Thiết bị điện giá sỉ, thiết bị vệ sinh giá sỉ, thiết bị chiếu sáng giá sỉ

Thiết bị điện giá sỉ, thiết bị vệ sinh giá sỉ, thiết bị chiếu sáng giá sỉ

Thiết bị điện giá sỉ, thiết bị vệ sinh giá sỉ, thiết bị chiếu sáng giá sỉ

0
Connect: ĐIỆN NƯỚC QUỐC DŨNG - FANPAGE ĐIỆN NƯỚC QUỐC DŨNG - CHANEL
Tag: 'MPE'

 Đèn LED panel tròn âm 6W

Đèn LED panel tròn âm 6W

154.000 vnđ 85.000 vnđ

Đèn LED panel tròn âm 9W

Đèn LED panel tròn âm 9W

200.000 vnđ 105.000 vnđ

Đèn LED panel tròn âm 12W

Đèn LED panel tròn âm 12W

245.000 vnđ 127.000 vnđ

Đèn LED panel tròn âm 15W

Đèn LED panel tròn âm 15W

330.000 vnđ 170.000 vnđ

Đèn LED Bulb 3W

Đèn LED Bulb 3W

32.800 vnđ 19.000 vnđ

 Đèn LED Bulb 5W

Đèn LED Bulb 5W

39.900 vnđ 25.000 vnđ

Đèn LED Bulb 7W

Đèn LED Bulb 7W

49.000 vnđ 31.000 vnđ

Đèn LED Bulb 9W

Đèn LED Bulb 9W

58.000 vnđ 36.000 vnđ

Đèn LED Bulb 12W MPE

Đèn LED Bulb 12W MPE

132.000 vnđ 62.000 vnđ

Đèn LED Bulb trụ 12W MPE

Đèn LED Bulb trụ 12W MPE

96.000 vnđ 55.000 vnđ

Đèn LED Bulb 15W

Đèn LED Bulb 15W

108.000 vnđ 65.000 vnđ

Đèn LED Bulb 20W MPE

Đèn LED Bulb 20W MPE

137.500 vnđ 79.000 vnđ

Đèn LED Bulb 30W MPE

Đèn LED Bulb 30W MPE

193.000 vnđ 109.000 vnđ

Đèn LED Bulb 50W MPE

Đèn LED Bulb 50W MPE

461.000 vnđ 255.000 vnđ

Đèn LED Bulb 40W MPE

Đèn LED Bulb 40W MPE

293.000 vnđ 162.000 vnđ

Đèn LED Bulb 60W MPE

Đèn LED Bulb 60W MPE

798.000 vnđ 440.000 vnđ

Đèn LED Bulb 80W

Đèn LED Bulb 80W

1.040.000 vnđ 572.000 vnđ

Đèn LED Bulb 100W MPE

Đèn LED Bulb 100W MPE

1.550.000 vnđ 855.000 vnđ

LED E27 MR11

LED E27 MR11

Giá: 40.000 vnđ

Bóng LED G5.3 MR11

Bóng LED G5.3 MR11

Giá: 40.000 vnđ

Bóng LED G5.3 MR16

Bóng LED G5.3 MR16

Giá: 45.000 vnđ

Bóng LED E27 MR16

Bóng LED E27 MR16

Giá: 45.000 vnđ

Đèn LED high bay MPE HBV-120W

Đèn LED high bay MPE HBV-120W

1.900.000 vnđ 1.045.000 vnđ

Đèn LED high bay MPE HBV 100W

Đèn LED high bay MPE HBV 100W

1.326.000 vnđ 730.000 vnđ

Đèn LED high bay MPE HBV-80W

Đèn LED high bay MPE HBV-80W

893.500 vnđ 492.000 vnđ

Đèn LED high bay MPE HBU-240W

Đèn LED high bay MPE HBU-240W

9.217.000 vnđ 5.070.000 vnđ

Đèn LED high bay MPE HBU-200W

Đèn LED high bay MPE HBU-200W

8.263.000 vnđ 4.545.000 vnđ

Đèn LED high bay MPE HBU-150W

Đèn LED high bay MPE HBU-150W

5.411.000 vnđ 2.976.000 vnđ

Đèn LED high bay MPE HBU-100W

Đèn LED high bay MPE HBU-100W

4.326.500 vnđ 2.380.000 vnđ

Remote điều khiển LED Smart RCS

Remote điều khiển LED Smart RCS

265.000 vnđ 186.000 vnđ

Đèn Led Panel tròn nổi SRPL-24/SM

Đèn Led Panel tròn nổi SRPL-24/SM

1.399.000 vnđ 770.000 vnđ

Đèn Led Panel tròn nổi SRPL-18/SM

