Thiết bị điện giá sỉ, thiết bị vệ sinh giá sỉ, thiết bị chiếu sáng giá sỉ

Thiết bị điện giá sỉ, thiết bị vệ sinh giá sỉ, thiết bị chiếu sáng giá sỉ

Thiết bị điện giá sỉ, thiết bị vệ sinh giá sỉ, thiết bị chiếu sáng giá sỉ

0
Connect: ĐIỆN NƯỚC QUỐC DŨNG - FANPAGE ĐIỆN NƯỚC QUỐC DŨNG - CHANEL
Tag: 'Panasonic'

Mặt Panasonic wide 1,2,3

Mặt Panasonic wide 1,2,3

18.000 vnđ 11.000 vnđ

Cầu dao tự động 1P - 50A, 63A

Cầu dao tự động 1P - 50A, 63A

197.000 vnđ 138.000 vnđ

Cầu dao tự động 3P - 80A PANASONIC

Cầu dao tự động 3P - 80A PANASONIC

1.880.000 vnđ 1.315.000 vnđ

Cầu dao tự động 3P - 100A PANASONIC

Cầu dao tự động 3P - 100A PANASONIC

1.980.000 vnđ 1.385.000 vnđ

Máy nước nóng DH-3JL4VA PANASONIC

Máy nước nóng DH-3JL4VA PANASONIC

2.990.000 vnđ 2.150.000 vnđ

Máy nước nóng DH-4MS1VW PANASONIC

Máy nước nóng DH-4MS1VW PANASONIC

3.490.000 vnđ 2.450.000 vnđ

Giá:

Giá:

Giá:

Giá:

Giá:

