Thiết bị điện giá sỉ, thiết bị vệ sinh giá sỉ, thiết bị chiếu sáng giá sỉ

Thiết bị điện giá sỉ, thiết bị vệ sinh giá sỉ, thiết bị chiếu sáng giá sỉ

Thiết bị điện giá sỉ, thiết bị vệ sinh giá sỉ, thiết bị chiếu sáng giá sỉ

0
Connect: ĐIỆN NƯỚC QUỐC DŨNG - FANPAGE ĐIỆN NƯỚC QUỐC DŨNG - CHANEL
Tag: 'LED high bay'

Đèn led nhà xưởng NX 200W - Anfaco

Đèn led nhà xưởng NX 200W - Anfaco

4.300.000 vnđ 2.350.000 vnđ

Đèn led nhà xưởng NX 150W - Anfaco

Đèn led nhà xưởng NX 150W - Anfaco

2.800.000 vnđ 1.850.000 vnđ

Đèn led nhà xưởng NX 100W - Anfaco

Đèn led nhà xưởng NX 100W - Anfaco

2.200.000 vnđ 1.150.000 vnđ

Đèn led nhà xưởng NX 70W - Anfaco

Đèn led nhà xưởng NX 70W - Anfaco

1.400.000 vnđ 770.000 vnđ

Đèn led nhà xưởng NX 50W - Anfaco

Đèn led nhà xưởng NX 50W - Anfaco

850.000 vnđ 550.000 vnđ

Đèn led nhà xưởng NX 30W - Anfaco

Đèn led nhà xưởng NX 30W - Anfaco

630.000 vnđ 440.000 vnđ

Đèn led nhà xưởng NX 20W - Anfaco

Đèn led nhà xưởng NX 20W - Anfaco

490.000 vnđ 380.000 vnđ

Đèn LED high bay MPE HBV-120W

Đèn LED high bay MPE HBV-120W

1.900.000 vnđ 1.045.000 vnđ

Đèn LED high bay MPE HBV 100W

Đèn LED high bay MPE HBV 100W

1.326.000 vnđ 730.000 vnđ

Đèn LED high bay MPE HBV-80W

Đèn LED high bay MPE HBV-80W

893.500 vnđ 492.000 vnđ

Đèn LED high bay MPE HBU-240W

Đèn LED high bay MPE HBU-240W

9.217.000 vnđ 5.070.000 vnđ

Đèn LED high bay MPE HBU-200W

Đèn LED high bay MPE HBU-200W

8.263.000 vnđ 4.545.000 vnđ

Đèn LED high bay MPE HBU-150W

Đèn LED high bay MPE HBU-150W

5.411.000 vnđ 2.976.000 vnđ

Đèn LED high bay MPE HBU-100W

Đèn LED high bay MPE HBU-100W

4.326.500 vnđ 2.380.000 vnđ

Giá:

Chat facebook