Thiết bị nước uPVC PPR, Thiet bi nuoc uPVC PPR

Thiết bị nước uPVC PPR, Thiet bi nuoc uPVC PPR

Thiết bị nước uPVC PPR, Thiet bi nuoc uPVC PPR

Connect: ĐIỆN NƯỚC QUỐC DŨNG - FANPAGE ĐIỆN NƯỚC QUỐC DŨNG - CHANEL
Ống nước uPVC - PPR

Y34 (Bình Minh-uPVC),12 Bar

Y34 (Bình Minh-uPVC),12 Bar

9.130 vnđ 7.500 vnđ

T21 (Bình Minh-uPVC)

T21 (Bình Minh-uPVC)

3.080 vnđ 2.600 vnđ

Nối trơn 21 (Bình Minh)

Nối trơn 21 (Bình Minh)

1.760 vnđ 1.500 vnđ

Lơi 21 (Bình Minh, Co 45 độ)

Lơi 21 (Bình Minh, Co 45 độ)

2.090 vnđ 1.800 vnđ

Co 21 (Bình Minh)

Co 21 (Bình Minh)

2.310 vnđ 1.900 vnđ

Ống nhựa bình minh phi 21x1.6mm

Ống nhựa bình minh phi 21x1.6mm

27.280 vnđ 22.500 vnđ

Y42 (Bình Minh-uPVC)-6 Bar

Y42 (Bình Minh-uPVC)-6 Bar

6.710 vnđ 5.600 vnđ

T27 (Bình Minh-uPVC)

T27 (Bình Minh-uPVC)

5.060 vnđ 4.200 vnđ

Nối trơn 27 (Bình Minh)

Nối trơn 27 (Bình Minh)

2.420 vnđ 2.000 vnđ

Lơi 27 (Bình Minh, Co 45 độ)

Lơi 27 (Bình Minh, Co 45 độ)

3.080 vnđ 2.600 vnđ

Co 27 (Bình Minh)

Co 27 (Bình Minh)

3.740 vnđ 3.100 vnđ

Ống nhựa bình minh phi 27x1.8mm

Ống nhựa bình minh phi 27x1.8mm

38.720 vnđ 31.800 vnđ

Y49 (Bình Minh-uPVC),6 Bar

Y49 (Bình Minh-uPVC),6 Bar

9.900 vnđ 8.200 vnđ

T34 (Bình Minh-uPVC)

T34 (Bình Minh-uPVC)

8.140 vnđ 6.700 vnđ

Nối trơn  34 (Bình Minh)

Nối trơn 34 (Bình Minh)

4.070 vnđ 3.400 vnđ

Lơi 34 (Bình Minh, Co 45 độ)

Lơi 34 (Bình Minh, Co 45 độ)

4.950 vnđ 4.100 vnđ

Co 34 (Bình Minh)

Co 34 (Bình Minh)

5.280 vnđ 4.400 vnđ

Ống nhựa bình minh phi 34x2.0mm

Ống nhựa bình minh phi 34x2.0mm

54.120 vnđ 44.500 vnđ

Y60 (Bình Minh-uPVC),4 Bar

Y60 (Bình Minh-uPVC),4 Bar

18.590 vnđ 15.500 vnđ

T42 (Bình Minh-uPVC)

T42 (Bình Minh-uPVC)

10.780 vnđ 8.900 vnđ

Chat facebook