ 286.000 vnđ

Đèn downlight led AFC 448 20W 1C

Đèn downlight led AFC 448 20W 1C

670.000 vnđ 369.000 vnđ

Đèn downlight led AFC 448 25W 1C

Đèn downlight led AFC 448 25W 1C

810.000 vnđ 446.000 vnđ

Đèn downlight led AFC 437V 7W 3C

Đèn downlight led AFC 437V 7W 3C

296.000 vnđ 163.000 vnđ

Đèn downlight led AFC 437V 9W 3C

Đèn downlight led AFC 437V 9W 3C

320.000 vnđ 176.000 vnđ

Đèn downlight led AFC 437V 12W 3C

Đèn downlight led AFC 437V 12W 3C

376.000 vnđ 207.000 vnđ

Đèn downlight led AFC 437 7W 3C

Đèn downlight led AFC 437 7W 3C

296.000 vnđ 163.000 vnđ

Đèn downlight led AFC 437 9W 3C

Đèn downlight led AFC 437 9W 3C

320.000 vnđ 176.000 vnđ

Đèn downlight led AFC 437 12W 3C

Đèn downlight led AFC 437 12W 3C

376.000 vnđ 207.000 vnđ

Đèn downlight led AFC 676 3W 1C

Đèn downlight led AFC 676 3W 1C

150.000 vnđ 83.000 vnđ

Đèn downlight led AFC 523 5W 1C

Đèn downlight led AFC 523 5W 1C

220.000 vnđ 121.000 vnđ

Đèn downlight led AFC 523 7W 1C

Đèn downlight led AFC 523 7W 1C

240.000 vnđ 132.000 vnđ

Đèn downlight led AFC 523 10W 1C

Đèn downlight led AFC 523 10W 1C

305.000 vnđ 168.000 vnđ

Đèn downlight led AFC 523 15W 1C

Đèn downlight led AFC 523 15W 1C

390.000 vnđ 215.000 vnđ

Đèn downlight led AFC 529A 7W 1C

Đèn downlight led AFC 529A 7W 1C

284.000 vnđ 157.000 vnđ

Đèn downlight led AFC 529A 15W 1C

Đèn downlight led AFC 529A 15W 1C

408.000 vnđ 225.000 vnđ

Đèn downlight led AFC 529A 20W 1C

Đèn downlight led AFC 529A 20W 1C

498.000 vnđ 274.000 vnđ

Đèn downlight led AFC 529 10W 1C

Đèn downlight led AFC 529 10W 1C

318.000 vnđ 175.000 vnđ

Đèn downlight led AFC 529 15W 1C

Đèn downlight led AFC 529 15W 1C

408.000 vnđ 225.000 vnđ

Đèn downlight led AFC 529 20W 1C

Đèn downlight led AFC 529 20W 1C

498.000 vnđ 274.000 vnđ

Đèn downlight led AFC 539 3W 1C

Đèn downlight led AFC 539 3W 1C

200.000 vnđ 110.000 vnđ

Đèn downlight led AFC 539 5W 1C

Đèn downlight led AFC 539 5W 1C

230.000 vnđ 127.000 vnđ

Đèn downlight led AFC 539 7W 1C

Đèn downlight led AFC 539 7W 1C

250.000 vnđ 138.000 vnđ

Đèn downlight led AFC 539 10W 1C

Đèn downlight led AFC 539 10W 1C

320.000 vnđ 176.000 vnđ

Đèn downlight led AFC 501T 3W 1C

Đèn downlight led AFC 501T 3W 1C

220.000 vnđ 121.000 vnđ

Đèn downlight led AFC 501V 3W 1C

Đèn downlight led AFC 501V 3W 1C

220.000 vnđ 121.000 vnđ

Đèn downlight led AFC 503V 3W 1C

Đèn downlight led AFC 503V 3W 1C

220.000 vnđ 121.000 vnđ

Đèn downlight led AFC 506V 5W 1C

Đèn downlight led AFC 506V 5W 1C

240.000 vnđ 132.000 vnđ

Đèn downlight led AFC 506B 5W 1C

Đèn downlight led AFC 506B 5W 1C

240.000 vnđ 132.000 vnđ

Đèn downlight led AFC 683 7W 1C

Đèn downlight led AFC 683 7W 1C

340.000 vnđ 187.000 vnđ

Đèn downlight led AFC 683 12W 1C

Đèn downlight led AFC 683 12W 1C

450.000 vnđ 248.000 vnđ

Đèn downlight led AFC 682 7W 1C

Đèn downlight led AFC 682 7W 1C

390.000 vnđ 215.000 vnđ

Đèn downlight led AFC 682 10W 1C

Đèn downlight led AFC 682 10W 1C

580.000 vnđ 319.000 vnđ

 Đèn downlight led AFC 682 15W 1C

Đèn downlight led AFC 682 15W 1C

700.000 vnđ 385.000 vnđ

Đèn downlight led AFC 682 24W 1C

Đèn downlight led AFC 682 24W 1C

850.000 vnđ 468.000 vnđ

Đèn downlight led AFC 682 30W 1C

Đèn downlight led AFC 682 30W 1C

990.000 vnđ 545.000 vnđ

Đèn downlight led AFC 682 40W 1C

Đèn downlight led AFC 682 40W 1C

1.300.000 vnđ 715.000 vnđ

Đèn downlight led AFC 684 10W 1C

Đèn downlight led AFC 684 10W 1C

390.000 vnđ 215.000 vnđ

Đèn downlight led AFC 684 15W 1C

Đèn downlight led AFC 684 15W 1C

560.000 vnđ 308.000 vnđ

Đèn downlight led AFC 684 20W 1C

Đèn downlight led AFC 684 20W 1C

840.000 vnđ 462.000 vnđ

Đèn downlight led AFC LED PULY 07 10W

Đèn downlight led AFC LED PULY 07 10W

370.000 vnđ 204.000 vnđ

Đèn downlight led AFC 510 4W 1C

Đèn downlight led AFC 510 4W 1C

215.000 vnđ 119.000 vnđ

Đèn downlight led AFC 510B 4W 1C

Đèn downlight led AFC 510B 4W 1C

215.000 vnđ 119.000 vnđ

Đèn downlight led AFC 510 3W 1C

Đèn downlight led AFC 510 3W 1C

190.000 vnđ 105.000 vnđ

Đèn downlight led AFC 510B 3W 1C

Đèn downlight led AFC 510B 3W 1C

190.000 vnđ 105.000 vnđ

Đèn downlight led AFC 505V 3W 1C

Đèn downlight led AFC 505V 3W 1C

190.000 vnđ 105.000 vnđ

Đèn downlight led AFC 505D 3W 1C

Đèn downlight led AFC 505D 3W 1C

190.000 vnđ 105.000 vnđ

Đèn Thả Trần DPL-7V 7W MPE

Đèn Thả Trần DPL-7V 7W MPE

596.000 vnđ 328.000 vnđ

Đèn Thả Trần DPL-12V 12W MPE

Đèn Thả Trần DPL-12V 12W MPE

737.000 vnđ 406.000 vnđ

Đèn Thả Trần DPL-20V 20W MPE

Đèn Thả Trần DPL-20V 20W MPE

1.060.000 vnđ 585.000 vnđ

Đèn Thả Trần DPL-30V 30W MPE

Đèn Thả Trần DPL-30V 30W MPE

1.290.000 vnđ 710.000 vnđ

Chat facebook