LED DOWNLIGHT NANOCO NDL056 5W

LED DOWNLIGHT NANOCO NDL056 5W

130.000 vnđ 55.000 vnđ

Đèn LED Dây NST1202/NST1206 8W/m

Đèn LED Dây NST1202/NST1206 8W/m

4.000.000 vnđ 2.200.000 vnđ

Đèn LED Dây NST120R/NST120G/NST120B 9W/m

Đèn LED Dây NST120R/NST120G/NST120B 9W/m

4.300.000 vnđ 2.370.000 vnđ

Đèn Trần LED Cỡ Lớn HH-LAZ502288 79W

Đèn Trần LED Cỡ Lớn HH-LAZ502288 79W

19.320.000 vnđ 11.595.000 vnđ

Đèn Trần LED Cỡ Lớn HH-LAZ504988 68W

Đèn Trần LED Cỡ Lớn HH-LAZ504988 68W

15.850.000 vnđ 9.510.000 vnđ

Đèn Trần LED Cỡ Lớn HH-LAZ502088 66W

Đèn Trần LED Cỡ Lớn HH-LAZ502088 66W

12.950.000 vnđ 7.770.000 vnđ

Đèn Trần LED Cỡ Lớn HH-LMZ100988 61W

Đèn Trần LED Cỡ Lớn HH-LMZ100988 61W

15.740.000 vnđ 9.444.000 vnđ

Đèn Trần LED Cỡ Lớn HH-LAZ5008K88 59W

Đèn Trần LED Cỡ Lớn HH-LAZ5008K88 59W

5.990.000 vnđ 3.594.000 vnđ

Đèn Trần LED Cỡ Lớn HH-LAZ303488 49W

Đèn Trần LED Cỡ Lớn HH-LAZ303488 49W

9.980.000 vnđ 5.988.000 vnđ

Đèn Trần LED Cỡ Lớn HH-LAZ317588 48W

Đèn Trần LED Cỡ Lớn HH-LAZ317588 48W

11.570.000 vnđ 6.942.000 vnđ

Đèn Trần LED Cỡ Lớn HH-LAZ317988 48W

Đèn Trần LED Cỡ Lớn HH-LAZ317988 48W

10.990.000 vnđ 6.595.000 vnđ

Đèn Trần LED Cỡ Lớn HH-LAZ307388 46W

Đèn Trần LED Cỡ Lớn HH-LAZ307388 46W

7.350.000 vnđ 4.410.000 vnđ

Đèn Trần LED Cỡ Lớn HH-LAZ307488 47W

Đèn Trần LED Cỡ Lớn HH-LAZ307488 47W

7.350.000 vnđ 4.410.000 vnđ

Đèn Trần LED Cỡ Lớn HH-LAZ167088 21W

Đèn Trần LED Cỡ Lớn HH-LAZ167088 21W

5.780.000 vnđ 3.468.000 vnđ

Đèn Trần LED Cỡ Trung HH-XZ352288 36W

Đèn Trần LED Cỡ Trung HH-XZ352288 36W

4.720.000 vnđ 2.832.000 vnđ

Đèn Trần LED Cỡ Trung HH-LAZ181488 21W

Đèn Trần LED Cỡ Trung HH-LAZ181488 21W

3.950.000 vnđ 2.370.000 vnđ

Đèn Trần LED Cỡ Trung HH-LA1640DB88 19W

Đèn Trần LED Cỡ Trung HH-LA1640DB88 19W

3.440.000 vnđ 2.064.000 vnđ

Đèn Trần LED Cỡ Trung HH-XQ254088 21W

Đèn Trần LED Cỡ Trung HH-XQ254088 21W

3.600.000 vnđ 2.160.000 vnđ

Đèn Trần LED Cỡ Trung HH-LA1638DB88 19W

Đèn Trần LED Cỡ Trung HH-LA1638DB88 19W

3.600.000 vnđ 2.160.000 vnđ

Đèn Trần LED Cỡ Trung HH-LAZ175088 21W

Đèn Trần LED Cỡ Trung HH-LAZ175088 21W

5.630.000 vnđ 3.378.000 vnđ

Đèn Trần LED Cỡ Nhỏ HH-LA1038CC88 11W

Đèn Trần LED Cỡ Nhỏ HH-LA1038CC88 11W

1.760.000 vnđ 1.060.000 vnđ

Đèn Trần LED Cỡ Nhỏ NNP52600 15W

Đèn Trần LED Cỡ Nhỏ NNP52600 15W

1.100.000 vnđ 660.000 vnđ

Đèn Trần LED Cỡ Nhỏ NNP52700 20W

Đèn Trần LED Cỡ Nhỏ NNP52700 20W

1.415.000 vnđ 850.000 vnđ

Đèn Treo Bàn Ăn HH-LB3090888