Đèn Led Panel tròn nổi SRPL-18/SM

1.077.000 vnđ 595.000 vnđ

Đèn Led Panel tròn âm RPL-18/SM

Đèn Led Panel tròn âm RPL-18/SM

998.000 vnđ 550.000 vnđ

Đèn Led Panel tròn âm RPL-12/SM

Đèn Led Panel tròn âm RPL-12/SM

849.000 vnđ 470.000 vnđ

Đèn Led Panel tròn âm RPL-6/SM

Đèn Led Panel tròn âm RPL-6/SM

720.000 vnđ 396.000 vnđ

LED dây Smart

LED dây Smart

908.000 vnđ 500.000 vnđ

LED bulb Filament Smart 6W

LED bulb Filament Smart 6W

345.000 vnđ 190.000 vnđ

Led Bulb Smart LB-9-SM

Led Bulb Smart LB-9-SM

417.000 vnđ 230.000 vnđ

Led Bulb Smart LB-13-SM

Led Bulb Smart LB-13-SM

515.000 vnđ 285.000 vnđ

ĐÈN LED MULTI PANEL MRPL-24/3C 24W

ĐÈN LED MULTI PANEL MRPL-24/3C 24W

737.000 vnđ 406.000 vnđ

ĐÈN LED MULTI PANEL MRPL-18/3C 18W

ĐÈN LED MULTI PANEL MRPL-18/3C 18W

520.000 vnđ 286.000 vnđ

ĐÈN LED MULTI PANEL MRPL-12/3C 12W

ĐÈN LED MULTI PANEL MRPL-12/3C 12W

369.000 vnđ 203.000 vnđ

ĐÈN LED MULTI PANEL MRPL-6/3C 6W

ĐÈN LED MULTI PANEL MRPL-6/3C 6W

279.000 vnđ 154.000 vnđ

ĐÈN LED PANEL NỔI EMERGENCY EM-NT MPE

ĐÈN LED PANEL NỔI EMERGENCY EM-NT MPE

1.393.000 vnđ 766.000 vnđ

ĐÈN LED PANEL ÂM TRẦN EMERGENCY 3W

ĐÈN LED PANEL ÂM TRẦN EMERGENCY 3W

1.073.500 vnđ 590.000 vnđ

Đèn Led Bulb 60W LB-60T MPE

Đèn Led Bulb 60W LB-60T MPE

819.000 vnđ 452.000 vnđ

Đèn LED Panel tròn Dimable 24W

Đèn LED Panel tròn Dimable 24W

695.900 vnđ 383.000 vnđ

Đèn LED Panel tròn Dimable 18W

Đèn LED Panel tròn Dimable 18W

551.900 vnđ 304.000 vnđ

Đèn LED Panel tròn Dimable 9W

Đèn LED Panel tròn Dimable 9W

391.000 vnđ 215.000 vnđ

Đèn LED Panel tròn Dimable 6W

Đèn LED Panel tròn Dimable 6W

338.300 vnđ 186.000 vnđ

Đèn LED panel tròn âm 18W

Đèn LED panel tròn âm 18W

390.000 vnđ 200.000 vnđ

Đèn LED panel tròn âm 24W

Đèn LED panel tròn âm 24W

500.000 vnđ 251.000 vnđ

Đèn LED Slim panel 24W

Đèn LED Slim panel 24W

428.000 vnđ 236.000 vnđ

Đèn LED Slim panel 18W

Đèn LED Slim panel 18W

334.000 vnđ 184.000 vnđ

Đèn LED Slim panel tròn âm 12W

Đèn LED Slim panel tròn âm 12W

210.000 vnđ 112.000 vnđ

Đèn LED Slim panel tròn âm 9W

Đèn LED Slim panel tròn âm 9W

171.000 vnđ 95.000 vnđ

Đèn LED Slim panel tròn âm 6W

Đèn LED Slim panel tròn âm 6W

132.000 vnđ 75.000 vnđ

Đèn Led Filament FLM-6-G95

Đèn Led Filament FLM-6-G95

150.000 vnđ 85.000 vnđ

Đèn Led Filament FLM-6-A60

Đèn Led Filament FLM-6-A60

104.000 vnđ 60.000 vnđ

Đèn Led Filament FLM-4-A60

Đèn Led Filament FLM-4-A60

80.000 vnđ 45.000 vnđ

Đèn Led Filament FLM-2-P45

Đèn Led Filament FLM-2-P45

68.000 vnđ 38.000 vnđ

Đèn Led Filament FLM-2-B35

Đèn Led Filament FLM-2-B35

59.000 vnđ 35.000 vnđ