Đèn Treo Bàn Ăn HH-LB3090888

5.530.000 vnđ 3.318.000 vnđ

Đèn Treo Bàn Ăn HH-LM101888

Đèn Treo Bàn Ăn HH-LM101888

4.620.000 vnđ 2.272.000 vnđ

Đèn Treo Bàn Ăn HH-LB1050388

Đèn Treo Bàn Ăn HH-LB1050388

2.240.000 vnđ 1.344.000 vnđ

Đèn Treo Bàn Ăn HH-LB1050188 8W

Đèn Treo Bàn Ăn HH-LB1050188 8W

5.610.000 vnđ 3.366.000 vnđ

Đèn Treo Bàn Ăn HH-LB1050288 8W

Đèn Treo Bàn Ăn HH-LB1050288 8W

5.610.000 vnđ 3.366.000 vnđ

Đèn Treo Bàn Ăn HH-LA202988 32W

Đèn Treo Bàn Ăn HH-LA202988 32W

6.910.000 vnđ 4.146.000 vnđ

Đèn Treo Bàn Ăn HH-LA606188 64W

Đèn Treo Bàn Ăn HH-LA606188 64W

13.850.000 vnđ 8.310.000 vnđ

Đèn Treo Bàn Ăn HH-LB1090388 17W

Đèn Treo Bàn Ăn HH-LB1090388 17W

5.910.000 vnđ 3.546.000 vnđ

Đèn Treo Bàn Ăn HH-LB1090588 17W

Đèn Treo Bàn Ăn HH-LB1090588 17W

5.910.000 vnđ 3.546.000 vnđ

Đèn Treo Bàn Ăn HH-LB1150188 19W

Đèn Treo Bàn Ăn HH-LB1150188 19W

13.310.000 vnđ 7.986.000 vnđ

Đèn Chùm Trang Trí HH-LM500388

Đèn Chùm Trang Trí HH-LM500388

9.960.000 vnđ 5.976.000 vnđ

Đèn Chùm Trang Trí HH-LM800388

Đèn Chùm Trang Trí HH-LM800388

15.970.000 vnđ 9.582.000 vnđ

Đèn Treo Tường HH-LM100388

Đèn Treo Tường HH-LM100388

1.650.000 vnđ 990.000 vnđ

Đèn Treo Tường HH-HW100388

Đèn Treo Tường HH-HW100388

1.990.000 vnđ 1.195.000 vnđ

Đèn Chiếu Gương LED HH-LW0512388 10W

Đèn Chiếu Gương LED HH-LW0512388 10W

1.990.000 vnđ 1.195.000 vnđ

Đèn Bàn LED HH-LT062019

Đèn Bàn LED HH-LT062019

1.320.000 vnđ 860.000 vnđ

Đèn Bàn LED HH-LT033619

Đèn Bàn LED HH-LT033619

895.000 vnđ 585.000 vnđ

Đèn Bàn LED HH-LT023219

Đèn Bàn LED HH-LT023219

895.000 vnđ 585.000 vnđ

Đèn Bàn LED NNP61921 / NNP61922 / NNP61925

Đèn Bàn LED NNP61921 / NNP61922 / NNP61925

1.780.000 vnđ 1.160.000 vnđ

Đèn Bàn LED SQ-LE530

Đèn Bàn LED SQ-LE530

3.875.000 vnđ 2.520.000 vnđ

Quạt Điện F409KB/F409KBE/F409KMR

Quạt Điện F409KB/F409KBE/F409KMR

3.680.000 vnđ 2.395.000 vnđ

Quạt Đứng F407WGO

Quạt Đứng F407WGO

3.000.000 vnđ 1.950.000 vnđ

Quạt Đứng F308NHB/F308NHP

Quạt Đứng F308NHB/F308NHP

3.650.000 vnđ 2.375.000 vnđ

Quạt Đứng F307KHS/F307KHB

Quạt Đứng F307KHS/F307KHB

2.550.000 vnđ 1.660.000 vnđ

Quạt Bàn F400CI/F400CB

Quạt Bàn F400CI/F400CB

1.390.000 vnđ 905.000 vnđ

Quạt Đảo F409QGO/F409QB

Quạt Đảo F409QGO/F409QB

2.950.000 vnđ 1.920.000 vnđ

Quạt Treo Tường F409MG/F409MB

Quạt Treo Tường F409MG/F409MB

2.590.000 vnđ 1.685.000 vnđ

Quạt Treo Tường F409UGO/F409UB

Quạt Treo Tường F409UGO/F409UB

2.090.000 vnđ 1.360.000 vnđ

Quạt Trần F-60UFN

Quạt Trần F-60UFN

11.990.000 vnđ 7.780.000 vnđ

Quạt Trần F-60TAN

Quạt Trần F-60TAN

8.990.000 vnđ 5.820.000 vnđ

Quạt Trần F-60XDN

Quạt Trần F-60XDN

7.690.000 vnđ 4.990.000 vnđ

Quạt Trần F-60TDN

Quạt Trần F-60TDN

6.650.000 vnđ 4.300.000 vnđ

Quạt Trần F-60WWK

Quạt Trần F-60WWK

6.650.000 vnđ 4.300.000 vnđ

Quạt Trần F-56XPG

Quạt Trần F-56XPG

3.450.000 vnđ 2.230.000 vnđ

Quạt Trần F-56MPG-GO/F-56MPG-S

Quạt Trần F-56MPG-GO/F-56MPG-S

3.110.000 vnđ 2.010.000 vnđ

Quạt Trần F-56MZG-GO/F-56MZG-S

Quạt Trần F-56MZG-GO/F-56MZG-S

3.110.000 vnđ 2.010.000 vnđ

Quạt Trần F-60MZ2/F-60MZ2-S

Quạt Trần F-60MZ2/F-60MZ2-S

1.450.000 vnđ 930.000 vnđ

Máy Bơm Đẩy Cao GP-129JXK-SV5

Máy Bơm Đẩy Cao GP-129JXK-SV5

1.470.000 vnđ 930.000 vnđ

Máy Bơm Đẩy Cao GP-200JXK-SV5

Máy Bơm Đẩy Cao GP-200JXK-SV5

1.870.000 vnđ 1.190.000 vnđ

Máy Bơm Đẩy Cao GP-250JXK-SV5

Máy Bơm Đẩy Cao GP-250JXK-SV5

2.970.000 vnđ 1.870.000 vnđ

Máy Bơm Đẩy Cao GP-350JA-SV5

Máy Bơm Đẩy Cao GP-350JA-SV5

4.400.000 vnđ 2.770.000 vnđ

Máy Bơm Tăng Áp A-130JAK

Máy Bơm Tăng Áp A-130JAK

2.110.000 vnđ 1.300.000 vnđ

Máy Bơm Tăng Áp A-200JAK

Máy Bơm Tăng Áp A-200JAK

2.450.000 vnđ 1.510.000 vnđ

Máy Bơm Tăng Áp A-130JACK

Máy Bơm Tăng Áp A-130JACK

2.540.000 vnđ 1.570.000 vnđ

Máy Bơm Tăng Áp A-130JTX

Máy Bơm Tăng Áp A-130JTX

3.640.000 vnđ 2.250.000 vnđ

Bếp Điện Từ KY-C227D

Bếp Điện Từ KY-C227D

25.990.000 vnđ 16.110.000 vnđ

Bếp Điện Từ KY-A227D

Bếp Điện Từ KY-A227D

22.990.000 vnđ 14.250.000 vnđ

Quạt Hút Âm Trần FV-24CD7

Quạt Hút Âm Trần FV-24CD7

2.950.000 vnđ 1.920.000 vnđ

Quạt Hút Âm Trần FV-24CH7

Quạt Hút Âm Trần FV-24CH7

3.095.000 vnđ 2.010.000 vnđ

Quạt Hút Âm Trần FV-27CH9

Quạt Hút Âm Trần FV-27CH9

4.550.000 vnđ 2.960.000 vnđ

Quạt Hút Âm Trần FV-32CD9

Quạt Hút Âm Trần FV-32CD9

6.100.000 vnđ 3.965.000 vnđ

Quạt Hút Âm Trần FV-32CH9

Quạt Hút Âm Trần FV-32CH9

6.650.000 vnđ 4.320.000 vnđ

Quạt Hút Âm Trần FV-38CD8

Quạt Hút Âm Trần FV-38CD8

8.300.000 vnđ 5.395.000 vnđ

Quạt Hút Âm Trần FV-38CH8

Quạt Hút Âm Trần FV-38CH8

9.000.000 vnđ 5.850.000 vnđ

Quạt Hút Âm Trần FV-24JR2

Quạt Hút Âm Trần FV-24JR2

5.000.000 vnđ 3.250.000 vnđ

Quạt Hút Âm Trần FV-24JA2

Quạt Hút Âm Trần FV-24JA2

4.350.000 vnđ 2.830.000 vnđ

Quạt Hút Âm Trần FV-20CUT1

Quạt Hút Âm Trần FV-20CUT1

845.000 vnđ 550.000 vnđ

Máy Sưởi Dùng Cho Phòng Tắm FV-27BV1

Máy Sưởi Dùng Cho Phòng Tắm FV-27BV1

5.990.000 vnđ 3.895.000 vnđ

Chat facebook