Đèn LED panel Vuông âm 6W

Đèn LED panel Vuông âm 6W

159.000 vnđ 88.000 vnđ

Đèn LED panel Vuông âm 9W

Đèn LED panel Vuông âm 9W

206.000 vnđ 114.000 vnđ

Đèn LED panel Vuông âm 12W

Đèn LED panel Vuông âm 12W

253.000 vnđ 139.000 vnđ

Đèn LED panel Vuông âm 15W

Đèn LED panel Vuông âm 15W

337.000 vnđ 186.000 vnđ

Đèn LED panel Vuông âm 18W

Đèn LED panel Vuông âm 18W

400.000 vnđ 220.000 vnđ

Đèn LED panel Vuông âm 24W

Đèn LED panel Vuông âm 24W

521.000 vnđ 287.000 vnđ

Đèn LED Panel lớn 300x300 20W

Đèn LED Panel lớn 300x300 20W

559.000 vnđ 310.000 vnđ

Đèn LED Panel lớn 600x300 25W

Đèn LED Panel lớn 600x300 25W

759.000 vnđ 420.000 vnđ

Đèn LED Panel lớn 600x600 40W

Đèn LED Panel lớn 600x600 40W

980.000 vnđ 540.000 vnđ

Đèn LED Panel lớn 120x300 40W

Đèn LED Panel lớn 120x300 40W

1.150.000 vnđ 635.000 vnđ

LED Tube Emergency 20W

LED Tube Emergency 20W

2.033.000 vnđ 1.119.000 vnđ

Đèn LED Tube NANO 9W, 0.6M

Đèn LED Tube NANO 9W, 0.6M

112.000 vnđ 65.000 vnđ

Đèn LED Tube NANO 18W, 1.2M

Đèn LED Tube NANO 18W, 1.2M

142.000 vnđ 80.000 vnđ

Giá:

Giá:

Giá:

Chấn lưu/tăng phô 36W

Chấn lưu/tăng phô 36W

72.000 vnđ 51.000 vnđ

Chấn lưu/tăng phô 18W

Chấn lưu/tăng phô 18W

72.000 vnđ 51.000 vnđ

Giá:

Giá:

Giá:

Giá:

Con Mồi MS MPE

Con Mồi MS MPE

Giá: 4.000 vnđ

Giá:

Đèn LED pha 200W FLD-200T

Đèn LED pha 200W FLD-200T

5.367.500 vnđ 2.953.000 vnđ

Đèn LED pha 150W FLD-150T

Đèn LED pha 150W FLD-150T

3.226.000 vnđ 1.775.000 vnđ

Giá:

Giá:

Đèn LED pha 100W FLD-100T

Đèn LED pha 100W FLD-100T

2.223.000 vnđ 1.223.000 vnđ

Giá:

Đèn LED pha 80W FLD-80V

Đèn LED pha 80W FLD-80V

2.050.000 vnđ 1.128.000 vnđ

Giá:

Đèn LED pha 50W FLD-50T

Đèn LED pha 50W FLD-50T

998.000 vnđ 549.000 vnđ

Giá:

Đèn LED pha 30W FLD-30T

Đèn LED pha 30W FLD-30T

665.800 vnđ 367.000 vnđ

Giá:

Đèn LED pha 20W FLD-20V

Đèn LED pha 20W FLD-20V

523.700 vnđ 289.000 vnđ

Giá:

Đèn LED pha 10W FLD-10V

Đèn LED pha 10W FLD-10V

305.700 vnđ 169.000 vnđ

Đèn Led pha đổi màu 20W FLD-20RGB

Đèn Led pha đổi màu 20W FLD-20RGB

813.000 vnđ 448.000 vnđ

Đèn Led pha đổi màu 10W FLD-10RGB

Đèn Led pha đổi màu 10W FLD-10RGB

488.000 vnđ 269.000 vnđ

Giá:

Giá:

Giá:

Giá:

Giá:

Đèn báo Exit 2 mặt EX2LR

Đèn báo Exit 2 mặt EX2LR

1.280.000 vnđ 704.000 vnđ

Đèn báo Exit 2 mặt EX2

Đèn báo Exit 2 mặt EX2

1.320.000 vnđ 726.000 vnđ

Đèn báo Exit một mặt trái EXR

Đèn báo Exit một mặt trái EXR

1.280.000 vnđ 704.000 vnđ

Đèn báo Exit một mặt phải EXR

Đèn báo Exit một mặt phải EXR

1.280.000 vnđ 704.000 vnđ

Đèn báo Exit EX

Đèn báo Exit EX

1.280.000 vnđ 704.000 vnđ

Giá:

Giá:

Đèn Happy smart HS1

Đèn Happy smart HS1

1.945.000 vnđ 1.170.000 vnđ

Đèn LED bàn 3 chế độ TL1S

Đèn LED bàn 3 chế độ TL1S

738.000 vnđ 445.000 vnđ

Đèn LED bàn 3 chế độ TL1G

Đèn LED bàn 3 chế độ TL1G

738.000 vnđ 445.000 vnđ

ĐÈN LED BULB 1.5W MPE LBD-3

ĐÈN LED BULB 1.5W MPE LBD-3

32.800 vnđ 20.000 vnđ

Đèn LED Bulb 9W 3 chế độ

Đèn LED Bulb 9W 3 chế độ

121.000 vnđ 69.000 vnđ

Led Bulb Emergency LB-10T/E Trắng

Led Bulb Emergency LB-10T/E Trắng

230.000 vnđ 127.000 vnđ

Led Bulb Emergency LB-12T/E Trắng

Led Bulb Emergency LB-12T/E Trắng

250.000 vnđ 140.000 vnđ

Bộ Led Tube T8 NANO+PC 2 bóng, 0.6m

Bộ Led Tube T8 NANO+PC 2 bóng, 0.6m

286.000 vnđ 158.000 vnđ

Bộ Led Tube T8 NANO+PC 1 bóng, 1.2m

Bộ Led Tube T8 NANO+PC 1 bóng, 1.2m

198.000 vnđ 110.000 vnđ

Bộ Led Tube T8 NANO+PC 2 bóng, 1.2m

Bộ Led Tube T8 NANO+PC 2 bóng, 1.2m

356.000 vnđ 196.000 vnđ

Giá:

Đèn Downlight âm trần Ø80

Đèn Downlight âm trần Ø80

75.000 vnđ 42.000 vnđ

Đèn Downlight âm trần Ø90

Đèn Downlight âm trần Ø90

90.000 vnđ 50.000 vnđ

Đèn Downlight âm trần Ø115

Đèn Downlight âm trần Ø115

120.000 vnđ 66.000 vnđ

Đèn LED ốp trần Smart 20W

Đèn LED ốp trần Smart 20W

999.000 vnđ 550.000 vnđ

Đèn LED ốp trần Smart 30W

Đèn LED ốp trần Smart 30W

1.335.000 vnđ 735.000 vnđ

Remote Điều Khiển LED Smart RCL

Remote Điều Khiển LED Smart RCL

265.000 vnđ 186.000 vnđ

Phụ kiện Panel gắn treo PKL-60

Phụ kiện Panel gắn treo PKL-60

87.300 vnđ 62.000 vnđ

Phụ kiện Panel gắn treo PKL-120

Phụ kiện Panel gắn treo PKL-120

174.000 vnđ 122.000 vnđ

Phụ kiện Panel gắn nổi 3030

Phụ kiện Panel gắn nổi 3030

262.000 vnđ 184.000 vnđ

Phụ kiện Panel gắn nổi 6030

Phụ kiện Panel gắn nổi 6030

325.000 vnđ 228.000 vnđ

 Phụ kiện Panel gắn nổi 6060

Phụ kiện Panel gắn nổi 6060

420.000 vnđ 294.000 vnđ

Phụ kiện Panel gắn nổi 12030

Phụ kiện Panel gắn nổi 12030

450.000 vnđ 315.000 vnđ

Thanh Ray 2 Dây TR2 MPE

Thanh Ray 2 Dây TR2 MPE

142.000 vnđ 114.000 vnđ

Đèn Thả Trần DPL-7V 7W MPE

Đèn Thả Trần DPL-7V 7W MPE

596.000 vnđ 328.000 vnđ

Đèn Thả Trần DPL-12V 12W MPE

Đèn Thả Trần DPL-12V 12W MPE

737.000 vnđ 406.000 vnđ

Đèn Thả Trần DPL-20V 20W MPE

Đèn Thả Trần DPL-20V 20W MPE

1.060.000 vnđ 585.000 vnđ

Đèn Thả Trần DPL-30V 30W MPE

Đèn Thả Trần DPL-30V 30W MPE

1.290.000 vnđ 710.000 vnđ

Chat facebook